Nieuws gentech mais en soja


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Onzekerheid m.b.t. de effecten van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen

Moleculen van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen kunnen zich ophopen in het menselijk spijsverteringskanaal en zijn in staat om de lichaamscellen binnen te dringen. Wetenschappers hebben onderzocht welke mechanismen hieraan te grondslag zouden kunnen liggen.

Lees verder


Zijn jouw katoenen tampons GMO?

70% van het katoen is genetisch gemanipuleerd, oftewel bevat restanten van glyfosaat. Deze hormoonverstoorder wil je liever niet in contact met de huid. Koop daarom tampons van biologisch katoen, net als inlegkruisjes etc. Een nog veel beter en uiteindelijk goedkoper alternatief is een menstruatiecup aanschaffen.

Lees verder


Help Obama veto uit te spreken over Dark Act

Onderstaande petitie aan Pres. Obama kan ook door mensen buiten de USA getekend worden. In 2007 President Obama said, “We’ll let folks know whether their food has been genetically modified because Americans should know what they’re buying.” Het gaat over de Dark Act, een wet, waarbij Amerikanen niet direct aan een verpakking kunnen zien of er gentech in hun eten zit, alleen via een smart phone of via een website die op de verpakking staat vermeld. Niet iedereen heeft zo’n telefoon of een computer. Het is belangrijk om te tekenen zodat Obama zijn veto kan uitspreken tegen deze nieuwe wet. [Miep Bos]

Link


Media zwijgen over belangrijke studie over tumoren door GMO voeding


Hoorzitting gentech trosanjers

Betreft: hoorzitting bij het ministerie van IenM te Den Haag op 17 november 2015 om 14.00 uur, vanwege geplande toelating van gentech trosanjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt. Wilt u deze hoorzitting bijwonen, laat het ministerie of ons, dat dan weten.

Lees verder


20 jaar gentech: 20 jaar deceptie

De teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen zorgt voor meer bestrijdingsmiddelengebruik, genetische vervuiling van de oogsten van gentechvrije boeren en toenemende machtsconcentratie bij een handvol grote bedrijven.

Lees verder


Hoorzitting over gentech trosanjers

Betreft: hoorzitting bij het ministerie van IenM te Den Haag op 17 november 2015 om 14.00 uur, vanwege geplande EU markttoelating van gentech trosanjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wilt u deze hoorzitting bijwonen, laat het ministerie of ons, dan weten.

Lees verder


Protesteer tegen proeven met GMO appels in Nederland

Je kunt nu een zienswijze ondersteunen van De Gentechvrije Burgers, via een handtekeningenlijst.

Lees verder


Scientists under attack

Can we still trust our scientists? This timely documentary explores how the heavy hand of the agriculture industry is steering ‘science’ towards its own interests, eliminating legitimate research and silencing any critical opinions. Taking a close look at genetic engineering and the powerful vested interests that dominate its research, ‘Scientists Under Attack’ reveals the frightening reality of modern science, as objective investigation is corrupted by corporate money.


Helft EU wil geen gentech

De Europese Commissie gaf de Europese lidstaten tot 3 oktober de tijd een uitzondering van de in behandeling zijnde vergunningen voor gentechgewassen aan te vragen. Dit is een gevolg van nieuwe regelgeving waardoor landen zélf besluiten over gentechteelt op hun akkers. Al vijftien landen vroegen om hun akkers vrij te houden van de gemanipuleerde gewassen. Nederland is er, verrassend genoeg, één van.

Lees verder


Duitsland wil wel GMO gewassen verbieden om burger te beschermen


Deze aardappel is gezond, zonder bestrijdingsmiddel

Een reactie op: Deze aardappel is gezond, zonder bestrijdingsmiddel. Door Mariska van Sprundel (Trouw, De Verdieping van zaterdag 12 september 2015). Deze gentech aardappel kennen wij, De Gentechvrije Burgers, maar al te goed. Wij zijn tot de Raad van State gegaan om de proeven te laten verbieden. De proeven zijn gefinancierd door aardgasbaten aan te spreken. Ze worden ook in Lelystad gehouden, waar een aantal van ons een volkstuin heeft.

Lees verder


Illegale gentech trosanjers op de EU markt

Geeft het Nederlandse ministerie van I en M binnenkort toestemming om illegale gentech trosanjers op de EU markt te brengen? Over geplande toelating van gentech trosanjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt. Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat illegaal!

Lees verder


Hoe lang nog kan Europa de lobby van bio-tech bedrijven weerstaan?


Protest tegen gentech organismen lab in Lelystad

In november en december 2014 hebben m eer dan 45 mensen, de Gentechvrije Burgers en Stichting Ekopark uit Lelystad een zienswijze gestuurd vanwege een voorgenomen vergunning via WABO voor een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met gentech organismen op de Platinastraat 33 te Lelystad. Aanvraagnummer: 1433589.

Lees verder


Oproep tegen gentech vaccin voor veulens in Stevensbeek

De firma Intervet uit Boxmeer heeft een aanvraag tot wijziging ingediend bij het ministerie van I en M. Het betreft een reeds lopende test in Stevensbeek op veulentjes die vanaf 2 dagen oud nu ge-injecteerd zullen worden (was eerst rectaal) met een experimenteel genetisch gemanipuleerd vaccin. Genetische manipulatie van de bacterie Rhodococcus equi en het injecteren van deze gevaarlijke bacterie bij veulens is vragen om grote problemen. Eenmaal geïnjecteerd is er geen controle waar de bacterie terecht komt in de omgeving. De excreties van de geïnjecteerde veulens worden niet apart opgevangen en vernietigd. Altijd is er kans, dat de gemanipuleerde bacterie Rhodococcus equi wordt verspreid ondanks alle voorzorgen. Het effect van deze genetisch gemanipuleerde bacterie op de algemene paardenpopulatie is onbekend. Het risico is te groot om genetische manipulatie van de Rhodococcus equi bacterie toe te passen met injecteren hiervan bij veulens voor het verkrijgen van vaccins. Het moet bij wet verboden worden.

Lees verder


10 jaar lang falen, boeren belazerd met GMO mais

The film entitled 10 Years of Failure, Farmers Deceived by GM corn shows the dire situation of corn farmers in the Philippines who have adopted GM corn. Amidst protests from farmers, scientists, consumers and basic sectors, GM corn was commercialized in the Philippines in 2003. At present, there are about 8 varieties of single, stacked-trait and pyramided GM corn approved by the government for direct planting. It is now planted in about 685,317 hectares of agricultural land allotted for corn. The film documentary is based on the study done by MASIPAG on the socio-economic impacts of GM corn on farmers lives and livelihood after more than 10 years of commercialization. In the film, GM corn farmers relate how they became indebted because of the rising cost of GM corn seeds and increasing cost and quantity of inputs being used. The film also shared the farmers account on the effect of GM corn farming such as emergence of new pests, soil erosion, corn contamination and human and animal health impacts. Farmers also shared the difficulty to go back to traditional or organic corn farming because of the loss of traditional seeds and practices replaced by GM corn farming and the effects of neighboring GM corn plantations. The film documentary covers the islands of Luzon, Visayas and Mindanao.


Beschikking en dus toestemming Basf GM aardappelenproefveld en BASF houdt op met gentech aardappelen in Europa

De mogelijkheid van het optreden van schadelijke effecten op mens, dier en op de bodem als gevolg van de kleinschalige werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg) aardappelen is uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalysetabel, een openbaar werkdocument dat samen met de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Een samenvatting van de milieurisicoanalyse staat weergegeven onder punt 5 van de ontwerpbeschikking. Hieruit blijkt dat er geen schadelijke effecten optreden als gevolg van de kleinschalige werkzaamheden met deze aardappelen. Hierbij is ook in beschouwing genomen dat gg-aardappelen met deze eigenschap al sinds begin 1990 in Nederland getest worden in veldproeven, hierbij zijn nooit schadelijke effecten waargenomen.

Lees verder


Gevaarlijk virusgen in genetisch gemodificeerde gewassen ontdekt

[Dr Mae-Wan Ho]

ISIS heeft gewaarschuwd tegen de CaMV 35S promotor en riep op tot het terugtrekken van alle betrokken genetisch gemodificeerde gewassen sinds 1999 omdat er vernietigend bewijs blijftkomen over de veiligheid ervan.

Hoe begraaf je een tijdbom?

Een wetenschapper van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft net ontdekt dat belangrijke genetisch gemodificeerde gewassen en producten die door het regelgevend agentschap zijn goedgekeurd voor commerciële verspreiding sedert de afgelopen 20 jaar een potentieel gevaarlijk virus-gen bevatten. Het gen - "Gene VI" - overlapt met de bloemkoolmozaïekvirus (CaMV) 35S-promotor. De CaMV 35S promoter is de meest voorkomende, meest gebruikte regulerende sequentie voor een genexpressie in GM gewassen. Deze gewichtige ontdekking werd gepubliceerd in een weinig bekend dagblad tijdens de feestdagen aan het eind van 2012 [1], en zou onopgemerkt gebleven zijn ware het niet dat het de aandacht trok van Jonathan Latham en Alison Wilson van het onafhankelijke Science News. Ze beschreven de bevinding en voerden een goede retrospectieve risico-evaluatie uit op het "Gene VI" fragment in een rapport geplaatst op hun website [2]. Dit trok zoveel aandacht van het publiek dat de EFSA en haar collega Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) [3] gezamenlijk het wetenschappelijk document waarop Latham en Wilson's rapport is gebaseerd versnipperd hebben.

Lees verder


Genen wetenschapper vertelt het grote publiek waarom GGO’s
onveilig zijn

Quezon City — Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), (in het Engels GMO) zoals Bt-maïs , Bt aubergine, en 'Gouden rijst' vormen een groot risico voor de gezondheid van de mens en zijn omgeving, zo waarschuwt een genen wetenschapper vandaag. Tijdens een persconferentie van Greenpeace, sprak genen wetenschapper Tushar Chakraborty over het feit dat GGO's niet veilig zijn, niet onafhankelijk van elkaar getest zijn en geen lange termijn studies hebben ondergaan. Een geval dat een keerpunt is in India waar vorige maand werd aangedrongen op een 10-jarige stopzetting (moratorium) van GGO’s vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Dr. Chakraborty - de belangrijkste wetenschapper van het genen regulatie laboratorium van het Indian Institute of chemische biologie - deed de aanbeveling dat GGO's in de Filippijnen verbannen worden als een beleidsvol en wetenschappelijk gebaseerde benadering ten aanzien van onzekerheden die in verband staan met de door de mens gemaakte gewassen.

Lees verder


Gentech en E. coliO157:H7

Beste Burgers,

Escherichia coli is al jarenlang gebruikt bij gentech. dr. Mae Wan Ho vroeg zich in 2001 al af
of dit heeft geleid tot het ontstaan van E. coliO157:H7.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens

www.miepbos.nl
www.gentechvrij.nl

--

E. coli 0157:H7 and Genetic Engineering

The food-borne pathogen E. coliO157:H7 has been sequenced. Dr. Mae-Wan Ho asks whether genetic engineering might have contributed towards its emergence.

http://www.biotech-info.net/ecoli_GE.html


Blijft de opgewekte Phytophthora infestans besmetting beperkt
tot het proefveld?

Te uwer informatie:

De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform, hebben een bezwaarschrift gestuurd naar het ministerie van IenM vanwege geplande kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemanipuleerde consumptie- en fabrieksaardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans. Kenmerk PorM/RB IM 10-006. Daartoe infecteert men het proefveld met opzet met Phytophthora infestans (anders kan men niet testen of de gentech aardappelen inderdaad bestand zijn tegen Phytophthora infestans, een schimmel.) Van schimmels is bekend dat zij zich kilometers kunnen verspreiden. Dat kan gebeuren door de wind, insecten of door vogels en dieren.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de gemeenten:

- Borger -Odoorn, in de omgeving van Valthermond;

- Lelystad, in de omgeving van Lelystad;

- Wageningen, in de omgeving van Wageningen;

- Venray, in de omgeving van Vredepeel;

- Binnenmaas, in de omgeving van Westmaas.

