1 op 6 medicijnen voorgeschreven aan ouderen veroorzaakt meer kwaad dan goed

Ongeveer één miljoen Australiërs ouder dan 70 jaar nemen elke dag minstens één medicijn dat hen meer kwaad dan goed doet waaronder vallen, verwarring, ziekenhuisopname en zelfs de dood tot gevolg.

Polyfarmacie neemt wereldwijd toe en veroorzaakt de Wereldgezondheidsorganisatie zoveel angst dat ze het één van de ernstigste gezondheidsproblemen heeft genoemd waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, en roept op tot dringende actie.

Dr. Emily Reeve, onderzoeker van de Universiteit van Zuid-Australië, beantwoordt die oproep en gebruikt een subsidie van de federale overheid van $ 1,5 miljoen om te onderzoeken hoe ongeschikte medicijnen die aan oudere Australiërs zijn voorgeschreven, veilig kunnen worden teruggedrongen.

De klinisch apotheker heeft een National Health and Medical Research Council (NHMRC) Investigator Grant toegekend gekregen om processen te ontwikkelen voor het ontwikkelen van aanbevelingen voor het annuleren van medische voorschriften en deze te implementeren in instellingen voor ouderenzorg.

Dr. Reeve zegt dat ondanks wijdverbreid bewijs aantoont dat ongepaste medicijnen oudere Australiërs schade berokkenen, de huidige richtlijnen weinig of geen aanbevelingen voor clinici geven over wanneer en hoe medicatie moet worden gestopt.

“Een typische oudere Australiër heeft vier chronische gezondheidsproblemen en neemt zes reguliere medicijnen, waarvan er één niet geschikt is, en de mogelijke nadelige gevolgen opwegen tegen de voordelen”, zegt Dr. Reeve.

“Het intrekken van ongepaste medicatie lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Het is complex vanwege een gebrek aan evidence-based richtlijnen op basis van robuuste en internationaal erkende methodologie. ”

Dr. Reeve zegt dat, afgezien van de gezondheidsrisico’s, polyfarmacie een enorme financiële last is voor mondiale gezondheidsstelsels. In Australië worden jaarlijks honderden miljoenen dollars verspild aan ongepaste medicijnen en wereldwijd schat de WHO dat alleen al 18 miljard dollar kan worden bespaard door het medicatiegebruik correct te beheren.

De economische voordelen van het uitschrijven houden ook in dat regeringen die besparingen kunnen richten op ander kwalitatief gebruik van medicijnen en niet medicamenteuze behandelingen, zegt Dr. Reeve.

“De feedback van clinici is dat het gebrek aan richtlijnen niet alleen het voorschrijven beperkt, maar ook de cultuur van de geneeskunde beïnvloedt, wat suggereert dat het staken van medicijnen niet zo belangrijk is als het in de eerste plaats voorschrijven.”

De UniSA-onderzoeker zal de komende vijf jaar besteden aan het opstellen van de richtlijnen, het testen van de implementatie ervan in instellingen voor ouderenzorg en het meten van hun effectiviteit.

Haar werk zal ook rechtstreeks ingaan op een kritisch probleem dat in de Koninklijke Commissie is geïdentificeerd in het tussentijdse rapport over kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg: het overmatig gebruik van antipsychotica in instellingen voor ouderenzorg.

“In woonzorgcentra in Australië zijn ongepaste medicijnen verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de kosten van voorschriften. We hebben hier de kans om dat probleem aan te pakken en dat geld in plaats daarvan om te zetten in hoogwaardige zorg,” zegt Dr. Reeve.

Vertaling: Andre Teirlinck