Boek – Dankbaarheid – De spirituele kracht in het zakendoen

Dankbaarheid

Paul de Blot vertelt uit eigen ervaring over de belangrijke waarde van dankbaarheid. Het zijn de bevrijdende noodsituaties, de rijkdom aan vriendschap en vooral de gratuïteit van het leven die een bron zijn van dankbaarheid. Dankbaarheid is ook een spirituele kracht die zich opent voor het transcendente bewustzijn van de Onbekende God.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Bewustwording van dankbaarheid
1. Waarom ik dit boek schrijf
2. Waarom dankbaarheid zo belangrijk is
3. Mijn levensloop met dankbaarheid als spirituele kracht

Herinneringen van dankbaarheid
4. Mijn plannen mislukken en toch ben ik dankbaar
5. Hoe dromen ons blijven bezielen
6. Het gezin is een wonder
7. Zonder vrienden is het moeilijk overleven
8. Een bevrijding die geen bevrijding is en toch vrijmaakt
9. Hoe onberekenbaar het leven is
10. Hoe de dood bij het leven hoort
11. Hiroshima roept en ik word jezuïet
12. Vorming als een onvoorspelbaar avontuur
13. Van machteloosheid tot macht
14. Succesvol zijn door vallen en opstaan
15. Dankbaarheid als spirituele kracht
16. Epiloog

Link