Meer dan 102 mensen hebben onze bezwaren ondersteund. Wij hebben op 10 april beroep aangetekend bij de Raad van State samen met 82 mensen en Stichting VoMiGEN uit Rotterdam, die ons hebben gemachtigd. Er komen nog steeds machtigingen binnen.

Een aantal Gentechvrije Burgers heeft ethische bezwaren tegen gentech. Wij verwijzen dan ook naar de preambule van de EU richtlijn, waarin wordt gesproken over: (9) De eerbiediging van de ethische beginselen die in een lidstaat worden erkend is bijzonder belangrijk; de lidstaten kunnen ethische aspecten in overweging nemen wanneer GGO's doelbewust worden geïntroduceerd of in de handel worden gebracht als product of in producten.

DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 March 2001
on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing
Council Directive 90/220/EEC

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:NL:PDF

Verder maken we bezwaar tegen antibioticumresistentiegenen die bij deze proeven gebruikt worden. De mogelijke aanwezigheid van het nptIII gen in deze gentech aardappelen zou er voor kunnen voor
zorgen dat dit gen door HGT naar micro-organismen kan worden overgedragen. Daardoor zou het antibioticum (m.n. amikacine) dat o.a. het laatste redmiddel bij TBC is, op termijn niet meer
toegepast kunnen worden. De EU verbiedt deze genen dan ook en het wordt tijd dat Nederland de RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD volledig implementeert.

103 Mensen en stichting VoMiGEN uit Rotterdam hebben onze bezwaren ondersteund. Wij hebben op 10 april beroep aangetekend bij de Raad van State samen met 82 mensen en Stichting VoMiGEN, die ons hebben gemachtigd.

Alles over ons bezwaar kunt u vinden op:

http://www.gentechvrij.nl/aarddlo.html

Vrriendelijke groet,

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers, (spokeswoman of the European GMO-free Citizens)
Donaustraat 170
Lelystad
0320 258421
www.gentechvrij.nl

Sign my petition at/Teken ook onze on-line petitie op http://gentechvrij.petities.nl/


Gentech aardappelproefvelden

2 maart 2011: beschikking voor gentech aardappelproefvelden (zowel fabrieks- als consumptieaardappelen, maar de proefaardappelen mogen niet gegeten worden) door Stichting DLO kenmerk PorM/RB IM 10-006, o.a. in Lelystad is  binnen. Mensen in Lelystad, Borger -Odoorn, Wageningen, Venray, Binnenmaas, zijn belanghebbenden en kunnen ons machtigen. Zie ook de advertentie en de risico-analyse. Voor alle achterliggende documenten ga naar onze website ( link website BBGO/RIVM, database). Om ons bezwaarschrift te lezen, idem. Wil je ons machtigen (we gaan naar de Raad van State) idem om een formulier aan te vragen. Zie voor alles www.gentechvrij.nl

Miep Bos


Onbekende ziekteverwekker in gen-landbouwproducten VS

Kartika Liotard (Verenigd Links) wil opheldering van EU

Steeds meer bronnen berichten over een pas ontdekte ziekteverwekker die is aangetroffen in Amerikaans veevoer. Europarlementslid Kartika Liotard (Verenigd Links) heeft in Brussel schriftelijke vragen gesteld: ‘Ik wil exact weten wat de gevolgen kunnen zijn voor Europa en wat de Europese Commissie er aan doet om de belangen van mens en dier veilig te stellen’.

Roundup

Het gaat om een pathogeen, een microscopisch kleine schimmel die in genetisch gemanipuleerde maïs en soja is ontdekt. De nieuwe ziekteverwekker wordt rechtstreeks in verband gebracht met deze Roundup Ready producten van het bedrijf Monsanto. Dat is de multinational die bekend is van het wereldwijd gebruikte bestrijdingsmiddel Roundup. Het product waaraan de ziekteverwekker wordt gerelateerd, heeft naar verluidt niet alleen invloed op de gezondheid van plant en dier, maar waarschijnlijk ook op die van de mens. Bij landbouwvee worden verdachte miskramen gerapporteerd.

‘Beschermer’

In de handel en door sommige overheden wordt Roundup een ‘gewasbeschermer’ genoemd. Alleen planten die voortkomen uit door Monsanto gemodificeerde patentzaden zijn er tegen bestand, andere (on)kruiden sterven. ‘Of het Monsantoproduct ook mens en dier wel beschermt, staat nu opnieuw ter discussie’, zegt Kartika Liotard. Het Europarlementslid reageert met deze uitspraak op recente waarschuwingen van Don M. Huber. Deze emeritus hoogleraar voorziet in een brandbrief aan de federale Amerikaanse landbouwminister Ton Vilsack zelfs een ineenstorting van de internationale handel in soja- en graanproducten en een verstoring van de binnenlandse handel in voedsel en veevoer. De minister zwijgt hierover naar de media.

Volledige openheid

Liotard: ‘Huber meldt dat hij in de VS al sinds jaar en dag optreedt als wetenschappelijk adviseur over natuurlijke en kunstmatige biologische bedreigingen, ook over biologische oorlogsvoering en ziekte-uitbraken. De professor spreekt van een unieke ziekteverwekker met een hoog risico, en noemt het een kwestie die dient te worden behandeld als een noodgeval. Dat is voor mij voldoende reden om de Europese Commissie aan haar jasje te trekken. Ik hoop dat de commissie in haar reactie prioriteit geeft aan de volksgezondheidsbelangen en niet aan de handelsbelangen van de voedingsindustrie. In de VS is de kwestie in een vroeg stadium naar buiten gekomen, ik wil dat de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid erkent en volledige openheid van zaken geeft over de vraag welke Europese consequenties moeten worden bevonden aan de bevindingen waar Huber over rapporteert.’

Gen-veevoer alfalfa

Katalysator voor de publiciteit is de recente en omstreden toelating op de Amerikaanse markt van een nieuw genetisch gemanipuleerd landbouwgewas, Roundup Ready Alfalfa. Mensen eten dit Monsanto-product niet, maar zij consumeren wel vlees van dieren die het als veevoer krijgen. De landbouwcommissie van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden had in januari 2011 politieke druk uitgeoefend op landbouwminister Visack om RR-Alfalfa volledig vrij te geven, hetgeen eind van die maand ook gebeurde. De nieuwe voorzitter Lucas van de landbouwcommissie ontving van Monsanto $ 11.000 voor zijn recente verkiezing, meldt de website open secrets. Het chemieconcern behoort tot de top vijf van zijn politieke sponsors.

Nadere bronnen:

- http://www.gentechvrij.nl

- https://coto2.wordpress.com/tag/don-m-huber (met de brief van dr. Huber aan minister Visack)

- http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/02/20/scientists-warn-of-link-between-dangerou

- http://farmandranchfreedom.org/gmo-miscarriages

- http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php

- http://www.deathandtaxesmag.com/56379/pathogens-allegedly-found-in-major-u-s-food-staple

- http://www.claimsjournal.com/news/national/2011/02/25/180606.htm

- www.nietzomaar.eu


Eastern England report on GM food


Jeffrey M. Smith: The GMO Threat

Jeffrey M. Smith, author of the #1 GMO bestseller Seeds of Deception, talks about his campaign to force mass rejection of genetically modified foods in order to expunge them form the market entirely. Smith explains how the FDA allowed GMO foods to enter the market with no safety testing whatsoever, and that the man primarily responsible for this is now food safety czar in the Obama administration. Smith notes how Obama has broken his pre-election promise that every GMO food should be properly labeled, and also installed pro-GMO executives in the USDA and FDA who have close ties to Monsanto and the biotechnology industry. Smith documents how consumption of genetically modified foods has been directly linked with reproductive problems, immune system deficiencies, accelerated ageing, organ damage and gastrointestinal problems. The immune system problem has been seen consistently in mice and rats who are fed GMO food, explains Smith, and now since humans have started consuming genetically modified foods, auto-immune diseases and allergies have increased. Smith explains how research exposing the dangers of genetically modified food has been censored and shut down by the establishment, with scientists involved in such studies finding themselves blacklisted and shunned by their peers before being fired from their jobs in many cases as big agriculture throws its weight around. Smith covers a plethora of vital issues in this one hour interview, and offers workable solutions to phase GMO out of the market, by pushing for proper labeling standards and an intensive education outreach that will help people realize how big a threat genetically modified food poses to their health.


Wat je moet weten over genetisch gemodificeerde gewassen

Expert Jeffrey M. Smith, auteur van de bestseller Seeds of Deception en Genetic Roulette,  geeft in deze presentatie het schokkende bewijs waarom genetisch gemodificeerde gewassen zo gevaarlijk zijn en kan leiden tot gezondheidsklachten voor de consument en de ernstige gevolgen voor het milieu. Maar ook geeft hij aan wat we er mogelijk aan zouden kunnen doen. Een zeer informatieve presentatie voor een ieder die zich wil verdiepen in deze materie of hiervan nog totaal geen kennis van had genomen.

Bron: www.wacholland.org

Geert


Genfood and designer babies


Nederland moet geen afvoerputje worden van bedenkelijke en op winst gerichte gentech toepassingen!

De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform (= the European GMO-free Citizens) maken bezwaar. Het ministerie van Milieu helpt Amerikaanse multinational Merial aan vergunning in de EU om een gentech vaccin uit te kunnen proberen op uitbehandelde honden die aan kanker lijden. Dit is de eerste stap naar vermarkting van dit product. Gentechproeven zullen naar verwachting op de universiteit van Utrecht plaats vinden. Het betreft Merial's ONCEPT(TM) canine melanoma therapeutic DNA vaccine. Vervolg persbericht met links zie: http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/persberichthond.pdf

Informatie: Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens

www.gentechvrij.nl


Nanodeeltjes onderzoek

Piet Schenkelaars van Schenkelaars Biotechnology Consultancy, heeft op 13 oktober 2010, het volgende geschreven;

Geachte mevrouw Bos,
In het kader van het NanoCode project verzoeken wij uw medewerking voor een kort, telefonisch interview over de aanbevelingen van de Europese Commissie voor een vrijwillige gedragscode voor verantwoord onderzoek in de nanowetenschappen en nanotechnologie. Als aanhangsels treft u aan:

Een verzoek voor een interview met een korte toelichting van het NanoCode project.

1. Een vragenlijst voor het interview.
2. Een lijst van maatschappelijke organisaties die door ons voor een interview worden benaderd.
3. Een Nederlandstalige versie van de aanbevelingen van de Europese Commissie voor een gedragscode.

