Fijnstof, UV licht en gevoeligheid voor virussen

De huidige catastofes hebben één ding gemeen: electrostatica. Dat verklaart, op eenvoudige wijze: de bosbranden, de corona virus pandemie en wijst op de toxische kanten van het 5D netwerk. We beperken ons tot de laatste twee.

Het begint met de industrie, die zorgt, sinds 1990 voor het smelten van de Noordpool door de productie van een “deken” van onzichtbare deeltjes“polar Haze”, die de ElectroStatische Precipatoren (ESP) verlaat in de zoektocht naar schone lucht.

De automobiel industrie van hun kant komt met filters en catalysatoren die op grote schaalde zichtbare deeltjes PM10 en PM2.5, kortom de “vervuiling”, uit de uitwisselingslaag laten verdwijnen.

Hierdoor blijven enorme aantallen “onzichtbare” deeltjes als een blauwachtige wolk hangen boven het aardeoppervlak. Daardoor blokkeren ze de, voor virussen dodelijke, ultraviolette straling van de zon.

Deze kan de aarde dus niet meer kan bereiken. Dat zorgt ook voor een verzwakking van de wereldbevolking.

Immers sinds de eeuwwisseling is er een toenemend gebrek aan vitamine D.

Dit verzwakt de Nier en zorgt voor osteoporosis en rachites.

Onze hypothese is dat de afwezigheid van de UV straling er ook voor zorgt dat een matig gevaarlijk virus zoals het corona virus in 2004, zie patent EP1694829B1, zich zestien jaar later op grote schaal anders gedraagt (Pandemie).

Het geen ons inziens logisch is gezien de sterk veranderde omgeving van het virus, die aan mutatie doet denken maar het niet is.Het 5D project doet daar waarschijnlijk nog een schep boven op. Het dompelt de aarde in een hoog frequente omgeving. Echter de modulatie ervan is digitaal en laag frequent.

Dat zorgt ervoor dat de electrisch geladen onzichtbare deeltjes van de “haze” een extra Brownse beweging krijgen.

Daardoor een verhoogde depositie van deeltjes, dus ook de virussen in de, binnen het electrische veld gelegen luchtwegen. Waarschijnlijk moet daarom met een toename van de voorgenoemde ziekten en een epidemisch gedrag rekening worden gehouden.

Link