Verband blootstelling kinderen aan rook en slechtere cognitieve functie

Een Finse studie die wordt gecoördineerd door het Onderzoekscentrum voor Toegepaste en Preventieve Cardiovasculaire Geneeskunde van de Universiteit van Turku, toont aan dat blootstelling aan roken door ouders in de kindertijd en adolescentie wordt geassocieerd met een slechter leervermogen en geheugen op middelbare leeftijd.

Met de vergrijzing komen cognitieve gebreken zoals leer- en geheugenproblemen steeds vaker voor. Van actief roken is bekend dat het schadelijk is voor de cognitieve functie en bijdraagt ​​aan het optreden van cognitieve stoornissen. Vergelijkbare kortetermijnassociaties zijn waargenomen voor passief roken. Resultaten van een longitudinaal Fins onderzoek tonen aan dat de schadelijke effecten van blootstelling aan tweedehands roken bij kinderen kunnen bijdragen aan het leervermogen en de geheugenfunctie van middelbare leeftijd.

– Eerdere studies waren gericht op blootstelling aan volwassenheid of op de kortetermijneffecten van blootstelling bij kinderen, terwijl deze studie nieuwe informatie oplevert over de langetermijnassociaties tussen blootstelling aan passief roken tijdens de kindertijd en cognitieve functie tijdens de middelbare leeftijd, zegt senior onderzoeker Suvi Rovio van de Onderzoekscentrum voor toegepaste en preventieve cardiovasculaire geneeskunde aan de universiteit van Turku.

De resultaten van deze studie benadrukken dat de nadruk bij de preventie van passief roken moet liggen op kinderen en adolescenten om de gezondheid van de hersenen op volwassen leeftijd te bevorderen. Naast het beschermen van kinderen en adolescenten tegen het beginnen met actief roken, moet aandacht worden besteed aan hun blootstelling aan tweedehands roken thuis en elders.

De cognitieve prestaties van meer dan 2000 deelnemers werden gemeten op de leeftijd van 34-49 jaar. De resultaten toonden aan dat deelnemers die in de kindertijd waren blootgesteld aan roken door ouders een slechter leervermogen en een slechter geheugen hadden op middelbare leeftijd dan deelnemers van wie de ouders niet rookten in hun aanwezigheid. Deze associatie was aanwezig ongeacht het roken van de deelnemers zelf, in de adolescentie of in de volwassenheid. Het verschil in cognitieve prestaties tussen de deelnemers die waren blootgesteld aan roken door ouders en degenen met niet-rokende ouders was gelijk aan het verschil veroorzaakt door maximaal vijf jaar veroudering.

De studie maakt deel uit van het lopende nationale cardiovasculaire risico bij jonge Finnen-studie, gecoördineerd door het Onderzoekscentrum voor Toegepaste en Preventieve Cardiovasculaire Geneeskunde van de Universiteit van Turku. De onderzoekers van de vervolgstudie hebben 3.596 deelnemers gedurende 31 jaar herhaaldelijk onderzocht op hun cardiovasculaire risicofactoren vanaf de kindertijd tot de volwassenheid.

> De resultaten zijn op 3 april 2020 gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology