Gebruik water en voedingsstoffen in de toekomst nog efficiënter

De landbouw zal zich moeten aanpassen aan droge zomers en natte winters. Agroscope-experts hebben daarom mogelijke scenario’s uitgewerkt – voor het huidige klimaat, de nabije en de verre toekomst. Het doel is om aanpassingsstrategieën te ontwikkelen.

In de gesimuleerde scenario’s werkten de Agroscope-experts met gegevens uit het stroomgebied van Broye in West-Zwitserland. De nadruk lag op die gebieden die een beslissende bijdrage leveren aan het behoud van een multifunctioneel agrarisch landschap. De water- en nutriëntenbalans bleek bijzonder gevoelig.

Volgens Agroscope-scenario’s wordt de afvoer van water in de zomer tot 77% verminderd. Irrigatiewater zou dan minder beschikbaar zijn. Lagere zomerneerslag betekent ook minder nitraatuitspoeling – volgens scenario’s met maximaal 25%.

Nitraatconcentraties kunnen stijgen

Ondanks de lagere nitraatuitspoeling stijgen de nitraatconcentraties in het water met maximaal 14% in de scenario’s. Waarom? Omdat er in de zomer van de toekomst steeds minder water in het water zal zijn, bestaat het risico dat de nitraatconcentratie in het water hoger kan zijn dan vandaag.

De scenario’s laten ook zien dat in de winter de afvoer van water in het water met maximaal 65% toeneemt. Volgens scenario’s verhoogt een toename van de winterneerslag de uitspoeling van nitraat met maximaal 44%, wat leidt tot een toename van de nitraatconcentratie met maximaal 11%. Hoewel er in de winter meer water in het water stroomt, wordt niet verwacht dat het voldoende verdund is.

Water- en voedingsstress kunnen de opbrengst verminderen

In de toekomst zou de productie van planten vaker hun grenzen kunnen bereiken door een gebrek aan water. Als het water niet beperkend is, kan er daarentegen een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen zijn vanwege langere vegetatieperioden en dus mogelijk een hogere productiviteit. Op basis van de scenario’s kan daarom worden aangenomen dat boeren in de toekomst in toenemende mate kunnen vertrouwen op irrigatie en grotere hoeveelheden kunstmest. Enerzijds zou dit de landbouwproductiviteit helpen handhaven en, door een betere landbedekking, ook de bodemerosie verminderen. Anderzijds zou dit de bestaande problemen met de waterkwaliteit en de beschikbaarheid verder kunnen verergeren.

Aanpassingsstrategieën voor de landbouw moeten daarom gericht zijn op een efficiënter gebruik van water en voedingsstoffen. Dit kan als volgt worden gedaan: het cultiveren van gewassen en variëteiten met een hogere droogtetolerantie en aangepaste groeicycli, het afstemmen van het bodembeheer op een toename van het vasthouden van grondwater, met behulp van efficiëntere irrigatietechnieken.

Hoe de resultaten uit de gegevens zijn gehaald

De Agroscope-experts gebruikten het SWAT-model om de effecten op waterregulering, waterbeschikbaarheid, voedselproductie en erosie te berekenen voor het stroomgebied van Broye in West-Zwitserland. Drie periodes van elk dertig jaar werden gemodelleerd: huidig ​​klimaat (1986-2015), nabije toekomst (2028-2057) en verre toekomst (2070-2099). Hiervoor zijn de Zwitserse klimaatscenario’s CH2018 gebruikt.

Bron: Zwitserse overheid