Voordelen van neurofeedback voor mensen met ADHD

De economische last van het geven van speciaal onderwijs en training aan een kind met de diagnose ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) kost het gemiddelde Amerikaanse gezin naar schatting vijf keer zoveel als een kind zonder ADHD. Dergelijke kostenoverwegingen dwingen veel gezinnen om zich te concentreren op de remissie van de aandoening door middel van voorgeschreven medicijnen. Een studie in de Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP), gepubliceerd door Elsevier, rapporteert over een overzicht van niet-farmacologische behandelingen voor ADHD, met name elektro-encefalogram (EEG-biofeedback of neurofeedback), waaruit een grote verbetering blijkt van onoplettendheid bij het einde van de proef, maar zonder een significant verschil tussen de twee behandelingen.

Hoofdauteur, L. Eugene Arnold, MD, emeritus hoogleraar psychiatrie en gedragsgezondheid aan het Nisonger Center, Ohio State University, Columbus, OH, VS, zei: “ADHD is een veelvoorkomende aandoening die meestal voor het eerst wordt opgemerkt in de kindertijd en die de aandacht en regulatie schaadt van impulsen en activiteit. Er zijn veel behandelingen, waarvan de best bewezen door de FDA goedgekeurde medicatie en gedragsverandering zijn, die voor veel patiënten niet helemaal bevredigend zijn.

“Daarom zijn er veel andere behandelingen voorgesteld: een daarvan is neurofeedback, die het EEG op een scherm laat zien en de patiënt beloont voor het veranderen ervan. De meest voorkomende vorm van neurofeedback voor ADHD is het trainen van de theta-golven en het trainen van bèta-golven. Onze studie is de eerste grote, goed geblindeerde studie van theta-beta neurofeedback die is ontworpen om dit op te helderen.”
De bevindingen zijn gebaseerd op de International ADHD Neurofeedback (ICAN) -studie, die in 2014 op twee locaties begon met rekruteren.

Een steekproef van 142 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar, met ADHD en hoge onoplettendheidsscores, zoals beoordeeld door zowel de ouders als de leraren van de kinderen, werden willekeurig toegewezen aan 38 sessies van ofwel een echte theta-bèta-neurofeedback, of een identiek lijkende controlebehandeling die alleen verschilde in het hebben van schermweergave en beloningen op basis van een vooraf opgenomen EEG van een ander kind. Hierdoor konden kind, ouder en trainers de behandelopdracht niet raden. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek blind bleef, werden de eigen spierartefacten van het kind op het vooraf opgenomen EEG gelegd. De behandeling drie keer per week duurde 3-4 maanden. De primaire uitkomstmaat was het gemiddelde van de beoordelingen van onoplettendheid door ouders en leerkrachten.

Aan het einde van de behandeling en na een follow-up van 13 maanden, vertoonden de experimentele en controlebehandelingen beide een zeer grote en zeer significante verbetering in de samengestelde onoplettendheidsbeoordelingen die aanvankelijk door de ouders en leerkrachten waren gemaakt.

Een aanvullende uitkomst toonde ook aan dat de groep die de echte neurofeedbackbehandelingen kreeg, minder medicatie nodig had bij de follow-up van 13 maanden.

Hoofdonderzoeker van de tweede klinische locatie, Roger deBeus, PhD, Universiteit van North Carolina in Asheville, NC, VS, zei: “Deze resultaten tonen aan dat het grote voordeel voor ADHD-symptomen dat door anderen is gemeld en in deze studie is gerepliceerd niet te wijten is aan de neurofeedback zelf, het verlagen van de EEG-theta-golfkracht en het trainen van bèta-kracht, maar naar andere, niet-specifieke effecten.

“Deze omvatten de EEG-biofeedback die incidenteel werd gegeven door beloningen achter te houden tijdens spierartefacten; de oefening focussen op een scherm; de ondersteunende begeleiding; de verbetering van de ouder-kindrelatie van de ouder die de vooruitgang van het kind ondersteunt; en natuurlijk een superplacebo-effect van een nieuwe behandeling met draden die aan het hoofd zijn bevestigd – een sterke reden voor hoop op verbetering – en een gevoel van voldoening door de beloningen.

De resultaten verduidelijken ook toevallig dat de neiging van leraren om minder verbetering waar te nemen dan ouders van neurofeedback niet te wijten is aan de ongevoeligheid van de leraar voor behandelingseffecten, zoals eerder werd verondersteld. Wanneer ouders goed geblindeerd waren, rapporteerden ze niet meer voordeel voor neurofeedback dan de controlebehandeling dan leraren.

“Het feit dat degenen die neurofeedback kregen minder medicijnen nodig hadden dan de controles 10 maanden na het einde van de behandeling, is interessant, vooral omdat het een a priori hypothese was,” verklaarde Dr. Arnold. “Dit zou enige waarde kunnen hebben in gevallen van ondraaglijke bijwerkingen; bijwerkingen zijn dosisafhankelijk en neurofeedback kan optimale effecten mogelijk maken met een lagere dosis.”