Antibiotica geven hogere risico’s op obesitas bij kinderen

Zeer jonge kinderen die (vanaf de geboorte tot 12 maanden) aan antibiotica worden blootgesteld hebben hoger risico op obesitas en een verhoogd adipositas in de kinderjaren.

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE, YONG LOO LIN SCHOOL OF MEDICINE

Zeer jonge kinderen (vanaf de geboorte tot 12 maanden) die aan antibiotica zijn blootgesteld hebben een hoger risico op obesitas en adipositas in de vroege tot middenkinderjaren. De bevindingen van een team van onderzoekers van de NUS Yong Loo Lin School of Medicine in Singapore (NUS Medicine), het Agency for Science, Technology and Research’s (A * STAR) Singapore Institute for Clinical Sciences (SICS) en het KK Women’s and Children’s Hospital (KKH ) werden in april 2020 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Obesity.

Studies op muizen hebben aangetoond dat blootstelling aan antibiotica in het vroege leven metabolische afwijkingen veroorzaakt, waaronder obesitas door verstoring van de darmflora.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kolonisatie van de darmflora op jonge leeftijd een cruciale rol speelt bij gewichtstoename en ontwikkeling van obesitas op latere leeftijd (tussen 12 en 14 jaar).

In een deelonderzoek van de Growing up in Singapore Towards Healthy Outcome (GUSTO), geleid door professor Lee Yung Seng, hoofd kindergeneeskunde bij NUS Medicine and Group Director, Paediatrics, National University Health System (NUHS) en hoofdonderzoeker bij SICS en dr. Neerja Karnani, adjunct-assistent-professor bij de afdeling Biochemie van NUS Medicine en Senior Principal Investigator, SICS, onderzocht het team de implicatie van de darmflora in de relatie tussen blootstelling aan antibiotica en obesitas bij kinderen. Andere hoofdonderzoekers van deze studie zijn Dr. Ling-Wei Chen en Dr. Jia Xu van SICS, A * STAR. Deze associatie is tot dusver door zeer weinig studies bij mensen onderzocht.

Door de studie toonde het team aan dat het gebruik van antibiotica in de kindertijd het risico op obesitas in de vroege kinderjaren kan verhogen, waarbij de jongens iets kwetsbaarder zijn. Herhaalde toediening van antibiotica kan de ontwikkeling van de darmflora van zuigelingen verstoren en dient als een mogelijk mechanisme om latere adipositas te veroorzaken.

“Obesitas bij kinderen is een groeiende zorg door de vele nadelige gezondheidseffecten die het op volwassen leeftijd met zich meebrengt, zoals diabetes type 2. De kindertijd (1e jaar) vormt een onderdeel van een kritieke ontwikkelingsperiode die een blijvend effect kan hebben op de latere gezondheid en ziekte later in het leven”, zegt prof. Lee.

De darm van de mens vertrouwt op zijn microbiële bewoners om bepaalde essentiële voedingsstoffen te leveren, de spijsvertering en het immuunsysteem te ondersteunen. De opbouw van deze vriendelijke microben begint onmiddellijk na de geboorte en dit proces is bij zuigelingen zeer gevoelig voor blootstelling waaronder antibiotica. Hoewel het helpt de pathogene bacteriën te elimineren, kan het tijdens zijn werking ook enkele goede bacteriën elimineren.

“De opbouw van de darmflora in de kindertijd is een zeer dynamisch en kwetsbaar proces. Het gebruik van antibiotica tijdens dit proces kan de normale kolonisatie en ontwikkeling van de darmflora van zuigelingen verstoren, en kan zodoende de gewichtstoename en het risico op obesitas van een kind beïnvloeden,” voegde Dr. Karnani eraan toe.

De bijbehorende veranderingen in de darmflora door het gebruik van antibiotica en hun verband met adipositas bij kinderen heeft belangrijke implicaties voor de rol van darmmicrobiota bij de ontwikkeling van lichaamsvet en het risico op obesitas en het mechanisme waardoor blootstelling aan antibiotica de basis kan leggen voor slechte metabole resultaten later. De bevindingen van deze studie versterken de noodzaak van een zorgvuldige afweging van de voordelen versus de risico’s van het toedienen van antibiotica en de frequentie van het gebruik ervan tijdens de vroege levensjaren.

De gegevens uit het onderzoek waren gebaseerd op door interviewers afgenomen vragenlijsten met ouders, metingen van de lichaamssamenstelling en laboratoriumanalyse van ontlastingsmonsters bij kinderen uit de  ‘GUSTO-mother-offspring cohort study’.

Vertaling persbericht Andre Teirlinck