Coronavirus – epidemie van een zelfherstellende ziekte

Ons ministerie van Volksgezondheid formuleerde de volgende werkhypothese:

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus dat in december 2019 in China opkwam. Het nieuwe coronavirus kan van persoon tot persoon worden verspreid. Er wordt een laboratoriumtest vastgesteld Er is nog geen coronavirusvaccin. Ons ministerie van Volksgezondheid heeft het SIR-model overgenomen.

SIR-model negeert Herd Imunity. Het past R0 reproductienummer toe. In de epidemiologie kan het basisreproductie-getal R0 van een infectie worden gezien als het verwachte aantal gevallen dat rechtstreeks door één geval wordt gegenereerd in een populatie waar alle individuen vatbaar zijn voor infectie.

Binnenkort zal de coronavirusepidemie verdwijnen. Het zal vanzelf verdwijnen. Zonder medische therapie of vaccinatie. Omdat het bij 97% besmet is, is het een zelfherstellende ziekte. De rest 3% heeft hulp nodig. Ons ministerie van Volksgezondheid heeft ten onrechte het SIR-model aangenomen dat de chaos in Israël veroorzaakte. In het beste geval kan het SIR-model een karikatuur van een epidemie beschrijven. Toch beschouwt ons ministerie van Volksgezondheid het als voorspellend.

https://www.youtube.com/watch?v=QZR-BoRt_bY