Nieuw initiatief zet palmolieplantages om in regenwoud

Een alliantie van natuurbeschermers en onderzoekers zet oliepalmplantages om in bijna-natuurlijke regenwouden op Borneo.

Op deze manier kan een belangrijke natuurgang worden hersteld. Het onderzoeksproject moet dienen als een blauwdruk voor toekomstige omzettingsmaatregelen in Maleisië en Indonesië. Het pilootproject levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van natuur, soorten en klimaat. De bescherming van het oorspronkelijke regenwoud en zijn bijna-natuurlijke herstel is een belangrijke manier van handelen in de strijd tegen klimaatverandering en het uitsterven van soorten. Deze maatregel komt niet alleen de habitats en de biodiversiteit ten goede, maar stelt mensen ook in staat hun middelen van bestaan ​​te stabiliseren.

De natuur- en soortbehoudsorganisatie Borneo Orangutan Survival (BOS) Deutschland e. V. is een nieuwe partner van het Rhino and Forest Fund (RFF) en het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW). Het ondersteunt de RFF en Leibniz-IZW door de aankoop van belangrijke grond op Borneo te financieren. Het doel is om centrale habitats terug te winnen uit de palmolie-industrie om ze terug te zetten in bijna-natuurlijk regenwoud. Dit zal de hoge biodiversiteit van de tropische regenwouden op Borneo in Maleisië herstellen. Het doel is een natuurcorridor tot stand te brengen tussen de beschermde gebieden Tabin en Kulamba in het oosten van de Maleisische staat Sabah. Momenteel worden de beschermde gebieden gescheiden door oliepalmplantages. Deze plantages vormen een bijzondere bedreiging voor orang-oetans en dwergolifanten. De dieren gaan naar de plantages op zoek naar voedsel en worden daar vaak gedood vanwege de schade die ze veroorzaken.

De eerste stap bij het instellen van de natuurcorridor is het veiligstellen van de centrale palmolieteeltgebieden en de aangrenzende gebieden. Dankzij BOS Duitsland kunnen nu andere belangrijke gebieden worden gekocht. In de volgende stap worden de gebieden overgedragen aan de regering van Maleisië, die deze gebieden vervolgens naar de hoogste beschermingsstatus brengt (“Beschermde bosreservaat klasse 7”). Nadien zal met de steun van de Leibniz-IZW onderzoek worden gedaan naar de beste manier om oliepalmplantages om te zetten in bijna-natuurlijke regenwouden en hoe de nieuw verworven habitat wordt gebruikt door wilde dieren. Onderzoekers zien het gevaar dat palmolie-monoculturen de bodem op de lange termijn vernietigen. Deze aangetaste gebieden kunnen dan steeds minder worden gebruikt voor agrarische doeleinden.

De onderzoekers willen een blauwdruk ontwikkelen voor het omzetten van overgebruikte landbouwgebieden – zoals oliepalmplantages – naar bijna-natuurlijke regenwouden. De onderzoeksresultaten van dit proefproject kunnen vervolgens worden overgedragen naar andere gebieden in Maleisië, maar ook in Indonesië.

Iman, de laatste Sumatraanse neushoorn in Maleisië, stierf op 23.11.2019. Deze tragedie werd veroorzaakt door verschillende factoren, zoals illegale jacht, fragmentatie en vernietiging van habitats. Ons doel is om dergelijke rampen voor andere diersoorten zoals de orang-oetan of de Borneo-olifant te voorkomen.

“Dit is ons eerste project in Maleisië. Hier kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het behoud van bedreigde dieren in het wild. Tabin en Kulamba zijn onmisbare retraites, niet alleen voor de Borneo-orang-oetan, maar ook voor de otter met haarneus, de Sunda-bewolkte luipaard , de Borneo-olifant en de Borneo-banteng en tal van andere bedreigde diersoorten, “legt Daniel Merdes, algemeen directeur van BOS Duitsland, uit.

“De bijdrage van BOS Duitsland stelt ons in staat om een ​​natuurcorridor van minstens 800 meter breed op te zetten. Om de corridor verder uit te breiden, zijn we afhankelijk van verdere ondersteuning. De verwerving van particuliere plantagezones is een onmisbare maatregel om reeds gefragmenteerde bosgebieden opnieuw te verbinden en om bedreigde soorten een overlevingsperspectief op langere termijn te bieden, “zegt Robert Risch, bestuurslid van de RFF.

Het doel is om de verworven oliepalmplantages om te zetten in natuurlijk regenwoud en dit proces wetenschappelijk te documenteren. “Ik ben vooral geïnteresseerd in de herintroductie van dieren in het wild in gebieden met weinig soorten”, legt dr. Petra Kretzschmar, ecoloog bij Leibniz-IZW en bestuurslid bij de RFF uit. “We willen graag weten hoe lang het duurt voordat palmolieplantages met weinig diersoorten hun oorspronkelijke biodiversiteit herwinnen na renaturatie.”

Bron: Forschungsverbund Berlin e.V.