Toevoeging van aluminium in vaccins: de ontbrekende informatie

Door Professor Chris Exley, december 2019

Ik onderzoek al meer dan vijfendertig jaar de blootstelling van mensen aan aluminium.

Zie: https://www.keele.ac.uk/aluminium/

Ik sta dan ook – soms liefdevol – bekend als Heer Aluminium (mr. Aluminium). Ongeveer tien jaar geleden raakte ik geïnteresseerd in aluminiumtoevoegingen aan vaccins en in het bijzonder hoe die toevoeging helpt om de immuunrespons te versterken.

In het begin werd het onderzoek gefinancierd door de Medical Research Council (Nanotoxiciteit van Aluminiumadjuvantia). We zijn toen begonnen met het nagaan van de dogma’s in het (beschreven) werkingsmechanisme van vaccins. We hebben dit thema onlangs geëvalueerd – inclusief ons eigen onderzoek.

Zie: https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13223-018-0305-2

Er bestaan natuurlijk nog steeds meer vragen dan antwoorden. Maar we kregen wel de eerste inzichten in het werkingsmechanisme van aluminium als hulpstof. Zo is het duidelijk dat een vaccin waaraan aluminium is toegevoegd ook een ??acute blootstelling betekent aan dit metaal.

Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X19304201

Een aluminiumtoevoeging wekt een ontstekingsreactie op vlakbij de plek van de injectie. Talloze cellen spoeden zich naar het gebied van de beschadiging om de ontsteking te lijf te gaan. Die afweercellen nemen de aluminiumtoevoeging en het antigeen van het cytoplasma [3].

Zie: https://www.nature.com/articles/srep06287

Dat is niet altijd een combinatie van zowel de aluminiumtoevoeging als het antigeencomplex.

Zie: https://www.nature.com/articles/s41598-018-20845-9

De aluminiumtoevoeging wordt getransporteerd naar de lymfeklieren.

Zie:  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300985818809142

Een andere mogelijkheid is dat het aluminium wordt vervoerd in de macrofagen.

Zie:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013419305719

Ook kan het aluminium worden getransporteerd door andere histiocyten [5] (dan macrofagen). Het resultaat is dat het aluminium door hele lichaam – inclusief de hersenen – verspreid wordt.

Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

Dit laatste, hoewel aangetoond in een diermodel moet nog worden bewezen bij de mens.

Zie: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-99

Vaccins die een aluminiumadjuvans bevatten, zijn een bron van aluminium voor de rest van het lichaam. En dat zou zorgen moeten baren. Maar deze belangrijke informatie over aluminiumhulpstoffen ontbreekt op de website met vaccinveiligheidsinformatie die onder redactie staat van de NHS (de Engelse National Health Service) [4]. Wellicht even belangrijk is dat de daar verstrekte n informatie op zijn best onjuist is.

Zie: https://www.nhs.uk/conditions/vaccination/why-vaccination-is-safe-and-important/

Voorbeeld Eén
‘Adjuvanten worden in zeer kleine hoeveelheden aan vaccins toegevoegd. Daarvan is aangetoond dat ze veilig zijn’.

Er zijn geen klinische tests ontwikkeld en uitgevoerd om de veiligheid van aluminiumhulpstoffen te bepalen. Er is geen enkele klinische veiligheidstest voor een vaccin met aluminium adjuvans. Fabrikanten van vaccin zijn niet verplicht om de veiligheid van hulpstoffen op basis van aluminium aan te tonen. Vaccinfabrikanten gebruiken (daarom?) inderdaad steevast aluminium adjuvantia als (controlegroep) placebo’s in effectiviteitsonderzoeken van vaccins.

Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X11013089?via%3Dihub

Voorbeeld Twee
‘Er is geen bewijs voor dat de hoeveelheden aluminium die we dagelijks binnenkrijgen het risico op aandoeningen zoals dementie of autisme verhogen’. Er bestaat wellicht geen consensus dat aluminium het risico op dementie kan verhogen maar er bestaat wel degelijk wetenschappelijk bewijs dat dit wel het geval is. Zie een recent onderzoek naar aluminium in het hersenweefsel bij de erfelijke vorm van ziekte van Alzheimer.

Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X16303777

Het bovenvermelde onderzoek laat er weinig twijfel bestaan ??dat aluminium – waarvan algemeen wordt aangenomen dat het een neurotoxische werking heeft – bijdraagt ??aan de ziekte van Alzheimer.

Zie: https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease-reports/adr170010

Het advies van de NHS is in het beste geval incorrect en in het slechtste geval misleidend. Hoewel het bewijs dat aluminium met autisme in verband brengt op dit moment voorlopig (dus niet definitief) is, moet het hoge gehalte aan aluminium in het hersenweefsel dat bij autisme is vastgesteld niet zo gemakkelijk – en misschien wel zo handig – worden weggewuifd.

Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

Voorbeeld Drie.
‘De hoeveelheid aluminium die wordt toegepast in vaccins met dode microben is heel, heel gering. Er zijn geen schadelijke effecten waargenomen bij vaccins die een adjuvans op aluminiumbasis bevatten’. De mythe van het minuscule aluminiumgehalte in vaccins is ondertussen volledig weerlegd door peer-reviewed wetenschappelijke literatuur.

Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X19304201

Deze misleidende informatie moet worden verwijderd uit alle advies dat aan kinderartsen en ouders wordt verstrekt. Verder behoort de meegeleverde bijsluiter bij elk vaccin precies en volledig alle bekende mogelijk schadelijke effecten te vermelden die voor dat vaccin zijn geregistreerd. De toedieners van vaccins – en degenen die daarvoor de eindverantwoordelijkheid dragen – zijn wettelijk verplicht om de ontvanger van het vaccin – of de ouder of voogd daarvan – te vragen de patiëntbijsluiter te lezen zodat zij op de hoogte zijn van de mogelijk schadelijke effecten (van het vaccin). Het is fout en schandalig dat adviezen van de NHS misleidend zijn voor degenen die ze geacht worden en pretenderen te beschermen.

Ik heb mijn hele academische loopbaan besteed aan het proberen te begrijpen hoe de blootstelling aan aluminium de gezondheid beïnvloedt. Alles wat ik tot op heden over aluminium heb geleerd, wijst erop dat aluminium een groot gezondheidsprobleem is en dat het onverantwoordelijk is om nu en in de toekomst zelfgenoegzaam te blijven over die blootstelling. We moeten ervoor zorgen dat de beschikbare informatie over de mogelijke toxiciteit van aluminium voor mensen volledig is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en dat die informatie zo actueel mogelijk is.

We leven in het Aluminiumtijdperk (‘Aluminium Age’).
Zie: https://www.hippocraticpost.com/mens-health/the-aluminium-age/

De huidige wereld zou betere plek zijn met minder – en bij voorkeur zonder – aluminium. Het wordt hoog tijd dat we gaan accepteren dat aluminium schadelijk is voor levende wezens (processes) en dat we het alleen moeten blijven gebruiken als bewezen is dat het zowel effectief als veilig is. Dat geldt vooral voor de zelfgenoegzame en misplaatste toepassing ervan in vaccins.

Bewerking: Dick Schrauwen [1]

Verwijzingen

[0] Nederlandse info over de aluminium controverse
https://www.google.com/search?q=het+gevaar+van+aluminium+in+vaccinaties

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
https://www.hippocraticpost.com/pharmacy-drugs/aluminium-adjuvants-in-vaccines-missing-information/

[2] Macrofaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Macrofaag

[3] Antigeen, cytoplasma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antigeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cytoplasma

[4] NHS
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service_(England)

[5] Histiocyt versus macrofaag
https://www.labce.com/spg448421_macrophage_histiocyte.aspx

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFW9w7wOxg8

https://www.youtube.com/watch?v=zaExaqCv5vo

https://www.youtube.com/watch?v=lsfkssSz9zc