Werkgerelateerde PTSS bij verpleegkundigen

Een recente Journal of Clinical Nursing analyse van gepubliceerde onderzoeken evalueerde de prevalentie van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en geïdentificeerde factoren geassocieerd met werkgerelateerde PTSS onder verpleegkundigen.

Voor de analyse identificeerden de onderzoekers 24 relevante onderzoeken. Zij ontdekten dat PTSS een wereldwijd probleem is bij verpleegkundigen en dat de gerapporteerde prevalentie van PTSS sterk varieerde, waarschijnlijk door verschillende methoden voor het meten van PTSS of de symptomen ervan.

Factoren die verband houden met PTSS hebben betrekking op de werkplek (zoals blootstelling en organisatieondersteuning), relaties op het werk en thuis die getuige zijn van onder meer lijden en coping gedrag.

“Met dit artikel willen we aandacht vragen voor het fenomeen van PTSS binnen het beroep van verpleegkundige. We hopen dat dit artikel meer  bewustzijn en inzicht geeft in wat verpleegkundigen mogelijk ervaren,”zei corresponderend auteur Michelle Schuster, MSN, RN, CPHON, uit Boston Kinderziekenhuis. “Een beter begrip van de beïnvloedende factoren bij  PTSS kan inzicht geven in manieren om de schadelijke gevolgen mogelijk te verminderen en zo het welzijn van verpleegkundigen te bevorderen. ”

Extra informatie

Link naar studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15288

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck