Wat zijn de milieueffecten van geneesmiddelen tegen kanker?

Chemotherapeutische geneesmiddelen, ook bekend als anti neoplastische middelen, die worden voorgeschreven voor de behandeling van een reeks kankertypes, komen in het aquatisch milieu terecht via menselijke uitscheiding en afvalwater zuiveringsinstallaties. Een recensie gepubliceerd in Environmental Toxology and Chemistry geeft aan dat zeer weinig studies de effecten hebben gekarakteriseerd van anti neoplastische stoffen die in het aquatisch milieu terechtkomen.

De auteurs merkten op dat het met honderden anti neoplastische middelen, recent ontwikkeld, essentieel is om de toxiciteit van deze verbindingen in aquatische omgevingen te kennen om toekomstige voorschriften voor te bereiden.

“De wereldbevolking veroudert en kanker bestrijdende geneesmiddelen worden gedetecteerd in watersystemen. We moeten proactief zijn als wetenschappelijke gemeenschap en potentiële hiaten in onze kennis identificeren over de gevolgen van anti neoplastische blootstelling door in het water levende organismen”, aldus de correspondent. auteur Christopher J. Martyniuk, van de Universiteit van Florida aan het College of Veterinary Medicine.

Vertaling: Andre Teirlinck