Geestelijke gezondheid jongeren is sleutel tot wereldwijde geestelijke gezondheid

Ongeveer driekwart van alle geestesziekten wordt vertoond in het midden van de jaren 20, wat leidt tot ernstige handicaps bij jongeren. Wereldwijd woont bijna 90% van de 1,8 miljard jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar in landen met een laag en gemiddeld inkomen (LAMI).

Daarom is vroegtijdige interventie voor psychiatrische aandoeningen bij de jonge bevolking de sleutel tot een goede mondiale geestelijke gezondheid, maar helaas wordt dit verwaarloosd in zowel landen met een hoog als met een laag inkomen. Een voorbeeld is de lange periode van ziekte voordat een behandeling kan worden gestart voor psychose, een ernstige vorm van geestesziekte die meestal in de vroege jaren 20 ontstaat. Deze periode wordt de duur van onbehandelde psychose (DUP) genoemd, die uit onze onderzoeken bleek te zijn meer dan 2 jaar in LAMI-landen, bijna twee keer zo lang als in landen met een hoog inkomen. Zo’n lange DUP wordt geassocieerd met slechtere resultaten, waaronder een hogere mortaliteit.

We hebben ook aangetoond dat deze lange DUP waarschijnlijk verband houdt met armoede en gebrek aan toegang tot behandeling, omdat de periode met ongeveer 6 weken afnam met elke toename van het bruto binnenlands product (BBP) met 1.000 dollar in LAMI-landen.