Washington daagt Monsanto voor de rechter

De procureur-generaal, A.G. Rancine, van het district van de hoofdstad van de VS – Washington D.C. – klaagt het voormalige Monsanto (zie toelichting beneden) aan over het willens en wetens marketen en verkopen van PCB’s (polychloorbifenylen) waarvan het bedrijf al sinds 1936 wist dat de chemicaliën zeer schadelijk zijn voor mens en milieu. In de aanklacht wordt Monsanto verantwoordelijk gehouden voor de ernstige PCB-vervuiling van bodem, water en natuur met desastreuse gevolgen voor mens, wild en vis.

De aanklacht stelt Monsanto aansprakelijk voor het produceren, marketen en verkopen van giftige chemicaliën in het district terwijl het bedrijf wist dat het zou leiden tot ernstige milieuverontreiniging met grote nadelen voor de volksgezondheid, de dood van wild en vis en gevaar voor de gezondheid van inwoners van de staat.

De aanklacht door het bureau van Karl Racine (OGA) stelt dat Monsanto al bijna 50 jaar wist dat PCBs kanker en schade aan de lever kunnen veroorzaken. Het bedrijf heeft het publiek daarvoor niet gewaarschuwd en schroomde niet om te liegen door bewust valse verklaringen af te leggen aan regelgevende instanties en het publiek. Monsanto verdiende miljarden dollars aan de verkoop van hun vergif. Het doek viel in 1979 door een federaal totaalverbod op PCBs.

PCB is een uitstekende isolator en koelstof en heeft veel andere handige eigenschappen. Het chemicalie werd daarom breed toegepast in zowel in industriële producten (zoals transformatoren in het elektriciteitsnet) als in consumptie-artikelen (zoals plastics, inkt en verf). PCB’s breken nauwelijks af waardoor het lange tijd in het milieu aanwezig blijft en een – nog steeds voortdurende – opstapeling van het gif veroorzaakt in mensen, vissen en dieren.

Volgens schattingen gaat het verwijderen van PCB’s uit natuur, milieu en natuurlijke hulpbronnen honderden miljoenen dollars kosten. Racine en zijn OGA willen Monsanto dwingen alle kosten van de sanering en de veroorzaakte schade door PCBs uit het verleden, het heden en de toekomst te betalen. Verder legt het OAG ook civielrechtelijke sancties op aan Monsanto.

Aanklager Racine: “Decennialang maximaliseerde Monsanto de winst door willens en wetens grof te verdienen aan giftige chemicaliën. Daardoor is het milieu van ons district zwaar vervuild – inclusief de grote rivieren: de Potomac en de Anacostia. Dat heeft de gezondheid van onze inwoners geschaad en schade toegebracht aan onze kostbare natuurlijke hulpbronnen. De inzet van deze rechtszaak is dat Monsanto de kosten gaat dragen voor het saneren van de PCB-besmetting in ons district.”

Racine en zijn organisatie willen in rechtszaak de onderstaande beschuldigingen aantonen.

(1) Monsanto misleidde consumenten en regelgevende instanties om de winst te maximaliseren. Ondanks dat het bedrijf al vroeg kennis had over de gevaren van PCBs bleef het vasthouden aan een decennialange campagne van misinformatie en misleiding met het doel om de PCB-kasstroom te beschermen en te verlengen. Monsanto vertelde de toezichthouders ten onrechte “niet te geloven dat pcb’s ernstig giftig zijn” en dat ze zich “niet konden voorstellen hoe PCBs op grote schaal in het milieu terecht zouden kunnen komen”. Monsanto heeft bewust voorrang gegeven aan winst boven gezondheid en veiligheid.

(2) Monsanto heeft het milieu van het district op grote schaal verontreinigd met PCBs en de natuurlijke hulpbronnen beschadigd. Normaal gebruik van het oppervlaktewater is niet meer mogelijk. Zwemmen is niet veilig en vissers wordt geadviseerd hun vangst niet te eten. Het waterleven is ernstig verarmd. De aanklacht bevat een gedetailleerde beschrijving van de aantasting van 36 waterlichamen, zoals rivieren, meren en kreken.

(3) Monsanto is aansprakelijk voor de ontstane schade. Daarom maant het district Monsanto de totale kosten – uit verleden, heden en toekomst – van de milieusanering te betalen. De aanklacht bevat een gedetailleerde begroting van verrichte en nog uit te voeren ingrepen om recreatieve activiteiten zoals varen, vissen en zwemmen in het watergebied opnieuw mogelijk te maken.

Toelichting Monsanto
Monsanto heeft zich arglistig – wellicht bewust van de toekomstige juridische en dus financiële belaging van het bedrijf – gesplitst in drie aparte ondernemingen. De farmaceutische tak werd verzelfstandigd in ‘Pharmacia’, de chemische tak is nu het zelfstandige bedrijf ‘Solutia’ en de landbouwactiviteiten – met in de VS vooralsnog de naam Monsanto – is volledig overgenomen door het Duitse Bayer AG. Dat betekent dat niet Monsanto is gedaagd maar de drie ‘erfgenamen’ van Monsanto’s jurische aansprakelijkheid: Bayer, Solutia en Pharmacia.

Waarom wordt alleen Monsanto aansprakelijk gesteld?

Hoe sterk is de zaak wat betreft de unieke aansprakelijkheid van Monsanto? De schuld zou toch ook bij andere bedrijven kunnen liggen? De feiten spreken voor zich. Tussen 1929 en1979 (het jaar van het totaalverbod) heeft Monsanto aantoonbaar minstens 99 procent geleverd van alle PCB’s in de VS.

Dick Schrauwen (samenvatting van https://tinyurl.com/yd5w5nlt)