Nieuwe info bevestigt link tussen vitamine E en longschade door vapen

Vandaag heeft CDC vier rapporten uitgebracht over de aanhoudende EVALI-uitbraak. De belangrijkste bevindingen, gepubliceerd in het weekblad Morbiditeit en mortaliteit (MMWR) en het New England Journal of Medicine (NEJM), bevestigen een afname van het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp (EV) aan EVALI. De bevindingen versterken ook het verband tussen vitamine E-acetaat en EVALI en beschrijven risicofactoren voor EVALI-rehospitalisaties en sterfgevallen na ontslag uit het ziekenhuis; als zodanig beveelt CDC aan dat zorgverleners die EVALI-patiënten behandelen, snel na ontslag uit het ziekenhuis verslag uitbrengen.

Uit het eerste NEJM-rapport bleek dat ED-bezoeken voor EVALI vanaf juni 2019 sterk zijn gestegen, met een piek in september 2019. Sindsdien zijn de ED-bezoeken voor EVALI afgenomen; ED-bezoeken blijven echter hoger dan toen de uitbraak begon in juni 2019.

Het tweede NEJM-rapport versterkt eerdere bevindingen van CDC en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) over het verband tussen vitamine E-acetaat en EVALI. Voortbouwend op een eerdere studie, analyseerde CDC bronchoalveolaire lavage (BAL) vloeistof van een groter aantal EVALI-patiënten uit 16 staten en vergeleek ze met BAL-vloeistof van gezonde mensen. Vitamine E-acetaat, ook gevonden in productmonsters die zijn getest door de FDA en de nationale laboratoria, werd geïdentificeerd in BAL-vloeistof van 48 van de 51 EVALI-patiënten en werd niet gevonden in BAL-vloeistoffen van gezonde mensen.

CDC publiceerde ook een studie in de MMWR waarin EVALI-patiënten die opnieuw werden opgenomen of die later stierven na ontslag uit het ziekenhuis, werden vergeleken met andere EVALI-patiënten. Onder de 2.409 Amerikaanse EVALI-gevallen die op 10 december 2019 aan CDC werden gemeld, werden 31 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en stierven er zeven na ontslag uit het ziekenhuis. Bij deze patiënten was de mediane tijd tot re-hospitalisatie vier dagen en de mediane tijd tot overlijden na ontslag uit het ziekenhuis drie dagen.

EVALI-patiënten die opnieuw moesten worden opgenomen, hadden vaker dan andere EVALI-patiënten een geschiedenis van chronische aandoeningen zoals hartaandoeningen, aandoeningen van de luchtwegen en diabetes. Bovendien waren EVALI-patiënten die stierven na ontslag uit het ziekenhuis, vaker 50 jaar of ouder.

“Het is belangrijk dat artsen en klinische zorgverleners samenwerken met EVALI-patiënten om binnen twee dagen follow-upzorg te garanderen,” zei CDC-directeur Robert R. Redfield, MD “Een vervolgbezoek met een huisarts is vooral belangrijk voor EVALI-patiënten met onderliggende chronische aandoeningen. Zorgen voor deze tijdige medische aandacht en monitoring kan levens redden. ”

Deze bevindingen hebben CDC ertoe gebracht zijn klinische richtlijnen in een tweede MMWR-artikel bij te werken. De richtlijn beveelt aan dat patiënten vóór ontslag klinisch stabiel zijn en binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis een follow-up krijgen bij een klinische zorgverlener – een kortere follow-uptijd dan de vorige aanbeveling van één tot twee weken. Dit rapport biedt ook hulpmiddelen voor clinici, waaronder een bijgewerkt algoritme voor het beheer van patiënten met vermoedelijke EVALI, een informatieblad voor clinici en een EVALI Discharge Readiness Checklist.

Huidige aanbevelingen van CDC en FDA

CDC en de FDA bevelen aan dat mensen geen THC-bevattende e-sigaret of vapen, producten gebruiken, met name uit informele bronnen zoals vrienden, familie of persoonlijke of online verkopers.

Vitamine E-acetaat mag niet worden toegevoegd aan producten voor e-sigaretten of dampen. Bovendien mogen mensen geen andere stoffen die niet door de fabrikant zijn bedoeld, toevoegen aan producten, inclusief producten die zijn gekocht via winkels.

Hoewel het lijkt dat vitamine E-acetaat wordt geassocieerd met EVALI, zijn er veel verschillende stoffen en productbronnen die worden onderzocht, en er kan meer dan één oorzaak zijn. Daarom is de beste manier voor mensen om ervoor te zorgen dat ze geen risico lopen, terwijl het onderzoek doorgaat, te overwegen af ​​te zien van het gebruik van alle e-sigaretten of vapen.

Volwassenen die e-sigaretten of vapen als alternatief voor sigaretten gebruiken, mogen niet meer gaan roken; ze moeten alle beschikbare informatie afwegen en overwegen gebruik te maken van door de FDA goedgekeurde stopmiddelen. Ze moeten contact opnemen met hun zorgverlener als ze hulp nodig hebben bij het stoppen met tabaksproducten, inclusief e-sigaretten.

Volwassenen die producten blijven gebruiken die e-sigaretten of vapen gebruiken, moeten zichzelf zorgvuldig controleren op symptomen en onmiddellijk een zorgverlener raadplegen als ze symptomen ontwikkelen zoals die gemeld in deze uitbraak.

Ongeacht het lopende onderzoek:

E-sigaretten, of vapen, producten mogen nooit worden gebruikt door jongeren, jongvolwassenen of zwangere vrouwen.

Volwassenen die momenteel geen tabaksproducten gebruiken, mogen geen producten voor e-sigaretten of vapen gaan gebruiken. Er is geen veilig tabaksproduct. Alle tabaksproducten, inclusief e-sigaretten, dragen een risico.

THC-gebruik is in verband gebracht met een breed scala aan gezondheidseffecten, met name bij langdurig en frequent gebruik. De beste manier om potentieel schadelijke effecten te voorkomen, is om geen THC-bevattende e-sigaretten of verdampingsproducten te gebruiken.

Mensen met aanhoudend problematisch marihuanagebruik dat een significante beperking of slecht gedrag veroorzaakt