Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer ?

Dementie en de ziekte van Alzheimer zijn termen die vaak met elkaar verward worden, maar er is een verschil tussen beide begrippen.

Dementie is een overkoepelende term die verwijst naar een groep symptomen die te maken hebben met een afname van cognitieve functies zoals geheugen, denken, taal en oordeelsvermogen. Dementie is geen specifieke ziekte, maar eerder een syndroom dat verschillende oorzaken kan hebben. Het is een algemene term die gebruikt wordt om een breed scala aan aandoeningen te beschrijven die leiden tot cognitieve achteruitgang.

De ziekte van Alzheimer is een specifieke vorm van dementie en de meest voorkomende oorzaak van dementie. Het is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt door de ophoping van abnormale eiwitfragmenten in de hersenen, zoals beta-amyloïde plaques en tau-tangles. Deze ophopingen leiden tot beschadiging van hersencellen en uiteindelijk tot de symptomen van dementie.

Met andere woorden, dementie is de overkoepelende term die een reeks symptomen beschrijft, terwijl de ziekte van Alzheimer een specifieke vorm van dementie is met een bekende oorzaak en pathologie. Er zijn echter ook andere oorzaken van dementie, zoals vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie, die elk hun eigen specifieke kenmerken en oorzaken hebben.

Er zijn studies die hebben gesuggereerd dat onjuiste regulatie van kopermetabolisme betrokken zou kunnen zijn bij de vorming van amyloïde plaques, die een kenmerk zijn van de ziekte van Alzheimer. Amyloïde plaques bestaan uit ophopingen van eiwitten, waaronder beta-amyloïde, in de hersenen. Deze plaques worden geassocieerd met neurodegeneratie, een kenmerk van Alzheimer.

Anderzijds heeft koper ook belangrijke functies bij neurologische processen, zoals de vorming van myeline en de synthese van neurotransmitters. Het is belangrijk op te merken dat de rol van koper in de ziekte van Alzheimer nog niet volledig is opgehelderd en dat meer onderzoek nodig is om de complexe mechanismen te begrijpen.

In Nederland heeft neuroloog Tjaard Hoogenraad onderzoek gedaan naar de rol van vrij koper bij de ziekte van Alzheimer, al eerder deed hij belangrijk onderzoek naar de ziekte van Wilson en de rol van vrije koper.

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(22)00186-7/fulltext