Onacceptabel dat tabaksindustrie Brits gezondheidsbeleid wil infiltreren

Na onthullingen dat de makers van Marlboro-sigaretten (PMI) proberen het Britse gezondheidsbeleid te infiltreren, roept de ASH de regering op om haar toezeggingen om het gezondheidsbeleid tegen de belangen van de tabaksindustrie te beschermen, opnieuw te bevestigen.

The Guardian en Channel 4’s Dispatched hebben gelekte documenten onthuld die een PMI-strategie uiteenzetten om het Britse gezondheidsbeleid te beïnvloeden in een poging hun commerciële belangen te bevorderen. De documenten belichten de ‘normalisatiestrategie’ van het bedrijf, waarin wordt gepleit voor een nationaal ‘Tabakstransitiefonds’ waarvan tabaksmaatschappijen de uitgaven kunnen beïnvloeden.

Hun voorgestelde fonds zou proberen mensen over te schakelen naar de alternatieve producten van de bedrijven. Naast dit fonds wil PMI regels versoepeld zien voor reclame voor hun verwarmde tabaksproducten en e-sigaretten om zijn winst verder te verhogen.

De voorstellen van PMI staan ​​in schril contrast met het model dat door toonaangevende gezondheidsorganisaties wordt voorgesteld voor een fonds om roken aan te pakken. Eerder deze maand werd een door ASH geleide campagne gelanceerd [ondersteund door Cancer Research UK, British Heart Foundation, Royal College of Physicians en anderen] om de regering op te roepen zich in te zetten voor verdere gewaagde actie om de visie van de regering op een rookvrij land tegen 2030 te realiseren. Centraal in de oproep tot actie staat de oprichting van een Smokefree 2030 Fonds met een ‘vervuiler betaalt principe’ via een heffing op grote tabaksbedrijven die zou worden uitgegeven op basis van advies van gezondheidsexperts in plaats van tabaksbedrijven.

De regering heeft in het Groenboek Preventie van afgelopen zomer belangstelling getoond voor dit beleid. Een reactie op het Groenboek wordt scherp verwacht en moet de toezegging van de regering herhalen om grote tabak buiten het gezondheidsbeleid te houden in overeenstemming met de internationale verplichtingen van het VK.

Het VK heeft het eerste wereldwijde gezondheidsverdrag ondertekend, het Raamverdrag inzake tabakscontrole (FCTC), dat een toezegging omvat om het gezondheidsbeleid te beschermen tegen de commerciële en gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Het VK is wereldwijd als eerste beoordeeld voor de implementatie van de FCTC, inclusief de bescherming van het gezondheidsbeleid tegen industriebelangen.

Deborah Arnott, Chief Executive, ASH zei:

“PMI’s” Tobacco Transition Fund “lijkt misschien op het door ASH voorgestelde Smokefree 2030 Fund dat de” vervuiler betaalt “-benadering volgt. Maar het doel, zoals uiteengezet in de ‘normalisatie’ strategie van het bedrijf, onthuld in gelekte interne PMI-documenten, is om het te herbenoemen als een ‘vertrouwde en onmisbare partner’ met het overkoepelende doel ‘ondersteuning van onze brandbare en producten met een verlaagd risico’. Dit is volkomen onaanvaardbaar. De tabaksindustrie is het meest winstgevende consumentenbedrijf ter wereld en verkoopt producten die wereldwijd 7 miljoen mensen en alleen al in het VK bijna 100.000 mensen doden. De industrie kan het zich veroorloven om te betalen en het moet worden gedaan om te betalen, geen plaats aan de overheidstafel mogen nemen, zodat het kan verzekeren dat het Fonds wordt gebruikt om de belangen van zijn aandeelhouders te bevorderen in plaats van de volksgezondheid.

Zij ging door:

“De regering heeft openbaar gemaakt dat haar doel om rookvrij te worden, volledig gescheiden moet zijn van de commerciële en gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Dat is een van de redenen waarom het Verenigd Koninkrijk wordt gerangschikt als het land met de minste bemoeienis van de tabaksindustrie met beleid, en roken neemt sneller af dan overal in Europa, zo niet de wereld. De regering heeft de wettelijke verplichting om niet samen te werken met tabaksbedrijven en moet zich houden aan haar toezegging dit niet te doen. “