Progressie van Alzheimer vertragen door vroeg ingrijpen

Studie over de ziekte van Alzheimer bij dieren voordat de symptomen duidelijk worden.

Bethesda, MD – In een nieuwe studie met dieren rond de ziekte van Alzheimer ontdekten onderzoekers dat de progressie van de ziekte kan worden vertraagd door de neuro inflammatie in de hersenen te verminderen voordat geheugenproblemen en cognitieve stoornissen verschijnen. De nieuwe bevindingen wijzen op het belang van het ontwikkelen van therapieën die gericht zijn op de zeer vroege stadia van de ziekte.

In 2011 heeft het National Institute on Aging de diagnostische criteria voor de ziekte van Alzheimer bijgewerkt om het progressief karakter ervan weer te geven. De criteria voegden een preklinisch stadium toe waarin hersenveranderingen plaatsvinden, maar het stadium is nog steeds asymptomatisch en daarom nog niet merkbaar.  Biomarker profielen kunnen uiteindelijk worden gebruikt om mensen in de vroege stadia van de ziekte te identificeren die baat kunnen hebben bij vroege behandelingen.

“Het starten van een interventie in het vroegste stadium van de ziekte, wanneer cellulaire en moleculaire veranderingen al zijn veroorzaakt maar er nog geen grote hersenschade is opgetreden, zou een manier kunnen zijn om het aantal mensen die doorgaan met het ontwikkelen van volledige dementie van Alzheimer te verminderen”, zegt Caterina Scuderi, PhD-teamleider, assistent-professor farmacologie en toxicologie van Sapienza, Universiteit van Rome. “Er zijn echter weinig onderzoeken bij dieren geweest die therapeutische strategieën onderzoeken die gericht zijn op tijdstippen voordat symptomen kunnen worden waargenomen.”

Scuderi zou dit onderzoek deze maand presenteren op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Anatomy in San Diego. Hoewel de bijeenkomst, die zou worden gehouden in samenhang met de conferentie over experimentele biologie van 2020, werd geannuleerd als gevolg van de COVID-19-uitbraak, werd het abstract  gepubliceerd in het nummer van The FASEB Journal van deze maand.

De onderzoekers ontwierpen een studie met dieren om een dieper inzicht te krijgen in de rol van neuro inflammatie bij de ziekte van Alzheimer tijdens het pre symptomatisch stadium van de ziekte, wat misschien wel de beste tijd is voor therapeutische interventie. De studieresultaten suggereren dat het opnieuw in evenwicht brengen van neuro inflammatie bij dieren met veranderde neuro inflammatoire parameters gunstig zou kunnen zijn.

“Onze resultaten tonen aan dat neuro inflammatie bij de ziekte van Alzheimer een uiterst complex fenomeen is dat kan veranderen tijdens de progressie van de ziekte en varieert op basis van factoren zoals het aangetast hersengebied”, aldus Scuderi. “We hopen dat deze bevindingen wetenschappers ertoe zullen aanzetten om neuro inflammatie in de vroegste stadia van de ziekte verder te onderzoeken, wat een belangrijk farmacologisch doelwit kan zijn.”

Vertaling persbericht Andre Teirlinck