Video – Deze film ontmaskert de effecten van genetische manipulatie

Onze korte film Don’t Let the Gene Out of the Bottle is een krachtig hulpmiddel om de ernst van het permanent corrumperen en vervangen van de genenpool van de natuur over te brengen. Het presenteert voorbeelden uit de echte wereld van GGO’s die rampen kunnen veroorzaken. Er is een vorm van GE-bacteriën die theoretisch een einde zou kunnen maken aan het aardse plantenleven, een andere variëteit die weerpatronen zou kunnen veranderen, en (in de laatste versie) een in het laboratorium versterkt GE-virus dat veel gevaarlijker is dan COVID-19.

Don’t Let the Gene Out of the Bottle wekt krachtige emoties en een verlangen op om actie te ondernemen. Het zal dienen als een centraal punt voor coalitievorming, openbaar onderwijs en werving van advocaten. Een substantieel aantal organisaties zal deelnemen aan een gecoördineerde lancering zodat we een breed publiek bereiken. De oproep tot actie van de film zal mensen naar onze site leiden, waar ze zich kunnen aanmelden voor aanvullende opleiding en advocacy-training.

Dit zal onze eerste grassroots-acties lanceren om wetten en resoluties aan te nemen op lokaal en nationaal niveau en om deze campagnes te gebruiken om het publiek en de media voor te lichten over deze kwestie.