Mensen met hoofdpijn die smartphones gebruiken, gebruiken meer pijnstillers

Mensen met hoofdpijn die smartphones gebruiken, hebben meer kans om meer pijnstillers te gebruiken en vinden minder verlichting wanneer ze dat doen dan mensen met hoofdpijn die geen smartphones gebruiken, volgens een voorstudie gepubliceerd in het online nummer van 4 maart 2020 van Neurology® Clinical Practice, een officieel tijdschrift van de American Academy of Neurology.

De studie bewijst niet dat het gebruik van smartphones meer gebruik van pijnstillers en minder verlichting veroorzaakt; het toont alleen een associatie. “Hoewel deze resultaten moeten worden bevestigd met grotere en meer rigoureuze onderzoeken, zijn de bevindingen zorgwekkend, aangezien het gebruik van smartphones snel groeit en is gekoppeld aan een aantal symptomen, waarbij hoofdpijn de meest voorkomende is,” zei studie-auteur Deepti Vibha, DM, van All India Institute of Medical Sciences in New Delhi en lid van de American Academy of Neurology.

Voor de studie identificeerden onderzoekers 400 mensen in India met een primaire hoofdpijnaandoening, waaronder migraine, spanningshoofdpijn en andere soorten hoofdpijn die niet te wijten zijn aan een andere aandoening. Ze vroegen de mensen naar hun smartphonegebruik en hun hoofdpijn en medicijngebruik.

Van de 400 mensen waren 206 smartphonegebruikers en 194 niet-gebruikers. De mensen die geen smartphones gebruikten, waren ouder, hadden een lager opleidingsniveau en hadden meer kans op een lage sociaaleconomische status dan degenen die wel smartphones gebruikten.

De smartphonegebruikers namen vaker pijnstillende medicijnen voor hun hoofdpijn dan niet-gebruikers, met 96% van de smartphonegebruikers die de drugs gebruikten in vergelijking met 81% van de niet-gebruikers. Smartphone-gebruikers slikten gemiddeld acht pillen per maand in vergelijking met vijf pillen per maand voor niet-gebruikers.

Smartphone-gebruikers meldden ook minder verlichting van de medicatie, met 84% die matige of volledige verlichting van hoofdpijn kreeg in vergelijking met 94% van de niet-gebruikers. De studie vond geen verschil tussen de twee groepen in hoe vaak hoofdpijn optrad, hoe lang ze duurden of hoe ernstig ze waren.

“De kern van het probleem is nog niet duidelijk,” zei Heidi Moawad, MD, van de Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, en John Carroll University in University Heights, Ohio, en een lid van de American Academy of Neurology, in een redactioneel bij de studie. “Is het de nekpositie van een gebruiker? Of de verlichting van de telefoon? Of vermoeide ogen? Of de stress om altijd verbonden te zijn? De komende jaren zullen er waarschijnlijk antwoorden verschijnen en uiteindelijk richting geven aan strategieën voor een duurzamer gebruik van de apparaten. Functies zoals handsfree-instellingen, spraakactivering en audiofuncties kunnen mogelijk de sleutel zijn om smartphonegebruikers te helpen profiteren van hun telefoons zonder hun hoofdpijn te verergeren. ”

Vibha merkte op dat de studie mensen slechts op een bepaald moment onderzocht; het volgde hen niet om veranderingen in de tijd te zoeken. Een andere beperking van de studie was dat de twee groepen niet overeenkwamen voor kenmerken zoals opleidingsniveau en sociaaleconomische status. Ook werd alle informatie over hoofdpijn en smartphonegebruik door de deelnemers verstrekt. Het is mogelijk dat ze zich niet alles goed herinneren.