Voorlichting over oorzaak eetgedrag beïnvloedt mening over overgewicht

Voorlichting over gen-voor-omgeving interactie (G X E) en oorzaken van eetgedrag kunnen gunstige effecten hebben op de houding ten opzichte van mensen met overgewicht. Uit een recent onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Nutrition Education and Behavior, van Elsevier, bleek dat deelnemers die voorlichting kregen over GXE-concepten meer empathie rapporteerden en minder stigmatiserende attitudes hadden ten opzichte van personen met een hoger gewicht. G X E is wanneer twee verschillende genotypen op twee verschillende manieren reageren op variaties in de omgeving.

“Discriminerende attitudes tegenover mensen met een hoger gewicht zijn waargenomen in vergelijkbare mate als discriminatie op grond van ras en geslacht en zijn vaak openlijker omdat gewicht stigma wordt gezien als een meer sociaal aanvaardbare vorm van negatieve vooringenomenheid”, zegt corresponderend auteur Susan Persky, PhD, Social and Afdeling gedragsonderzoek, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD. “Gewicht heeft echter een aanzienlijke genetische component. Onze studie wees uit dat meer voorlichting over de rol van genetica in eetgedrag daarom kan helpen om het gewicht stigma te verminderen door de mate waarin individuen de schuld krijgen van hun gewicht.

Deelnemers kwamen via het online platform Prolific en werden willekeurig toegewezen om een educatieve of een controle video te bekijken. Ze keken vervolgens naar een reeks vignet scenario’s die lieten zien hoe het is om aanleg te hebben voor obesogeen eetgedrag. De deelnemers vulden vragenlijsten in om G X E-kennis, causale attributies, gewicht stigma en empathie na interventie te meten.

Deelnemers die de educatieve video hadden bekeken, toonden meer G X E-kennis, meldden meer empathie voor de personages in de vignet scenario’s en hadden minder stigmatiserende attitudes (met name schuld) tegenover personen met overgewicht. Verkennende bemiddeling analyses gaven aan dat de educatieve video tot deze positieve stroomafwaartse effecten leidde door de mate te vergroten waarin deelnemers genetische oorzaken toeschreven aan eetgedrag.

Besluit: Nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Nutrition Education and Behavior toonde individuele scenario’s die lieten zien hoe het is om aanleg te hebben voor obesogeen eetgedrag, zoals de neiging om te veel koekjes te eten.

Het communiceren van G X E-oorzaken van eetgedrag naar het publiek is een nuttige manier om de houding ten opzichte van mensen met een hoger gewicht te verbeteren. Daarom voorzien de auteurs het potentieel voor soortgelijke GXE-educatie als onderdeel van volksgezondheid campagnes. Bovendien kan een beter begrip van deze concepten de interactie tussen patiënt en zorgverlener rond gezond eten en gewicht helpen verbeteren.

“Focus op G X E-oorzaken van eten kan helpen bij het aanpakken van diepgewortelde gewicht stigma’s bij het groot publiek en zorgverleners”, suggereert de hoofdauteur van het onderzoek, Alison Jane Martingano, PhD, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health. “Dit onderzoek levert het eerste bewijs dat toekomstige educatieve interventies baat kunnen hebben bij het focussen op eetgedrag, met name wanneer wordt geprobeerd de houding ten opzichte van mensen met overgewicht te verbeteren.”

vertaling: Andre Teirlinck