Transcendente meditatie voorkomt abnormale vergroting van het hart

Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Ethnicity & Disease in hun Hypertension uitgave van het najaar 2019,  besluit dat transcendentale Meditatie (TM) techniek helpt abnormale vergroting van het hart te voorkomen vergeleken met gezondheidseducatie (HE) controles. Het fenomeen is ook gekend als links ventriculaire hypertrofie (LVH) dat kan leiden tot chronisch hartfalen en dood en vooral voorkomt onder Afro-Amerikanen.

Risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Ondanks de vooruitgang in de medische zorg, is cardiovasculaire ziekte (CVD) de belangrijkste doodsoorzaak in de VS. Abnormale vergroting van het hart, medisch bekend als linkerventrikelhypertrofie (LVH), is een belangrijke risicofactor voor HVZ. Het verdubbelt het risico op hartaanvallen, aritmieën, beroerte, hartfalen en overlijden door CVD.

Sterftecijfers door hartziekten zijn aanzienlijk hoger bij Afro-Amerikanen dan bij blanken, deels omdat de snelheid van LVH in Afrika het dubbele is  vergeleken met blanken.

Er wordt gesuggereerd dat de onevenredig hoge percentages verband houden met de druk van psychosociale stress.

Een recente wetenschappelijke verklaring van de American Heart Association benadrukte het potentieel voor stress verminderende methoden om ziekte en voortijdige sterfte door hartziekten bij Afro-Amerikanen te voorkomen.

Voorkomen van verdere uitbreiding.

De studie omvatte 85 Afro-Amerikanen met hoge bloeddruk die willekeurig werden toegewezen aan transcendentale meditatie of aan een gezondheidssesie (HE) controlegroep, naast de gebruikelijke medische zorg.

Deze proef testte de effecten van stressverminderende meditatie om LVH te voorkomen bij deze populatie met een hoog risico. Het vond dat stressvermindering met TM praktijk hartvergroting kon voorkomen bij hypertensieve Afro-Amerikaanse patiënten.

Na zes maanden vertoonde de controlegroep een progressie van bijna 10% van abnormale hartvergroting terwijl de TM-groep zijn basislijn van niveau van hartgrootte handhaafde.

De bevindingen van deze studie suggereren dat TM-praktijk een effectieve niet medicamenteuze methode is om hartvergroting bij Afro-Amerikanen te voorkomen die vooral een hoog risico lopen om bijbehorende CVD te ontwikkelen.

“Dit is een vorm van hartaandoeningen waarbij niet-medicamenteuze behandelingen relatief onder gewaardeerd zijn,” zei hoofdauteur professor Robert Schneider, MD, FACC.  “Omdat de fysiologie van stress bijdraagt tot hartvergroting, veronderstellen wij dat het beheren van iemands geest lichaam verband door transcendente meditatie het ziekteproces kan voorkomen.”

Gebruik van echocardiografie om hypertrofie te detecteren

Echocardiografie is een niet invasieve diagnostische test die echografie golven gebruikt om een beeld van de hartspier te creëren. Echografie golven door rebound of echo uit het hart kan de grootte, vorm en beweging van de hartkleppen en kamers, evenals de bloedstroom door het

hart tonen. Het kan daarom worden gebruikt om de vergroting van hartkamer of wand, bekend als hypertrofie, te detecteren.

Echocardiografie werd aan het begin van het onderzoek op zowel de TM als HE groep uitgevoerd. Na zes maanden oefenen vond men langs echocardiografie bij de HE-controlegroep meer vergroting van het hart terwijl de TM-groep preventie van uitbreiding liet zien. Er was een significante verandering in de linker ventrikel massa-index (LVMI) tussen de groepen na de interventie van zes maanden.

Dr. Komal Marwaha, MD, PhD, universitair hoofddocent aan de afdeling Fysiologie en Gezondheid aan de Maharishi International University (voorheen Maharishi University of Management), werkte aan deze studie als onderdeel van haar Proefschrift. Ze zei: “Door progressie van de massa-index van de linker hartkamer te voorkomen kan TM naar alle waarschijnlijkheid de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met LVH verminderen. Devereux meldde dat elke toename van LVMI met 23,5 g/m2 het risico op cardiovasculaire mortaliteit met 38% en mortaliteit door alle oorzaken met 28% doet toenemen. Gebaseerd op deze bevindingen zouden patiënten gerandomiseerd naar TM in de huidige studie 11% verminderd risico op cardiovasculaire mortaliteit en 8% verminderd risico op sterfte door alle oorzaken hebben, vergeleken met de controlegroep.”

Dr. Schneider, decaan van MIU’s College of Integrative Medicine, zei dat deze verminderingen aanzienlijk zijn. “Deze resultaten suggereren dat een effectieve techniek voor stressreductie de progressie van ventriculaire hypertrofie kan voorkomen en daarmee helpen tot het voorkomen van hartziekte en sterfte erdoor.”

Keith Norris, MD, PhD, hoogleraar geneeskunde aan de UCLA, en één van de co-auteurs van de studie, voegde eraan toe: “We hopen dat deze bevindingen tot meer onderzoek zullen leiden naar niet medicamenteuze interventies voor de preventie en vroegtijdige interventie van hartziekten die hard nodig zijn gezien de hoge kosten van gezondheidszorg en de impact van deze kosten op lage inkomens en minderheidsgemeenschappen. ”

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Martin Luther King Ziekenhuis en de Charles R. Drew University of Medicine and Science in Los Angeles, en werd gesubsidieerd door het National Institute of Health.

Vertaling: Andre Teirlinck