Verhogen verhoogde kwikniveaus in het bloed het risico op huidkanker?

Hogere niveaus van kwik in het bloed waren gekoppeld aan een hogere prevalentie van niet-melanoom huidkanker volgens een studie gepubliceerd in het British Journal of Dermatology.

Voor de studie analyseerden onderzoekers gegevens van 2003–2016 over 29.413 deelnemers aan de National Health and Nutrition Examination Survey. Het team onderzocht de bloedspiegels van verschillende vormen van kwik: totaal kwik, anorganisch kwik en methylkwik. Vergeleken met personen met een laag totaal kwik, hadden degenen met een hoog totaal kwik bijna twee keer zoveel kans om gediagnosticeerd te worden met niet-melanoom huidkanker.

Evenzo hadden deelnemers met hoog methylkwik een 1,7-maal hogere kans op niet-melanoom huidkanker in vergelijking met die met laag methylkwik. Anorganische kwikgehaltes waren niet-significant maar positief geassocieerd met niet-melanoom huidkanker.

De meeste mensen in de Verenigde Staten worden blootgesteld aan kwik door consumptie van besmette vis en schaaldieren.

Link naar studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.18797