Authentiek gedrag op het werk leidt tot grotere productiviteit

Afstemming van gedrag op hoe je je voelt – met andere woorden, niet doen alsof – is productiever op het werk en leidt tot andere voordelen, blijkt uit een nieuwe studie volgens co-auteur van Chris Rosen, managementprofessor in de Sam M Walton College of Business aan de Universiteit van Arkansas.

Rosen hielp bij het opzetten en schrijven van een studie onder leiding van Allison Gabriel, universitair hoofddocent management en organisaties aan de Universiteit van Arizona. Ze publiceerden hun bevindingen in het Journal of Applied Psychology.

“We ontdekten dat mensen die zich inspannen om positieve emoties naar anderen op het werk te tonen – versus hun gevoelens te vervalsen – meer steun en vertrouwen van collega’s ontvangen,” zei Rosen. “Deze mensen rapporteerden ook aanzienlijk hogere niveaus van vooruitgang op werkdoelen waarschijnlijk vanwege de steun die ze ontvingen.”

Uit enquêtes onder meer dan 2500 werkende volwassenen in verschillende industrieën, waaronder onderwijs, productie, engineering en financiële dienstverlening, analyseerden de onderzoekers twee soorten emotieregulatie die mensen op het werk gebruiken: oppervlakteacteren en diep acteren. Aan de oppervlakte werken doet neppe positieve emoties in interactie met anderen in de werkomgeving.

Je zou van binnen gefrustreerd of boos kunnen zijn, maar de uiterlijke verschijning verhult die gevoelens. Diep acteren houdt in dat je probeert te veranderen hoe je je intern voelt. Met diep acteren proberen individuen positiever te voelen om aangenamer te zijn in de omgang met anderen.

De onderzoekers wilden weten of mensen hun emoties reguleerden in de omgang met collega’s en, zo ja, waarom ze ervoor kozen dit te doen als er geen formele regels waren die hen daartoe verplichtten. En welke voordelen hebben ze dan van deze inspanning ontvangen?

De onderzoekers identificeerden vier soorten mensen die hun emoties reguleren met collega’s. Niet-actoren hebben verwaarloosbare niveaus van oppervlakte- en diepwerkende werking, lage actoren vertonen iets hogere oppervlakte- en diepwerkende werking, diepe actoren vertonen de hoogste niveaus van diepwerkende en lage niveaus van oppervlakte-acteren en regulatoren vertonen hoge niveaus van oppervlakte- en diepwerkende werking.

Nonactoren waren de kleinste groep in elke studie en de andere drie groepen waren vergelijkbaar in grootte.

Regelgevers werden aangestuurd door ‘afdrukbeheer’, dat de onderzoekers definieerden als strategische motieven, waaronder het verkrijgen van toegang tot middelen of er goed uitzien voor collega’s en supervisors. Diepe acteurs waren veel vaker gemotiveerd door ‘prosociale’ zorgen, wat betekent dat ze ervoor kozen om hun emoties met collega’s te reguleren om positieve werkrelaties te bevorderen en beleefd te zijn.

Regelgevers – degenen die een hoog niveau van oppervlakte en diep acteren mixen – ervoeren emotionele uitputting en vermoeidheid, vonden de onderzoekers, terwijl diepe acteurs – degenen die grotendeels op diep acteren vertrouwden – het welzijn hadden verbeterd.

Persbericht Universiteit van Arkansas.