In de week van 18 tot 22 oktober zullen we u benaderen met de vraag of u bereid bent om te worden geïnterviewd. Mede namens Huib de Vriend van LIS Consult (www.lisconsult.nl),
Met vriendelijke groet,

Piet Schenkelaars
Schenkelaars Biotechnology Consultancy
ir. J.P.M. Schenkelaars

---

Hierop hebben de Gentechvrije en Nanotechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens en European nano-free Citizens) als volgt gereageerd:

Verklaring
Laten wij heel duidelijk zijn, de Gentechvrije en Nanotechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens en European nano-free Citizens) weigeren om met deze discussie mee te doen.
De voorstellen laten geen adequate besprekingen en onderzoeken van de impact van nanotech op het milieu zien, noch op de menselijke gezondheid, noch op enig andere sociaal economisch en ethisch vlak. Bovendien is het moeilijk voorstelbaar dat gidsland Nederland een aanbeveling kan doen aan de Europese Commissie voor een gedragscode. In 2001 werd het zogeheten kostenverslindende debat Eten & Genen gevoerd. Alles wat burgers te melden hadden, is genegeerd. Wel is begin 2002 de vrijheid van het verenigen met het daaraan inherent recht op vergaderen bij de controleorganisatie SKAL, van het privaatkeurmerk EKO, afgeschaft. Dit door de Raad van Advies per 1 januari 2002 geruisloos op te heffen. Pas vijf jaar later, op 14 juni 2007, is dit door minister Verburg schriftelijk bevestigd. Hiermee is het „aspect. van politiek gezag de burgers, consumenten en boeren van EKO producten ontnomen. Het gevolg is dat de criteria van het privaat keurmerk EKO nu in handen zijn van de grootaandeelhouders van de multinationals. Omdat het hier om een privaatkeurmerk ging, staat dit, analoog aan de privaatgelden van de pensioenfondsen, gelijk aan onderwerping van burgers. Omdat in 2005, eveneens geruisloos, het procesrecht van eenieder de zogeheten actio popularis is afgeschaft heeft menig burger en hebben burgergroepen, zoals abstracte jurisprudentie van de Raad van State zaaknummer 201001002/1/M1 van 15 september 2010 aantoont, geen toegang meer tot het recht om hier bezwaar tegen te maken. Dit alles is in strijd met de principes van de Grondrechten uit 1848, niet verwarren met de Grondwet, die tijdens de GMO free Europe conferentie op 16 september 2010 in Brussel ter discussie zijn gesteld.

Alle info: Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije - en Nanotechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens en European nano-free Citizens)

www.gentechvrij.nl
www.nanotechvrij.nl


Een wereld vrij van genetische manipulatie: toonaangevende geneticus
onthult de slechte wetenschap die biotechniek heet.

Mae-wan Ho haalde haar Bachelor Biologie in 1964 en werd in 1967 Doctor in de Biochemie aan de universiteit van Hong Kong. Ze was postdoctoraal assistent biochemische genetica van 1968 tot 1972 aan de universiteit van California in San Diego. Tijdens deze periode won ze ook een beurs van de U.S. National Genetics Foundation. Vervolgens werd ze senior onderzoeksassistent bij het Queen Elizabeth College in het Verenigd Koninkrijk, daarna docent Genetica en lector Biologie aan de open universiteit van Londen. In 1999 heeft Ho in Londen het ISIS - het instituut van wetenschap in de maatschappij - opgericht om haar ideeen en die van gelijkgestemde wetenschappers te promoten.Dr. Ho is in juni 2000 met pensioen gegaan maar blijft gastlector Biologie bij de Open Universiteit en gastdocent Biofysica bij de Catania universiteit op Sicilie. Ze heeft bijna 300 artikelen op haar naam staan, waaronder 47 experimentele werken. De afgelopen tien jaar is Dr. Ho een van de meest invloedrijke personen in het debat binnen de wetenschappelijke gemeenschap met betekking tot het gebruik van genetisch gemanipuleerde (GM) organismen. Ze is een vaak geraadpleegde wetenschapper die veel theorieen heeft die verband houden met haar sterke anti-GM houding.

Lees verder

Paul Blokker


Monsanto GMOs Linked To Organ Failure


Gentech vaccinatieproef bij doodzieke honden

Beste Ron,

Zienswijze en bezwaarschrift over een gentech vaccinatieproef bij doodzieke honden nu in te zien http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/hond.pdf

Handtekeningenlijsten te downloaden via Link

Je kunt je handtekening zetten op deze handtekeningenlijst, is die vol, stuur ze dan met één voorbeeld zienswijze en bezwaarschrift, voor 22 oktober 2010, liefst aangetekend op naar:

De Minister van VROM
T.a.v. RIVM/ SEC /Bureau GGO
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Zie ook voor meer info:

http://www.gentechvrij.nl/hond.html

Wegens omstandigheden nu pas beschikbaar en dus een korte tijd om te reageren: Deadline 22 oktober a.s.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens

www.miepbos.nl
www.gentechvrij.nl


Litchi Tomato and Genetically Engineered Food Crops


GMOs making Americans fat?

Among all developed countries, Americans are the fattest people in the world. The World Health Organization found over 60% of the American population is obese or overweight. Even more disturbing, the U.S. is the only country in the developed world to label obesity a national security health risk. Top Pentagon officials have warned Americans are becoming so fat, most of those volunteering for the Army are disqualified because of their size. Child obesity is also on the rise in the U.S. The Centers for Disease Control estimates 1 in every 3 American kids are either obese or overweight. Jeffrey Smith, the author of Seeds of Deception, points to the mass production and consumption of genetically modified foods in the U.S. as a possible source of the problem.


Red Ice Radio - Jeffrey Smith - Seeds of Deception, GMO

We have Jeffrey Smith with us on the program to talk about his bestselling books "Seeds of Deception" and "Genetic Roulette". Jeffrey has been exposing the shocking facts about how genetically modified organisms have entered our lives with the aid of government and corporations like Monsanto. He links GMO to toxins, allergies, infertility, infant mortality, immune dysfunction, stunted growth, cancer and death. Listen to this one hour program to learn more about the research and studies that prove that genetically modified foods are detrimental to your health, what foods you need to avoid and how genetically engineered plants now are contaminating the natural biosphere. Topics discussed: GMO, FDA, Dr. Arpad Pusztai, Project Censored, Monsanto, Robert Shapiro, Obama's Green Revolution in Africa, Michael Taylor, The Global Seed Vault, GMO Labeling, Corn Syrup, EU Rules, Genes, Animal Testing, Roundup Ready Corn, "Roundup Ready Gut Bacteria", Contamination, GMO Salmon and "Frankenfish".


Label Genetically Modified foods Now

Greenpeace activists in Sydney were arrested after having taken food safety into their own hands and labelling the baby formula, S-26 Soy at Woolworths in Neutral Bay, clearly tagging it as genetically modified and giving parents the right to choose. The breast milk replacement formula S26 Soy is produced by American pharmaceutical company Pfizer and Greenpeace discovered that the product was contaminated with GM after they commissioned tests on how safe several infant formula products were.


Voorzitter Europese Autoriteit voor voedselveiligheid werkt voor de gentechlobby

De schaamteloosheid van onze bestuurders kent geen grenzen. De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) wordt bevolkt door vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, en pretendeert
desondanks onafhankelijk te zijn, de Ministers van Financiën van vrijwel elk Westers land komen
over het algemeen rechtstreeks uit de burelen van de grote banken (en keren er na hun
vernietigende werk als ministers meest ook linea recta naar terug) en vakbondsleiders hebben er
geen enkele moeite mee over te stappen naar de andere kant van de maatschappij nadat ze
enkele jaren de rechten van de werknemers door het riool hebben gespoeld.

Lees verder

Geert

--

Dit zie je dus ook bij Monsanto en de Amerikaanse overheid. Steeds mensen die heen en weer springen....

Ron


US debates genetically modified salmon

Hearings are underway in Washington on whether to approve the sale of genetically modified salmon. Dubbed "Frankenfish," there are concerns about whether its safe to eat them. Al Jazeera's Rosiland Jordan reports.


Gentechvoedsel: Europees burgerinitiatief heeft nog enkele handtekeningen nodig

Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie voor het eerst in 12 jaar een nieuw gentechgewas toegelaten op de Europese akkers. Het gaat om de gentechaardappel 'Amflora' van het chemiebedrijf BASF. De Commissie negeert daarmee het feit dat 60 procent van de Europeanen vindt dat gentech een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu kan betekenen en dat de risicoanalyse daarover behoorlijk moet verbeteren.

Deze nieuwe gentechtoelating laat zien dat de Europese Commissie de economische belangen van de industrie voor laat gaan op het algemene belang van bescherming van consumenten.

Bijna een miljoen handtekeningen
Terwijl veel Europese landen met man en macht proberen om genetisch gemanipuleerde gewassen te weren, doet de voorzitter van de Europese Commissie Barosso zijn uiterste best om ze toch op de Europese akkers te krijgen.

Een miljoen Europese handtekeningen zorgen ervoor dat het onderwerp op de agenda van het Europees parlement komt. De teller staat al ruim boven de 875.000, maar we hebben dus nog een klein zetje nodig, voor 1 oktober.

Primeur
Dit is het allereerste burgerinitiatief in de EU, en daarmee al een enorm succes. Als een tijdelijk verbod op nieuwe gentechtoelatingen het eerste onderwerp wordt waarover Europese burgers het Parlement en de Commissie afdwingt om over te praten, is deze primeur helemaal succesvol.

Teken de petitie
Als je de petitie nog niet hebt getekend, doe dat dan nu. Elke stem telt! Vraag ook familie en vrienden hun handtekening te zetten tegen gentech op Europese akkers.

Aan de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso:
We roepen u op tot een tijdelijk verbod op toelatingen van nieuwe gentechgewassen en het kweken van gentechgewassen in Europa. Tevens vragen wij u een onafhankelijke, ethische, wetenschappelijke instantie in te stellen om de impact van gentechgewassen te onderzoeken en regelgeving vast te stellen.

Link


GM food in the UK: Society needs to learn from BSE and CJD


De Amerikaanse Ramp met GMO; een les voor iedereen!

William Engdahl kunnen we betitelen als een erudiet strijder voor waarheid en democratie. Hij maakt zijn reputatie van luis in de pels van de powers-that-be weer helemaal waar met het onderstaande heftige artikel over genetische manipulatie. Hoe is en blijft het mogelijk dat overheidsfunctionarissen dit soort bedrijven, zoals de Monsanto’s van deze wereld, niet heftiger tegen het licht houden, bij hun aanvragen om tot de Europese en andere markten te worden toegelaten.

Lees verder

Geert


Petitie gentech vaccinproef

De Gentechvrije Burgers hebben toestemming gekregen een petitie (gericht aan de minister van VROM) op internet te zetten op http://gentechvrij.petities.nl over de gentech vaccinproef waarbij veulens vanaf 3 weken zullen worden gevaccineerd met een gentech bacterie.De Gentechvrije Burgers (Europees Consumentenplatform) hebben hier ernstige bezwaren tegen, niet alleen omdat er (zeer jonge!) veulens gebruikt worden die samen met hun moeder worden gebruikt voor deze proef, maar ook omdat de GM-bacterie (die zeer lang overleeft) die in de mest terecht komt, met de mest over het land zal worden uitgereden. Teken op http://gentechvrij.petities.nl/   als je de petitie wilt steunen. Alle info over de vaccinproef is daar ook via links te vinden. Als je je gegevens op de website hebt ingevuld krijg je een e-mail. (Soms komt die in de bak met ongewenste mail terecht). Daar staat een link in waar je op moet klikken. Dan staat je naam (of er staat "anoniem" als je daar voor kiest) pas op de petitiesite en geldt je handtekening pas. Hoort, zegt het voort! Je kunt tevens stemmen op Link

Miep Bos


Reclamegeschil Nieuw-Zeeland: kippen met gentechvoer bevatten wel gentech

Materiaal uit gentechgewassen kan overgedragen worden naar dieren door hun voer of via het milieu, volgens een rapport dat geschreven is voor de Commerce Commission van Nieuw Zeeland. Op deze basis heeft de commissie een verklaring gepubliceerd dat de Nieuw-Zeelandse pluimveeverwerker Inghams Enterprises valse of misleidende reclame gemaakt heeft en daarmee mogelijk de wet overtreedt. Het bedrijf stelde in zijn advertentie dat zijn kippen, die gevoerd zijn met gentechbevattend voer, geen genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten.

Met dank aan zaplog.

Leendert

Lees verder


GGO ramp in de VS (Genetisch gemanipuleerde gewassen)

In de VS zijn sinds de introductie van GGO’s in 1997 inmiddels tot 90% van de verbouwde mais, soja en katoen genetisch gemanipuleerd. Dat arsenaal vormt een ecologische tijdbom die nu op springen staat. Resistente ‘super-weeds’ die inmiddels her en der de kop opsteken maken de toepassing van steeds meer bestrijdingsmiddelen noodzakelijk, totdat het onkruid helemaal niet meer uit te roeien is. ABC Television maakte daar een uitgebreide documentaire over.

Lees verder

Ron Slaats


Wetenschappers vinden nieuwe bewijzen van genetisch gemodificeerde
planten in het wild

Onderzoek legt zich voortdurend toe op de impact van invasieve soorten, vervuiling en milieu rampen op ecosystemen en gemeenschappen. Ecologische wetenschappers zullen discussies voeren over de grote veranderingen in het milieu. Dit gaat van de --uit de recente ontdekking van genetisch gemodificeerde planten in het wild tot aan de gevolgen van kwik gevonden in bottlenose dolfijn huid en zelfs over het verkennen van de maatschappij reactieve modus naar milieu rampen in de Verenigde Staten. Deze discussies zijn gevoerd bij de Ecological Society of America 95e Annual Meeting in Pittsburgh van augustus 1-6, 2010.

Lees verder

E van Staalduinen


Not eating cloned GM food 'bad for food industry'


Greenpeace action against GMO in Italy


Monsanto and US government

People of influence allowing Monsanto to get away with murder, Bribed? Threatened?


Food The Ultimate Secret Exposed

The grocery store, along with your kitchen sink, are two of the most dangerous places in the world. In a special video, Alex Jones addresses one of the darkest modes of power the globalists have used to control the population-- food. The adulteration of the planet's staple crops, genetically-altered species and intentionally-altered water, food and air all amount to a Eugenics operation to weaken the masses and achieve full spectrum domination. People the world over, but especially in the United States are under chemical attack. Deadly and dangerous toxins ranging from Aspartame to Fluoride, GMO, Mercury-tainting, pesticides, cross-species chimeras, plastic compounds in chicken, high fructose corn syrup, cloned meat, rBGH and new aggressive GM species of salmon have all entered into our diets and environments-- whether we want it or not. Many of these substances knowingly cause or are linked with sterility, low birth weight, miscarriages, smaller or deformed offspring, as well as organ failure, cancer, brain tumors and Death itself, what you DON'T know about on your grocery shelves can hurt you. Further, Alex demonstrates that a pattern of buried studies, fraudulent statistics and a will reduce global population all point to the deliberate criminal poisoning of the food and water supply. Suffer no fools if those you show refuse to believe what is going on. Instead, research these important areas for yourself, and warn those you love about need to stop their food from being used as a Depopulation-weapon against us all. Please share this important video with everyone, so the truth about these substances can be known.


Verspreiding transgeen koolzaad in natuur in VS

Amerikaanse onderzoekers waarschuwen voor een onbeheersbare verspreiding van transgene planten in de natuur.

Lees verder


Prince Charles warns GM crops risk causing the biggest-ever
environmental disaster

Link


Genetisch gemodificeerde organismen

De Wageningen Universiteit komt dit voorjaar nog met een studie over de bijdrage van de GGO’s (Genetisch gemodificeerde organismen )soja, maïs en katoen aan duurzaamheidaspecten. Op grond van dat onderzoek, dat de Kamer uiteraard toegezonden krijgt, zal het kabinet tot een oordeel komen m.b.t. dit omstreden onderwerp.

Diverse landen willen deze GGO’s niet en veel gewassen van onder andere Monsanto het grootste bedrijf in gentech zijn in meerdere landen verboden waaronder Frankrijk zoals in de bespreking van de tweede kamer is te lezen.[i]

Maar bijvoorbeeld ook Ierland[ii] en India, een hele belangrijke stap in de strijd tegen gentechnologie in ons voedsel [iii]  Op grond van het onderzoek van de Wageningen universiteit zullen besluiten worden genomen die voor ons consumenten grote gevolgen kunnen hebben.

En waarom is dit nodig? In opdracht van onder andere de VN is er al een wereldwijd onderzoek geweest waaruit naar voren kwam dat consumenten risico’s lopen met Genetisch gemodificeerde organismen en dat deze geen oplossing bieden voor het voedsel probleem.

Op initiatief van de Wereldbank en verscheidene VN-organen werd in april 2008 het rapport van de IAASTD (International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) voorgesteld en ondertekend door 60 regeringen.[iv] 

De IAASTD is de allereerste wetenschappelijke evaluatie van de wereldwijde landbouw ooit. Ze is het resultaat van vier jaar werk door meer dan 400 wetenschappers uit de hele wereld. Het rapport ziet geen rol weggelegd voor GGO’s bij de verwezenlijking van de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen of het uitroeien van de honger. De toekomst van de landbouw ligt in agro-ecologische landbouwsystemen die werkgelegenheid creëren, plattelandsontwikkeling stimuleren, de bodem, het water en het klimaat beschermen en de biodiversiteit promoten. Dergelijke landbouwsystemen verzekeren een gezonde landbouw en gezond voedsel en besmetten het milieu niet met chemische inputs en genetische gewijzigde gewassen.

Zijn het wederom de grote belangen die voor de gezondheid van ons consumenten gaan en onze natuur die het toch al zo zwaar te verduren heeft? In juni organiseerde Verburg een symposium waar de Wageningse hoogleraar Raoul Bino enthousiast sprak over de positieve effecten van gengewassen. De onderbouwing daarvan bestond uit een artikel in het tijdschrift AgBioForum. Dat blijkt een samenvatting te zijn van een rapport dat is gefinancierd door Monsanto. De schrijvers zijn twee Britse landbouweconomen, Graham Brookes en Peter Barfoot, met een eigen adviesbureau.[v]

Waarom kijkt men ook niet naar het onderzoek wat in het gerenommeerde International Journal of Biological Sciences stond beschreven? [vi]. Een onderzoek dat een cover up door Monsanto liet zien, de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen en in diverse media stond beschreven? [vii]

In November liet de EU de genetisch gemodificeerde maïssoort MIR604 toen van het van het bedrijf Syngenta. [viii] Niet lang daarna ging het hoofd van het het GGO-forum van de EFSA (European Food Safety Authority.) Renckens naar Syngenta. [ix] Renckens was vijf jaar voorzitter van het GGO-forum van de EFSA. In deze functie was ze hoofdverantwoordelijke voor de EFSA-opinies over de veiligheid van GGOs waarvoor een teelt- of importvergunning aangevraagd wordt. De zaak werpt ook een nieuw licht op de veelgehoorde kritiek op de taakvervulling van de EFSA. En waarom staat de betrouwbaarheid van de ESFA niet ter discussie?

Is men vergeten dat de ex directeur een boekje open deed over de problemen binnen de ESFA? [x]. Alleen Groen links, de SP en de partij voor de dieren zijn kritisch maar verder lijken de belangenverstrengelingen geaccepteerd binnen de politiek. De EFSA krijgt politiek gemotiveerde verzoeken van de Europese Commissie om uitgebrachte adviezen over gengewassen te herzien, schreef Koëter, de ex directeur op 15 oktober aan de nieuwe directeur van de EFSA. Dat blijkt uit een kopie van de brief die in bezit is van NRC Handelsblad Ook heerst er angst onder de medewerkers om vrijuit te spreken, is het personeelsbeleid „onprofessioneel, onrechtvaardig en vooringenomen” en is de directeur „nauw gelieerd aan één bepaalde politieke partij”. Het blijkt maar weer eens dat ook de controlerende organen gecontroleerd moeten worden en dat het gevaarlijk is om de eindverantwoordelijkheid zonder back-up bij een orgaan neer te leggen.

Net zoals veel andere Nederlanders en politici maak ik mij zorgen want waar halen bepaalde politici de arrogantie vandaan om te durven beweren dat wij als consument geen keuzevrijheid meer zouden
moeten hebben tussen al dan niet GGO vrij eten?  Wie gaat zoiets voor mij en mijn gezin bepalen vraag ik mij af en dat terwijl het niet eens nodig is? Het is een feit dat gentech niet de oplossing is voor de honger in de wereld en dat er meerdere risico’s aanzitten die niet te overzien zijn. Besmetting met andere gewassen is niet te voorkomen want je kan de wind niet even uit zetten of de bijen laten stoppen met vliegen.

Ik vind dat er grote acties moeten volgen als wij als consument niet meer beschermd zouden worden enkel om de grote belangen te dienen. Ik roep dan ook een ieder op om dit schrijven door te sturen naar vrienden en bekenden en een ieder te informeren over de belangenpolitiek en het feit dat er allang duidelijkheid is over de risico’s van gentech maar dat bedrijven als Monsanto dit erdoor willen drukken.

Monsanto is zonder twijfel de belangrijkste kracht achter de promotie van transgene gewassen. Er bestaan nauwe banden tussen Monsanto en de Amerikaanse overheid. Met grote regelmaat treden
Monsanto managers toe tot de overheid en vice versa. Zo was bijv. de voormalige VS minister van landbouw, Ann Veneman, een voormalig Monsanto directeur. De relaties tussen Monsanto en de
Amerikaanse overheid zijn zo hecht dat er vaak gesproken wordt over een “draaideur”.[xi]

Ik roep een ieder op de Wageningen universiteit nauwlettend in de gaten te houden, ze kunnen de conclusies van 400 wetenschappers van een 100 miljoen dollar kostend wereldwijd VN rapport niet terzijde
schuiven, ze hebben dat budget daarbij bij lange na niet eens.

Het Amerikaanse bedrijf Monsanto is volgens de Amerikaanse kankerpreventie coalitie crimineel.[xii]. Bekijk ook de documentaire ‘’de wereld volgens Monsanto’’ en de uitzending op de Belgische tv ‘’Monsanto patenteert varkens.[xiii]. De hele doelstelling van dit bedrijf heeft niks met duurzaamheid of het oplossen van de honger in de wereld te maken, als je een beetje verder kijkt staat dat al snel als een paal boven water. Erg geruststellend als je bedenkt dat dit bedrijf 90% van de gentech business in handen heeft, niet dus.

Voor meet informatie kijk allemaal op www.gentechvrij.nl en www.gentech.nl en laat je informeren, dat kost niet veel tijd. Er is ook een gentechvrije burgers hyves http://dgentechvrijeb.hyves.nl

Voor meer informatie mag je mij ook benaderen, bij voorkeur tussen 6 en 8 uur in de avond op 06-30005263.

Met vriendelijke groet,
Ron Slaats

[i]http://www.tweedekamer.nl/images/Sociaaleconomische%
20aspecten%20van%20ggo%27s_tcm118-200866.pdf

[ii]http://www.gentech.nl/alle_berichten/economie/ierland_krijgt_ggo_vrij_label_en_verbod_op_ggo_teelt

[iii]http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx_uwnews_pi4%5Bart_id%5D=27471

[iv] http://www.agassessment.org/

[v]http://www.nrc.nl/economie/article2363718.ece/Visie_gengigant_Monsanto_reikt_tot_in_Tweede_Kamer

[vi] http://www.biolsci.org/v05p0706.htm

[vii] http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/1057420/2010/01/21/
Vrees-voor-lever--en-nierschade-bij-genetisch-gemodificeerde-gewassen.dhtml

http://www.huffingtonpost.com/2010/01/12/monsantos-gmo-corn-linked_n_420365.html

[viii]http://www.nu.nl/economie/2127723/eu-laat-genmais-toe.html

[ix]http://www.gentech.nl/alle_berichten/europa/hoofd_ggo_forum_efsa_naar_syngenta

[x] http://www.nrc.nl/europa/article2065398.ece/Kamer_steunt_minister_toch_in_toelaten_gen-soja

[xi] http://www.gentech.nl/info/grote_bedrijven

[xii] http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2009/juli/monsanto-liegt%20.pdf

[xiii]http://video.google.com/videoplay?docid=5575765927481977413#docid=5995944862121634838

http://video.google.com/videoplay?docid=5575765927481977413&ei=
x6d5S7n0EcGM-AbSk4XEBw&q=monsanto+ter+zake#


EU: land mag gengewassen zelf verbieden

De lidstaten van de Europese Unie krijgen ruimere mogelijkheden om in eigen land de teelt van gengewassen te verbieden.

