Voeding bepaalt de kwaliteit van sperma

De studie verscheen in ‘PLOS Biology’. In deze studie laten de onderzoekers zien dat voeding vrijwel onmiddellijke invloed heeft op de spermakwaliteit. “Voeding kan de beweeglijkheid van het sperma beïnvloeden. We kunnen die veranderingen koppelen aan specifieke moleculen”, zegt researcher Anita Öst. “In onze studie zagen we al veranderingen na één tot twee weken”.

Diverse aspecten van de omgeving en de leefstijl hebben invloed op de spermakwaliteit en op andere gezondheidsfactoren. Een bekend voorbeeld is obesitas en daarmee samenhangende ziekten zoals diabetes type 2. Daarom waren de onderzoekers vooral geïnteresseerd in epigenetische effecten. Dat zijn veranderingen in de gen-expressie zonder dat de DNA-sequenties zijn veranderd.

De wetenschappers hadden in een eerdere studie aangetoond dat mannelijke fruitvliegjes die kort voor de paring veel suiker kregen, meer kans hadden op te zware nakomelingen. In deze studie werd het effect van hoge suikerconsumptie op de kwaliteit van sperma onderzocht.

De deelnemers aan de studie waren 15 gezonde, niet-rokende jonge mannen. Hun voedingspatroon – gebaseerd op de Nordic Nutrition Recommendations – werd tijdens twee weken volledig door de onderzoekers bepaald. Tijdens de tweede week voegden de onderzoekers een ruime hoeveelheid suiker toe – het equivalent van ongeveer 3,5 liter zoete frisdrank (zoals cola of sinas).

De onderzoekers deden aan het begin, na één week en na twee weken metingen aan de kwaliteit van het sperma en diverse andere gezondheidsfactoren.

Aan het begin van de studie had een derde van de deelnemers een lage beweeglijkheid van het sperma (wat overeenkomt met de niveaus in de algemene bevolking). Maar de onderzoekers waren verrast om te ontdekken dat de beweeglijkheid van het sperma van alle deelnemers normaal werd in de loop van het onderzoek.

“De studie toont aan dat de beweeglijkheid van het sperma in een korte periode kan worden veranderd en nauw lijkt te zijn gekoppeld aan het dieet”, zegt Öst. “Dit heeft belangrijke klinische implicaties. Maar we kunnen niet zeggen of het de suiker was die het effect veroorzaakte of dat het een effect was van de gezonde voeding die de deelnemers kregen”.

Begrippen

Voor DNA, genen en genexpressie, zie: https://tinyurl.com/shfcc8z

De ‘Nordic Nutrition Recommendations’ zijn breed geaccepteerde aanbevelingen voor een gezond voedingspatroon.

Voor meer info, zie: https://tinyurl.com/vstz6vv

Vertaling: Dick Schrauwen

Dit nieuwsbericht is een bewerking van een Engelstalig persbericht (zie: https://tinyurl.com/u8y3eou).