Waarom orgaantransplantatie een effect heeft op gever en ontvanger

Dit omdat wat met cellen van uw lichaam op één plek gebeurt ook effect heeft op de cellen van uw lichaam die elders aanwezig zijn. Hieronder de uitleg vanuit de kwantum fysica en waarom langdurig geschoolde readers zoals ikzelf dit kunnen waarnemen. Het zijn enkele fragmenten uit mijn boek Vrijheid in Relaties; het hebben van de juiste Identificatie te verkrijgen bij Boekenroute

Het gedachte-experiment van Einstein, Podolsky en Rosen (EPR-effect) is de doos van Pandora van de moderne fysica. Onverwacht toonde dit experiment een onverklaarbaar verband aan tussen twee deeltjes op verschillende plaatsen.

De volgende kritische vragen werden gesteld

1. Hoe kunnen twee dingen zo snel met elkaar communiceren terwijl ze op verschillende locaties zijn? 2. Hoe kan iets sneller dan het licht communiceren?
In hun gedachte-experiment (EPR-effect) gaan ze uit van communicatie tussen ruimtelijke gebeurtenissen in het universum. Zij noemen het gedachte-uitwisseling. Deze snelle communicatieoverdracht wordt gelijktijdig ervaren op beide plekken. Het is het “spineffect”.

In 1964 voerde Bell een wiskundige proef uit die bekend staat onder de naam “Bell’s theorema”. Deze proef suggereert dat op een diep en fundamenteel niveau, de afzonderlijke delen van het universum met elkaar verbonden zijn op een nauw verstrengelde manier. Dit theorema leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat, als de statistische voorspellingen van de kwantummechanica juist zijn, de gewone geloofsovertuigingen over de wereld op alle fronten onjuist zijn.

In 1975 ontdekte Jack Sarfatti dat sommige gebeurtenissen sneller verlopen dan het licht tussen ruimteachtige afgezonderde gebeurtenissen. Deze communicatie kan gebruikt worden om op een controleerbare manier te communiceren. Het EPR-effect werd daarmee verheven tot het eerste principe van de kwantummechanica. Hij noemde zijn theorie “de superluminale overdracht van de negentropie zonder signalen”. Een negentropie (zoals de negatieve entropy of de sintropy) betekent orde. Er is geen transport van energie. Niets reist er van A naar B. A en B ervaren echter ogenblikkelijk dezelfde verandering. Dit is precies wat energetische readers waarnemen en waarom ze als eerste weten wat er gebeurt. Zij ervaren deze ruimte-tijd dimensie. Hij baseerde zich zowel op Bell’s theorema, als op het EPR-effect.

Hij constateerde dat het interferentiepatroon dat iemand ziet aan het ene uiteinde van zo een tweevoudig dubbele-spleetexperiment, voor alle fotonparen onafscheidelijk verbonden is met het interferentiepatroon aan het andere uiteinde op een manier die ruimte-tijd te boven gaat. Deze hogere realiteitsniveaus (voorbij ruimte-tijd) zijn ontdekt dankzij het niet lokale EPR-effect.

Ze zijn beter geordend en werken meer samen dan de lagere realiteitsniveaus. Hun som is groter dan de som van de samengestelde delen. Sarfatti noemde dit de “thermodynamische ongelijkheid van de opkomende orde”. Dit is ook hoe gevorderde readers zich gedragen. Hun competenties en vaardigheden reiken voorbij elke voorstelling, door deze verbinding met de ruimte-tijd dimensie.

Pauline Laumans

November 2019