Salmonella nummer 1 qua voedsel overgedragen uitbraken in de EU

Bijna één op de drie voedseluitbraken in de EU in 2018 werd veroorzaakt door Salmonella. Dit is een van de belangrijkste bevindingen van het jaarverslag over trends en bronnen van zoönoses dat vandaag is gepubliceerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

In 2018 hebben EU-lidstaten 5.146 door voedsel overgedragen uitbraken gemeld waarbij 48.365 mensen zijn getroffen. Een door voedsel overgedragen ziekte-uitbraak is een incident waarbij ten minste twee mensen dezelfde ziekte oplopen door hetzelfde besmette voedsel of drankje. Slowakije, Spanje en Polen waren goed voor 67% van de 1.581 Salmonella-uitbraken. Deze uitbraken waren voornamelijk veroorzaakt door eieren.

“Uit de bevindingen van onze nieuwste Eurobarometer blijkt dat minder dan een derde van de Europese burgers voedselvergiftiging door bacteriën tot hun top vijf van zorgen behoort als het gaat om voedselveiligheid. Het aantal gemelde uitbraken suggereert dat er ruimte is voor bewustmaking van de consument, omdat veel door voedsel overgedragen ziekten kunnen worden voorkomen door hygiënische maatregelen te verbeteren bij het hanteren en bereiden van voedsel ”, aldus hoofdwetenschapper Marta Hugas van EFSA.

Salmonellose was de tweede meest gemelde gastro-intestinale infectie bij mensen in de EU (91.857 gevallen gemeld), na campylobacteriose (246.571).

Bron: EFSA