Link

Geertje


"Smakelijke" GM lobby bijeenkomst in Brussel

Een bijzonder pro biotech bijeenkomst vond plaats in Brussel. Een aantal boeren gaven in Brussel de mogelijkheid om enige genetisch gemanipuleerde gerechten te proeven in het Renaissance Hotel op 28 juni, precies tegenover het Europees Parlement. Blij Brussel?

Link

Pieter Tau


Verenigd Koninkrijk stemt over 6 GM toepassingen in Europa

Het VK stemde over zes toepassingen om genetisch gemanipuleerde mais in te voeren op de gisteren gehouden EU Raad voor de Landbouw, maar geen een werd aangenomen omdat de vereiste hoeveelhied stemmers niet aanwezig was.

Link

Pieter Tau


Proces opgestart om GM bomen te stoppen

Een alliantie van conservatie-organisaties heeft het US Department of Agriculture aangeklaagd voor het verlenen van toestemming voor het houden van testen in het open veld met een genetisch gemanipuleerde hydride van de eucalyptus boom in het zuiden van de Verenigde Staten. De toestemming is op 12 mei verleend aan een bedrijf met de naam ArborGen, een joint venture van International Paper, MeadWestvaco en Rubicon met minimale aandacht voor de milieu aspecten. Er is toestemming verleend om op 28 geheime plaatsen in zeven verschillende zuidelijke staten, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina en Texas te experimenteren met een nieuwe, genetisch gemanipuleerde variant.

Link

Ignit Bekken


Hoe de media de GM Alfalfa gerechtelijke uitspraken verkeerd weergaven

De media hadden het fout en lieten het publiek in de steek toen ze berichtten over Monsanto's overwinning bij het supreme Court in de zaak van GM alfalfa- de eerste hooggerechtshof zaak over genetisch gemanipuleerd voedsel (Monsanto versus Geertson zaad bedrijven). Ondanks de claims en de krantenkoppen, mag Monsanto nog steeds geen genetisch gemanipuleerde planten van alfalfa verkopen.

Link

Pieter Tau


Optreden Chinese Overheid tegen genetisch gemanipuleerde rijst

Hoewel de Chinese regering de commerciële verkoop van genetisch gemodificeerde (GM) rijst verbiedt, worden genetisch gemodificeerde rijst zaden nog steeds verkocht aan landbouwers in de provincie Hunan.

Link

Eric van Staalduinen


GMO Foods, Genetically Modified Organisms, Wake Up America


Wetenschappers creëren GM 'Frankenfish' die drie keer zo snel groeit als normale Zalm

Wetenschappers hebben een genetisch gemanipuleerd "Monster" gecreërd. Zalm die spoedig over de hele wereld op de eettafels kan verschijnen.

Link

Anneke


Luxemburg verbiedt BASF GMO aardappel

De politieke boodschap is gedurf en duidelijk - Luxemburg protesteert luid en duidelijk en weigert het door de Europese commissie gedicteerde GMO dieet te accepteren. Na Oostenrijk is het EU lidstaat nr 2 die haar burgers en landbouw wil beschermen tegen de negatieve gevolgen van de Amflora aardappel.

Link


Genfood auf dem Tisch und die Folgen des Anbaus (Monsanto, Genmais, Gensoja)

Zwei Drittel aller Deutschen wollen keine gentechnisch veränderten Nahrungsmittel. Doch haben sie überhaupt noch die Wahl? markt-Scanner durchleuchtet das Essen von heute auf Spuren von Gentechnik. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass gentechnisch verändertes Tierfutter bei Konsumenten von Fleisch, Käse und Eiern Schäden hervorrufen kann. Folgen hat die Gentechnik dennoch. Nicht bei uns, sondern in den Anbauländern.

Link


Greenpeace dient klacht in wegens illegaal ggo-lijnzaad

Greenpeace België heeft bij de procureur des Konings van Leuven klacht ingediend tegen onbekenden naar aanleiding van de talrijke vondsten van illegaal genetisch gewijzigd lijnzaad in Europa.

Link

Maaike


Gentech - vragen voor Esther Ouwehand

Op 7 juni 2010 verklaarde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren 4 provincies gentechvrij. De Gentechvrije Burgers zagen het in Flevoland gebeuren op een winderige brug bij Nijkerk en hadden wat
vragen voor Esther. Zie http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vragenpvdd.pdf

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform
(spokeswoman of the European GMO-free Citizens)

www.gentechvrij.nl


Genetisch gewijzigd katoen leidt tot insectenplaag

Wetenschappers eisen een striktere risico-inschatting voor genetisch gewijzigde gewassen nu ze een enorme insectenplaag vaststellen in het noorden van China, waar vooral genetisch gewijzigd katoen verbouwd wordt.

Link

Geert


Gentech ellende - Genetisch gewijzigd katoen leidt tot insectenplaag

Wetenschappers eisen een striktere risico-inschatting voor genetisch gewijzigde gewassen nu ze een enorme insectenplaag vaststellen in het noorden van China, waar vooral genetisch gewijzigd katoen verbouwd wordt.

Link

Frank


Scientists Under Attack - Genetic engineering in the magnetic field of moneyIn the early 90s the Agro-Chemicals-Multi Monsanto introduces genetically modified plants onto the market, which is the equivalent of an agricultural revolution for some that will solve all the worlds food problems. Others view these plants as an irrevocable destruction of bio-diversity on this planet that needs to be fiercely combated. Árpád Pusztai and Ignacio Chapela have two things in common. They are distinguished scientists and their careers are in ruins. Both scientists choose to look at the phenomenon of genetic engineering. Both made important discoveries. Both of them are suffering the fate of those who criticise the powerful vested interests that now dominate big business and scientific research. Statements made by scientists themselves prove that 95% of the research in the area of genetic engineering is paid by the industry. Only 5% of the research is independent. The big danger for freedom of science and our democracy is evident. Can the public we all still trust our scientists?


Syngenta: minimale vermenging transgeen zaaizaad moet mogelijk zijn
(willen ze dat voor ons bepalen?)

Beste Mensen,

Veredelingsbedrijf Syngenta vindt dat in zaaizaad een minimale hoeveelheid transgeen zaaizaad mag zitten. Eerst 0,1% en zo proberen ze de grens langzaam op te rekken, ze vergeten dat wat de politiek ook doet er een grote groep mensen bestaat die hun recht op keuzevrijheid niet zal laten afnemen, wij hebben recht op biologisch eten, dat is zonder gentech. Syngenta? waar hebben we dat eerder gehoord ''aan de draaideur van de tegenwoordige democratie''?

''De Belgische Suzy Renckens heeft haar baan als hoofd van het GGO-forum van de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit (EFSA) ingeruild voor die van Hoofd Biotech Regelgeving bij Syngenta. Vier maatschappelijke organisaties hebben EC-voorzitter Barroso per brief om maatregelen gevraagd in deze 'draaideur'-affaire''

Link

Ook vergeten ze voor het gemak alle onderzoeken die op mogelijke risico's op de gezondheid wijzen en voor 100% zitten er nog gaten in de kennis en dan moet het voorzorgprincipe gelden, dat is ons recht als consument. De IAASTD heeft dit alles in een 100 miljoen kostend wereldwijd onderzoek onomstotelijk vastgesteld maar dat is voor de tweede kamer niet genoeg. De Wageningen Universiteit die nota bene belang hebben bij meer mogelijkheden voor transgene gewassen moeten de tweede kamer gaan voorlichten over de bijdrage van de GGO’s (Genetisch gemodificeerde organismen ) soja, maïs en katoen aan duurzaamheidaspecten, veiligheid e.d. Op grond van dat onderzoek, dat de Kamer uiteraard toegezonden krijgt, zal het kabinet tot een oordeel komen m.b.t. dit omstreden onderwerp.

Lees hier het artikel over Syngenta: Link

Ron Slaats

---

Ook in Amerika zie je deze draaideur techniek tussen Monsanto en het ministerie van landbouw, mensen die steeds overspringen, erg lucratief en goed voor de connecties. De naam Renckens is hier ook beladen maar dan als de naam van de fundamentalist achter de antikwakjes... Na de euro leugen krijgen we nu de gentech leugentjes, de overheid zal dit paard van troje wel even binnenhalen....

Ron


Genetisch gemodificeerd voedsel: eerst de feiten op tafel

De Europese Commissie heeft zopas, voor het eerst in 12 jaar, het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen toegelaten binnen de Europese Unie!

De commissie is gezwicht voor de GG lobby en heeft de 60% Europeanen genegeerd die vinden dat we eerst de feiten moeten kennen voordat we voedsel gaan kweken dat een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu zou kunnen vormen

Een nieuw initiatief maakt het mogelijk dat 1 miljoen Europese burgers een officieel wettelijk verzoek aan de Europese Commissie kunnen richten. Laten we werken aan 1 miljoen stemmen voor het verbieden van GG voedsel tot het onderzoek afgerond is; deze zullen bezorgd worden aan President Barroso van de Europese Commissie. Teken de petitie en stuur deze e-mail door aan vrienden en familie: http://www.avaaz.org/nl/eu_health_and_biodiversity/97.phpbetacl_taf_sign=6nL20v8v

Consumenten, volksgezondheids-, milieu- en landbouwgroeperingen hebben reeds lang betoogd tegen een klein aantal internationale GG bedrijven die teveel invloed hebben op de Europese landbouw. Zorgen rond het kweken van GG gewassen zijn: besmetting van natuurlijke gewassen en het milieu; de impact op het klimaat als gevolg van een buitensporige noodzaak voor bestrijdingsmiddelen; de vernietiging van de biodiversiteit en de plaatselijke landbouw, en de gevolgen van GG voedsel op volksgezondheid.

Europese lidstaten hebben stevige weerstand geboden tegen de beslissing van de laatste week voor het toelaten van BASF aardappelen en Monsanto maïs, waaronder Italië en Oostenrijk, die GG kweek willen verbieden, en Frankrijk, dat zei dat het zou vragen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Er bestaat nog steeds geen eensgezindheid over de gevolgen op lange termijn van GG gewassen. En het is de GG industrie, die meer winst en niet het welzijn van de bevolking nastreeft, die de wetenschap sponsort en de regelgeving aanstuurt. Daarom vragen Europese burgers naar meer onafhankelijk onderzoek, proeven en voorzorgsmaatregelen voordat gewassen op onze grond worden gekweekt.

Nu geeft het "Europese Burgerinitiatief" 1 miljoen burgers de mogelijkheid om beleidsvoorstellen te doen aan de Europese Commissie en biedt ons een unieke kans om de invloed van de lobbyisten te stoppen.

Laten we 1 miljoen stemmen verzamelen om een tijdelijk verbod in te voeren voor het kweken van GG gewassen in Europa en een onafhankelijke, ethische, wetenschappelijke instantie voor onderzoek in te stellen en strenge regelgeving voor GG gewassen te bepalen. Teken de petitie nu en verspreid die dan zoveel mogelijk :

Link

Met vastberadenheid,

Alice, Benjamin, Ricken, Luis, Graziela en het volledige Avaaz team.


Open brief aan de Raad van State

Geachte mevrouw van der Sluijs

Het volgende kwam ik tegen op de website van Groen Links.

''De Raad van State heeft zojuist Greenpeace geen gelijk gegeven betreffende andere proefvelden in Aa en Hunze, terwijl Greenpeace toch refereerde aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van Nederland (met aan het hoofd onze koningin, die bovendien voor gentech is) legt die uitspraak van het Europese Hof gewoon naast zich neer.''

Link

Van jou kreeg ik een andere uitleg, is het niet gewoon zo dat gentech hoe dan ook gewoon getest moet worden vanwege de grote belangen ook al zouden praktijkvoorbeelden uit andere landen voldoende moeten zijn? Waarom krijgt Greenpeace geen gelijk als er ze refereren aan een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan?

Is dit weer eenzelfde soort verhaal als dat vele mensen spreken over het ''acherkamertjes'overleg'' van Corus en iemand van de raad van State tijdens die zitting als je begrijpt wat ik bedoel?, hoe dan ook creëereen dit soort vreemde uitspraken wantrouwen bij een groot publiek, ik wil geen conclusies trekken en weet aan de andere ook heel goed dat ook al zou een veronderstelling van mij kloppen je daar geen antwoord op kan geven maar wil je toch om een reactie vragen.

Met vriendelijke groet,

Ron Slaats


Superonkruid bedreigt voedselproductie

Het gold als een uniek aanvalswapen tegen vervelende en schadelijke onkruiden.

Link

Maaike


Amflora onder zwaar protest de grond in

Het chemieconcern BASF heeft in Duitsland de genetisch gewijzigde zetmeelaardappel Amflora gepoot onder zware politiebescherming.

Link

Maaike


Biologische bloemen tegen ggo-maïs van Monsanto

Actievoerders van Greenpeace zaaiden dinsdagochtend biologisch bloemen op een proefveld van de Vlaamse overheid in Wetteren. Op die manier bemoeilijken ze het inzaaien van genetisch gewijzigde maïs, voorzien voor later op de dag.


GM gewassen naar US Supreme Court

Het U.S.Hogere gerechtshof zal dinsdag de argumenten beluisteren in haar eerste zaak ooit die gehoord is wat betreft genetisch gemanipuleerde gewassen. De beslissing in deze zaak zal enorme gevolgen kunnen hebben, op zowel de toekomst van genetisch gemanipuleerd voedsel alsook op de invloed van de overheid op deze en andere milieuzaken.

Link

Ineke Egberts


De Raad van State en gentech mais

De Raad van state is blijkbaar niet meer onafhankelijk, toestemming veldproeven zonder locatie aan te geven mon810 (dat bewezen andere soorten mais besmet)

Beste mensen,

De Raad van state is blijkbaar niet meer onafhankelijk, ze geven toestemming voor veldproeven met mon810 maïs van Monsanto in Nederland terwijl deze maïs andere soorten mais besmet! stuur dit door en laten we als de raad van state de locatie van de proeven niet wil geven deze zelf opzoeken en publiceren! Wie woont er in de buurt? Stuur dit door aan iedereen die je kent en eet geen mais meer, wij willen safe en veilig voedsel, de overheid laat zich steeds meer beïnvloeden door het bedrijfsleven, waar zijn de onderzoeken dat gentech veilig is? Die zijn er niet, enkel wat onderzoeken op proefdieren, meestal van de bedrijven zelf en daarbij zijn er ook onderzoeken die risico's aangeven of duidelijk stellen dat er gaten in de kennis zitten m.b.t. ggo's, zijn wij proefdieren?

Maiszaad in Duitsland verontreinigd met transgeen zaad

In een Duits onderzoek waarbij 305 monsters van geïmporteerd maïszaad werden geanalyseerd bleken er 20 monsters zaden te bevatten van genetisch gemodificeerde soorten. Het onderzoek vond plaats in negen Duitse deelstaten. In zeven deelstaten werd een monster met sporen van een genetisch gemodificeerde variant gevonden. In veel gevallen was sprake van een vermenging met de maïssoort MON810 van Monsanto. Deze maïssoort is in de Europese Unie wel toegelaten, maar in Duitsland geldt sinds 2009 een verbod op de teelt van deze soort. In Schleswig-Holstein zijn ook drie soorten gevonden die geen toelating in de Europese Unie kennen. Het betrof de varianten MON88017, MON89034 en Nk603.

Bron: Agrarisch Dagblad, 28/04/10
Link

Ron Slaats


Proeflocaties genaardappelen blijven geheim

Het ministerie van VROM hoeft de locaties, waar proeven worden gedaan met genetisch gemodificeerde aardappelen, niet bekend te maken. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak, die is aangespannen door Greenpeace. Deze organisatie is het niet eens met de milieuvergunning, die aardappelzetmeelconcern Avebe heeft gekregen voor proeven in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Pekela en Veendam. Volgens de Raad van State is het op grond van Europese regels niet verplicht om de precieze proeflocaties bekend te maken.


Greenpeace boycot inzaai proefveld met ggo-mais

Actievoerders van Greenpeace zaaien deze ochtend biologische bloemen op een proefveld van de Vlaamse overheid in Wetteren. Op dit veld zou later op de dag genetisch gewijzigde mais ingezaaid worden. Wij willen dat Vlaanderen deze zinloze publiciteitsstunt stopzet en investeert in duurzame landbouw zegt Greenpeace, die met de inzaai van biologische bloemen het zaaien van de ggo-mais wil bemoeilijken.

Link

Maaike


Wordt gentech soja toch doorgedrukt

Advies aan Aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw J.C. Huizinga-Heringa

Naar aanleiding van een adviesvraag betreffende het dossier EFSA/GMO/UK/2009/76 voor de import en verwerking van genetisch gemodificeerde soja MON87769 ingediend door Monsanto Europe S.A.,
adviseert de COGEM als volgt:

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87769 voor import en verwerking. Deze lijn brengt de genen Pj.D6D en Nc.Fad3 tot expressie wat resulteert in sojabonen met een veranderde vetzuursamenstelling. Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk, omdat soja een sterk koudegevoelige, korte dagplant is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verwildering van soja is in Europa nog nooit waargenomen. Verder zijn er geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschap het verwilderingpotentieel vergroot. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht derhalve de kans dat incidenteel morsen binnen Nederland tot verspreiding van MON87769 leidt verwaarloosbaar klein. Daarnaast is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het verhoogde vetzuurgehalte in de sojaboon een risico vormt voor het milieu. Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87769 verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en daarom geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Link

--

Rusland waarschuwt juist voor gentech soja

Russia has started the annual Days of Defence against Environmental Hazards from the 15th of April to the 5th of June with the announcement of sensational results of an independent work of research. Scientists have proved that Genetically Modified Organisms are harmful for mammals. The researchers discovered that animals that eat GM foodstuffs lose their ability to reproduce.

Link 1

Link 2

--

Je gaat bijna denken dat depopulatie plannen meespelen....

Ron


Rusland: Meer dan 2 miljoen mysterieuze sterfgevallen in VS sinds 2008

Een huiveringwekkend rapport circuleert in het Kremlin, opgesteld door de Russische Academie van Medische en Technische Wetenschappen in opdracht van Poetin. Het rapporteert meer dan 2.000.000 "mysterieuze sterfgevallen" in de Verenigde Staten sinds 2008, "meer dan waarschijnlijk" gekoppeld aan een "crossover" plantaardige ziekte die verband houdt met genetisch gemodificeerde granen en andere voedingsmiddelen.

Link

Met dank aan Zaplog.

Leendert


Monsanto ziet oppositie groeien in Zuid Afrika

De zaad en chemische multinationals die aan een nieuwe klantenbasis in Afrika werken zien een groeiend verzet van zowel boeren als consumenten. Niettemin boeken ze vooruitgang door samen te werken met Afrikaanse instituten en regeringen die hun landbouwsectoren willen moderniseren. De rol van Zuid Afrika is van grote betekenis. Het land is tegen het algemene wantrouwen van GMO's in Afrika in een poort geworden voor de distributie van GM voedselhulp; de vercommercialisering en export van GM gewassen die elders niet goedgekeurd waren.

Link

Ingeborg


Rusland zegt dat Genetisch Gemodificeerd voedsel schadelijk is

Wetenschappers hebben bewezen dat Genetisch Gemodificeerde organismen schadelijk zijn voor zoogdieren. De onderzoekers ontdekten dat dieren die GM voedsel eten hun vermogen tot voortplanting kwijtraken. Campbell hamsters, die een snelle voortplanting hebben, werden twee jaar lang gevoed met gewone sojabonen, die worden gebruikt in de landbouw en die verschillende percentages van GM organismen bevatten. Een andere groep hamsters, de controlegroep, werd gevoed met pure soja, die met grote moeite werd gevonden in Servie, omdat 95% van de soja in de wereld transgenetisch is.

Link

Ingeborg


Bayer geeft toe dat gentech-vervuiling onbeheersbaar is!!!

Medicijn en chemiereus Bayer AG heeft toegegeven dat er geen manier is om de ongecontroleerde verspreiding van genetisch gemodificeerde gewassen te stoppen. "Zelfs de beste manieren kunnen geen perfectie garanderen", zegt Mark Ferguson, de advocaat van de onderneming in een recente rechtszaak.

Link

Geert


Gengewas geen taboe voor boeren

Van de Nederlandse akkerbouwers en tuinders zegt 47 procent transgene gewassen te gaan telen als dat nodig is om belangrijke ziektes buiten de deur te houden. Meer dan een derde, 38 procent, twijfelt over zo'n overstap, terwijl 15 procent zegt geen transgene gewassen te willen verbouwen.

Link

Maaike

--

Onverstelbaar als je de berichten kent dat steeds meer overheden gentech produkten willen gaan weren vanwege de schade aan het milieu en gezondheid van mens en dier. Daarnaast worden de prijzen van zaden opgedreven en mogen de boeren geen zaden overhouden. En dan blijkt ook dat gentech boeren steeds meer pesticides nodig hebben. Dus voor de 15% van de boeren die wel nadenken:

Maar wie niet horen wil......

Houd er rekening mee dat juist het CDA groot voorstander is van dit soort voeding.

Ron


Monsanto GM-maïssoorten schadelijk voor lever en nieren..!!!

Het onderstaande artikel verscheen in Januari al op de MailOnline en we vragen ons af of jij dit artikel in je krant of op TV hebt zien verschijnen. Want het is nogal wat zeg! Eerst keurt de EU de 3 maïssoorten goed, die de bio-chemische multi-national ‘Monsanto’ in Europa met veel poeha wil verkopen en nu bereikt dit bericht de publiciteit.

Link

Geert


GM voedsel: eerst de feiten

De EC heeft zojuist het verbouwen van GM gewassen toegestaan. Zij heeft hierbij de zorgen van haar inwoners genegeerd. Ik heb een petitie ondertekend die vraagt om onafhankelijk onderzoek en
een mortuarium op de ontwikkeling van GM gewassen. Met 1 miljoen handtekeningen kunnen we een hiertoe een officieel juridisch verzoek doen bij de Europese Comissie. teken hieronder en laten
we de 1 miljoen halen.

Link


BASF ziet af van nieuwe proefvelden gen-aardappel

BASF ziet voor dit jaar af van de uitbreiding van veldproeven met genetisch veranderde aardappelsoorten.

Link

Maaike


BASF heeft twee nieuwe ggo-aardappelen klaar

Het Duitse chemieconcern BASF wil nog dit jaar de toelating aanvragen voor twee nieuwe genetisch gemanipuleerde aardappelrassen.

Link

Maaike


Advies aan hof beperkt reikwijdte soja-octrooi

De arm van Monsanto mag niet verder reiken dan nodig, vindt advocaat-generaal Paolo Megozzi van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Link

Miep Bos


Frankrijk fel tegen goedkeuring GMO aardappel door EU

Ook de Franse minister Chantal Jouanno wijst erop dat informatie waaruit blijkt dat GMO produkten ongezond zijn compleet genegeerd is door de EU. Dit is oa gebleken uit onderzoek naar Monsanto's MON 810 mais.

Link

Ron Slaats

--

En wat doet Nederland? Helemaal niets.......Maar ja, met antibiotica kunnen we ook gerust doorgaan volgens "onze" minister (link). Zijn we allemaal weer kiplekker toch ?


Genetisch schuldig

Deze keer was het in Paraquay waar een kinder- en adolescenten rechter een beroep verwierp, aangespannen door een concern, dat beoogde een vergunning te verkrijgen om met genetisch gemanipuleerd mais te experimenteren.

Link

Makozie


China - scholieren in verzet tegen genetische voedingsmiddelen

Scholieren zijn enstig bezorgd over de potentiele gevaren van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen.Speciaal bij erfelijkheidskwesties en de gezondheid van de consument, die zoals zij aangeven de nationale veiligheid en de bevolking in gevaar brengen.

Link

Makozie


Pools verzet tegen foute gentech aardappel

De Poolse Minister van Landbouw, Marek Sawicki, heeft bezwaar aangetekend tegen de gehanteerde procedure bij de beslissing van de Europese Commissie om nieuwe genetisch gemanipuleerde produkten toe te laten, waaronder de Amflora aardappel, die gebruikt wordt voor consumptie en stijfselproduktie.

De procedure om de Amflora aardappel toe te laten begon in 2005 met een in Engeland ingediend verzoek door BASF. Bij een vergadering daarover van de landbouwraad (op 16 juli 2007) werd geen meerderheid van stemmen gehaald en moest de commissie de zaak opnieuw in beraad nemen. Vanaf dat moment (bijna drie jaar geleden) is er geen officiële informatie meer vrijgegeven.

Lidstaten zijn niet geïnformeerd over de plannen van de Europese Unie. Minister Sawicki protesteert tegen het feit dat na zo'n lange periode (waarin nieuwe besluitvormingsprocedures zijn ingevoerd en de samenstelling van de Europese Commissie is veranderd) de commissie (zonder het Europees Parlement raad te plegen) haar besluit om de genetisch gemanipuleerde Amflora aardappel toe te laten, eenzijdig heeft aangekondigd. Bovendien maakt minister Sawicki bezwaar tegen het openbaar maken van informatie over het toelaten van nieuwe produkten, zonder eerst de lidstaten te informeren.

De minister concludeert dat het niet (kunnen) hebben van een standpunt in deze zaak door het Europees parlement (ze waren immers niet geraadpleegd), plus het feit dat lidstaten hun mening niet konden geven (ze waren immers niet geïnformeerd) - zeker in aanmerking genomen dat Polen tegenstander is van de marketing van genetisch gemodificeerde produkten - beslissende factoren zijn bij zijn standpunt dat het besluitvormingsproces in deze zaak niet als afgerond mag worden beschouwd.

Link

Keimpe Wiersma


Waarom plegen Indiaanse boeren zelfmoord en hoe kunnen we
deze tragedie stoppen?

De bronnen die er voor zorgen dat 200.000 zelfmoorden plaats vinden in India zijn de liberalisering van de handel en de gezamenlijke globalisering. Deze zaken zorgen er voor dat de wanhopige boeren in een spiraal van schulden terecht komen.

Link

Eric van Staalduinen


Bulgaars nee tegen gentech gewassen

Minister van landbouw Bulgarije denkt wel na !

In tegenstelling tot demissionair minister "Gerda" Verburgh wil haar Bulgaarse collega geen gentech gewassen (Frankenstein foods) toelaten op Bulgaarse grond. Gerda is nl te druk met haar glossy propaganda magazine geweest.....

Link


Scientists Under Attack - Genetic engineering in the magnetic field of money

In the early 90s the Agro-Chemicals-Multi Monsanto introduces genetically modified plants onto the market, which is the equivalent of an agricultural revolution for some that will solve all the worlds food problems. Others view these plants as an irrevocable destruction of bio-diversity on this planet that needs to be fiercely combated. Árpád Pusztai and Ignacio Chapela have two things in common. They are distinguished scientists and their careers are in ruins. Both scientists choose to look at the phenomenon of genetic engineering. Both made important discoveries. Both of them are suffering the fate of those who criticise the powerful vested interests that now dominate big business and scientific research. Statements made by scientists themselves prove that 95% of the research in the area of genetic engineering is paid by the industry. Only 5% of the research is independent. The big danger for freedom of science and our democracy is evident. Can the public we all still trust our scientists?


Open brief aan de overheid mbt Genetisch gemodificeerde organismen

De Wageningen Universiteit komt dit voorjaar nog met een studie over de bijdrage van de GGO’s (Genetisch gemodificeerde organismen )soja, maïs en katoen aan duurzaamheidaspecten. Op grond van dat onderzoek, dat de Kamer uiteraard toegezonden krijgt, zal het kabinet tot een oordeel komen m.b.t. dit omstreden onderwerp.

Diverse landen willen deze GGO’s niet en veel gewassen van onder andere Monsanto het grootste bedrijf in gentech zijn in meerdere landen verboden waaronder Frankrijk zoals in de bespreking van de
tweede kamer is te lezen.[i]

Maar bijvoorbeeld ook Ierland[ii] en India, een hele belangrijke stap in de strijd tegen gentechnologie in ons voedsel [iii]

Op grond van het onderzoek van de Wageningen universiteit zullen besluiten worden genomen die voor ons consumenten grote gevolgen kunnen hebben. En waarom is dit nodig? In opdracht van onder andere de VN is er al een wereldwijd onderzoek geweest waaruit naar voren kwam dat consumenten risico’s lopen met Genetisch gemodificeerde organismen en dat deze geen oplossing bieden voor het voedsel probleem.

Op initiatief van de Wereldbank en verscheidene VN-organen werd in april 2008 het rapport van de IAASTD (International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) voorgesteld en ondertekend door 60 regeringen.[iv] De IAASTD is de allereerste wetenschappelijke evaluatie van de wereldwijde landbouw ooit. Ze is het resultaat van vier jaar werk door meer dan 400 wetenschappers uit de hele wereld. Het rapport ziet geen rol weggelegd voor

GGO’s bij de verwezenlijking van de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen of het uitroeien van de honger. De toekomst van de landbouw ligt in agro-ecologische landbouwsystemen die werkgelegenheid
creëren, plattelandsontwikkeling stimuleren, de bodem, het water en het klimaat beschermen en de biodiversiteit promoten. Dergelijke landbouwsystemen verzekeren een gezonde landbouw en gezond
voedsel en besmetten het milieu niet met chemische inputs en genetische gewijzigde gewassen.

Zijn het wederom de grote belangen die voor de gezondheid van ons consumenten gaan en onze natuur die het toch al zo zwaar te verduren heeft?

In juni organiseerde Verburg een symposium waar de Wageningse hoogleraar Raoul Bino enthousiast sprak over de positieve effecten van gengewassen. De onderbouwing daarvan bestond uit een artikel in het tijdschrift AgBioForum. Dat blijkt een samenvatting te zijn van een rapport dat is gefinancierd door Monsanto. De schrijvers zijn twee Britse landbouweconomen, Graham Brookes en Peter Barfoot, met een eigen adviesbureau.[v]

Waarom kijkt men ook niet naar het onderzoek wat in het gerenommeerde International Journal of Biological Sciences stond beschreven? [vi]. Een onderzoek dat een cover up door Monsanto liet zien, de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen en in diverse media stond beschreven? [vii]

In November liet de EU de genetisch gemodificeerde maïssoort MIR604 toen van het van het bedrijf Syngenta. [viii]. Niet lang daarna ging het hoofd van het het GGO-forum van de EFSA (European Food Safety Authority.) Renckens naar Syngenta. [ix]. Renckens was vijf jaar voorzitter van het GGO-forum van de EFSA. In deze functie was ze hoofdverantwoordelijke voor de EFSA-opinies over de veiligheid van GGOs waarvoor een teelt- of importvergunning aangevraagd wordt. De zaak werpt ook een nieuw licht op de veelgehoorde kritiek op de taakvervulling van de EFSA.  

En waarom staat de betrouwbaarheid van de ESFA niet ter discussie?

Is men vergeten dat de ex directeur een boekje open deed over de problemen binnen de ESFA? [x]

Alleen Groen links, de SP en de partij voor de dieren zijn kritisch maar verder lijken de belangenverstrengelingen geaccepteerd binnen de politiek.

De EFSA krijgt politiek gemotiveerde verzoeken van de Europese Commissie om uitgebrachte adviezen over gengewassen te herzien, schreef Koëter, de ex directeur op 15 oktober aan de nieuwe directeur
van de EFSA. Dat blijkt uit een kopie van de brief die in bezit is van NRC Handelsblad Ook heerst er angst onder de medewerkers om vrijuit te spreken, is het personeelsbeleid „onprofessioneel, onrechtvaardig en vooringenomen” en is de directeur „nauw gelieerd aan één bepaalde politieke partij”.

Het blijkt maar weer eens dat ook de controlerende organen gecontroleerd moeten worden en dat het gevaarlijk is om de eindverantwoordelijkheid zonder back-up bij een orgaan neer te leggen.

Net zoals veel andere Nederlanders en politici maak ik mij zorgen want waar halen bepaalde politici de arrogantie vandaan om te durven beweren dat wij als consument geen keuzevrijheid meer zouden
moeten hebben tussen al dan niet GGO vrij eten?

Wie gaat zoiets voor mij en mijn gezin bepalen vraag ik mij af en dat terwijl het niet eens nodig is? Het is een feit dat gentech niet de oplossing is voor de honger in de wereld en dat er meerdere risico’s
aanzitten die niet te overzien zijn.

Besmetting met andere gewassen is niet te voorkomen want je kan de wind niet even uit zetten of de bijen laten stoppen met vliegen.

Ik vind dat er grote acties moeten volgen als wij als consument niet meer beschermd zouden worden enkel om de grote belangen te dienen.

Ik roep dan ook een ieder op om dit schrijven door te sturen naar vrienden en bekenden en een ieder te informeren over de belangenpolitiek en het feit dat er allang duidelijkheid is over de risico’s van
gentech maar dat bedrijven als Monsanto dit erdoor willen drukken.

Monsanto is zonder twijfel de belangrijkste kracht achter de promotie van transgene gewassen. Er bestaan nauwe banden tussen Monsanto en de Amerikaanse overheid. Met grote regelmaat treden
Monsanto managers toe tot de overheid en vice versa. Zo was bijv. de voormalige VS minister van landbouw, Ann Veneman, een voormalig Monsanto directeur. De relaties tussen Monsanto en de
Amerikaanse overheid zijn zo hecht dat er vaak gesproken wordt over een “draaideur”.[xi]

Ik roep een ieder op de Wageningen universiteit nauwlettend in de gaten te houden, ze kunnen de conclusies van 400 wetenschappers van een 100 miljoen dollar kostend wereldwijd VN rapport niet terzijde
schuiven, ze hebben dat budget daarbij bij lange na niet eens.

Het Amerikaanse bedrijf Monsanto is volgens de Amerikaanse kankerpreventie coalitie crimineel.[xii]

Bekijk ook de documentaire ‘’de wereld volgens Monsanto’’ en de uitzending op de Belgische tv ‘’Monsanto patenteert varkens.[xiii]

De hele doelstelling van dit bedrijf heeft niks met duurzaamheid of het oplossen van de honger in de wereld te maken, als je een beetje verder kijkt staat dat al snel als een paal boven water.

Erg geruststellend als je bedenkt dat dit bedrijf 90% van de gentech business in handen heeft, niet dus.

Voor meet informatie kijk allemaal op www.gentechvrij.nl en www.gentech.nl   en laat je informeren, dat kost niet veel tijd. Er is ook een gentechvrije burgers hyves http://dgentechvrijeb.hyves.nl

Met vriendelijke groet,

Ron Slaats


[i]http://www.tweedekamer.nl/images/Sociaaleconomische%20aspecten00866.pdf

[ii]http://www.gentech.nl/alle_berichten/economie/ierland_krijgt_ggo_vrij_label_en_verbod_op_ggo_teelt

[iii]http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx_uwnews_pi4%5Bart_id%5D=27471

[iv] http://www.agassessment.org/

[v]http://www.nrc.nl/economie/article2363718.ece/Visie_gengigant_Monsanto_reikt_tot_in_Tweede_Kamer

[vi] http://www.biolsci.org/v05p0706.htm

[vii] http://www.demorgen.be/dm/nl/Vrees-voor-lever--en-nierschade-bij-genetisch-gemodificeerde-gewassen

http://www.huffingtonpost.com/2010/01/12/monsantos-gmo-corn-linked_n_420365.html

[viii]http://www.nu.nl/economie/2127723/eu-laat-genmais-toe.html

[ix]http://www.gentech.nl/alle_berichten/europa/hoofd_ggo_forum_efsa_naar_syngenta

[x] http://www.nrc.nl/europa/article2065398.ece/Kamer_steunt_minister_toch_in_toelaten_gen-soja

[xi] http://www.gentech.nl/info/grote_bedrijven

[xii] http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2009/juli/monsanto-liegt%20.pdf

[xiii]http://video.google.com/videoplay?docid=5575765927481977413#docid=5995944862121634838

http://video.google.com/videoplay?docid=Bw&q=monsanto+ter+zake#


Why this Canadian farmer stopped growing GE canola

Canadian farmer Ross Murray used to grow genetically engineered (GE) canola. That is until he discovered the GE canola wasn't delivering on its promise and actually became a weed problem itself. "The canola that grew in subsequent years became a weed problem, a weed problem that had to be managed, to be sprayed for," says Ross. Along with US farmer Moe Parr, Ross is in Australia to speak with Australian farmers about his experiences growing GE canola.


How Monsanto put this farmer in court over GE seed

Moe Parr is a seed cleaner in Indiana, USA. In February 2007, Monsanto initiated a law suit against him. The biotech company claimed that Moe had encouraged farmers of genetically engineered soybean to save their seed. Moe is one of many farmers in North America who've faced coercion from Monsanto through legal and economic pressure. "Monsanto doesn't really care that you win the case because as soon as you win the case, they're going on to the next court," says Moe. Along with Canadian farmer Ross Murray, Moe is in Australia to speak with Australian farmers about his experiences with GE crops.


Monsanto bites the dust - India dropt GM-voedsel plannen

India heeft zijn plannen gedropt om de eerste genetisch gemodificeerde voedingsgewassen van het land vrij te geven vanwege de vrees over de lange termijn effecten op de menselijke gezondheid. De minister van Milieu had verwacht het groene licht te kunnen aankondigen voor GM aubergine, in India bekend als Bt aubergine, nadat een regeringscommissie van wetenschappelijke experts hun steun bekend hadden gemaakt .Sindsdien hebben boeren een nationale campagne tegen het voorstel gevoerd, de bezorgdheid over de effecten van langdurige menselijke consumptie en de gevolgen voor de landbouwers aanvoerend die het zaad zouden moeten kopen van een Indiase partner van de Amerikaanse biotech gigant Monsanto.

Link

Geert


Armen hebben gentechnologie niet nodig

Biologische landbouw kan 11 miljard mensen voeden. Boeren in de Derde Wereld zouden baat hebben bij genetisch gemanipuleerde gewassen. Onzin: het leidt er slechts toe dat boeren steeds afhankelijker worden van een paar gewassen en rassen. De enige belanghebbende is de zaadleverancier.

Link


Monsanto: Farmer Suicides in India


Rapport: Genetisch gemodificeerde gewassen beschadigen de lever en nieren

Onlangs werd duidelijk dat genetisch gemodificeerde gewassen schade aan de lever en nieren kunnen aanrichten. Uit de inhoud van een rapport over dieren die werden gevoederd met genetisch gemodificeerde maïs van Monsanto blijkt dat zij al na drie maanden tekenen vertoonden van lever en nierschade.

Link

Geert


Lever- en nierschade door gentech mais

Ik vond bij toeval de studie die aantoont dat gentech mais met name slecht is voor de nieren en lever:

A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health

We present for the first time a comparative analysis of blood and organ system data from trials with rats fed three main commercialized genetically modified (GM) maize (NK 603, MON 810, MON 863), which are present in food and feed in the world. NK 603 has been modified to be tolerant to the broad spectrum herbicide Roundup and thus contains residues of this formulation. MON 810 and MON 863 are engineered to synthesize two different Bt toxins used as insecticides. Approximately 60 different biochemical parameters were classified per organ and measured in serum and urine after 5 and 14 weeks of feeding. GM maize-fed rats were compared first to their respective isogenic or parental non-GM equivalent control groups. This was followed by comparison to six reference groups, which had consumed various other non-GM maize varieties. We applied nonparametric methods, including multiple pairwise comparisons with a False Discovery Rate approach. Principal Component Analysis allowed the investigation of scattering of different factors (sex, weeks of feeding, diet, dose and group). Our analysis clearly reveals for the 3 GMOs new side effects linked with GM maize consumption, which were sex- and often dose-dependent. Effects were mostly associated with the kidney and liver, the dietary detoxifying organs, although different between the 3 GMOs. Other effects were also noticed in the heart, adrenal glands, spleen and haematopoietic system. We conclude that these data highlight signs of hepatorenal toxicity, possibly due to the new pesticides specific to each GM corn. In addition, unintended direct or indirect metabolic consequences of the genetic modification cannot be excluded.

Link

Ron


Onkruid resistent tegen gentech herbicides

Boeren die gewassen gebruiken die tolenrant zijn voor onkruid- bestrijdingsmiddelen hebben een groeiende uitdaging aan onkruid, dat tolerant is voor bestrijdingsmiddelen en die zich ontwikkelen
en verspreiden in de gewassen. In het zuidoosten van de Verenigde Staten bedreigt onkruid dat tolerant is en de populaire bestrijdingsmiddelen weerstaat de katoen gewassen. In het artikel "verlies van efficiency in onkruid bestrijding" "Een veranderd onkruid spectrum bij kantoen uit Georgia (kennis van
onkruid deel 58,uitgave 1,73-79 Theodore M Webster en Lynn M. Sosnoskie onderzoeken hoe het gebruik van bestrijdingsmiddelen tolerant katoen verkregen door genetische manipulatie de onkruid bestrijding heeft aangetast sinds de introductie in 1997.Het artikel is geplaatst in de Januari-februari 2010 uitgave van "kennis van onkruid" gepubliceerd door het kennis van onkruid genootschap van Amerika.

Link

Vertaling: Makozie


Knutselvoedsel geeft een sombere toekomst

Het cumulatieve en synergetische effect van een gezond voedingspatroon verlaagt de kans op depressie en niet bepaalde afzonderlijke nutriënten, aldus Britse onderzoekers. "We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer dóórgaan!" We zingen dit niet alleen, we léven deze woorden. Herkenbaar? Dit leefpatroon kost zoveel energie dat we uitgeput, moe, op, en zelfs uitgeblust raken. Stress is een ware ziekte aan het worden, burn-out neemt toe en angst en depressies zijn niet meer weg te denken.

Link

Petra


Vrees voor lever- en nierschade bij genetisch gemodificeerde gewassen

Genetisch gemodificeerde gewassen zouden lever en nieren kunnen beschadigen, zo bleek uit een eigen onderzoek van producent Monsanto. Het bedrijf probeerde de resultaten stil te houden, maar enkele groeperingen gekant tegen de genetische manipulatie van voedsel dwongen het bedrijf tot publicatie.

Link

Ellen

 

"Er is geen bewijs dat de gewassen giftig zijn, er zijn enkel signalen dat ze giftig zijn", zegt hij
-- de Franse onderzoeker Dr Gilles-Eric Seralini -- aan het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist.

Wat mankeert wetenschappers toch?

It walks like a duck
it talks like a duck
it shits like a duck
it probably is a dog...

Puztai heeft al vele jaren geleden aangetoond dat GM-voer en GM-voedsel blijvende essentiële schade oplevert voor de cellen en de genen van de gebruiker. Natuurijk is maïs als voeding al zo niet zo'n goed idee, los van de GM-aspecten, is de glycemische index ervan ongezond hoog, met als resultaat:
ernstig schommelende bloedsuikerspiegels.


Protest against GMO food, Sofia, Bulgaria


An organic farmers view on GM

Genetically Modified Food is in the news. Behind the scenes people in high places are pushing for its use oiled & encouraged by huge global 'Agri Chemical Companies.' Even the UN is suggesting it would be a good thing. The EU has a ban on any being grown but for how long when money & greed is pulling the strings. We don't need GM in the UK. The farming industry just needs to all pull together. Speak up against GM before its to late.


Monsanto GMOs Linked To Organ Failure

The website Food Freedom reports that researchers, in what is being described as the first ever and most comprehensive study of the effects of genetically modified foods on mammalian health, have positively linked organ damage with consumption of Monsantos GM maize.


Twee bezwaarschriften tegen gentech toepassingen

Gisteren heb ik namens The European GMO-free Citizens (Europees Consumentenplatform) twee aangetekende bezwaarschriften gezonden aan het ministerie van VROM. Het eerste bezwaarschrift gaat over het volgende:

Op 30-09-2009 is van Intervet International te Boxmeer een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGMIRB onder nr. IG 09-092.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een grootschalige productie in fermentoren van het antigeen VP-2 van het infectious pancreatic necrosis virus door de genetisch gemodificeerde bacterie Escherichia coil. De productie zal binnen een Mt-Il ruimte plaatsvinden en betreft een werkvolume van maximaal 800 liter. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Boxmeer.

Het betreft dus het uitbreiden van de capaciteit van een gentech vaccin voor vissen, in dit geval gekweekte zalmen die daar mee worden ge-injecteerd, nadat zij zijn verdoofd. Zij worden hiervoor uit het water gehaald Vissen zijn zeer stressgevoelig. Een percentage overleeft deze handeling niet.

Wij vragen ons af, of het vervaardigen van een gentech vaccin, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch niet bedreigend is voor de gezondheid van vis, dier mens en milieu. Eenmaal ontsnapt in het milieu kun je virussen, genen en bacteriën niet meer terughalen. Ook mensen uit Boxmeer en mensen, die in de buurt van het laboratorium wonen, zijn bezorgd. Zie voor ons bezwaarschrift:
http://www.gentechvrij.nl/visvaccin2.html

Het tweede bezwaarschrift betreft: Het voornemen van het aanleggen van gentechaardappelproefvelden op diverse plaatsen in Nederland door Wageningen Universiteit. Het betreft:

PorM/RB IM 09-002

De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met Phytophthora resistente aardappellijnen. Door de genetische modificatie wordt beoogd de aardappel verminderd vatbaar te maken voor Phytophthora infestans. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Eemsmond, Rhenen en Wageningen. (advertentie)

Uit ons bezwaarschrift: Welke organisatorische maatregelen worden er genomen om onbedoelde verspreiding in de bodem van resistente schimmels te voorkomen? Die verspreiding is reëel!

Er wordt dus tevens gebruik gemaakt van antibioticumresistentiegenen die resistentie geven tegen antibiotica welke van zeer groot belang zijn in de geneeskunde (laatste redmiddel TBC: amykacine!). Onder deze groep vallen de genen nptlll, aadA en tetA. Wij vinden dit riskant vanwege de mogelijkheid van horizontal gene transfer, dat kan resulteren in antibioticaresistente pathogenen en daarom alleen al vragen u deze gentechaardappelproeven niet toe te staan.

Zie ons bezwaarschrift:

http://www.gentechvrij.nl/aardwurm.html

Vriendelijke groet,

Mevr.Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens
www.gentechvrij.nl


Genetisch gemodificeerd lijnzaad in brood?

Genetisch gemodificeerd lijnzaad is verboden in Europa. Het wordt nergens ter wereld meer verbouwd, het laatst is het gewas verbouwd in Canada in 2001. Toch werd het deze zomer aangetroffen in producten in Duitsland. Deze week kreeg Greenpeace de uitslag van een test die ze liet uitvoeren op brood en broodproducten van Albert Heijn en andere supermarkten. Argos ging mee brood kopen met Greenpeace en sprak ook met de ontdekker van het genetisch gemodificeerde lijnzaad, Alan McHughen. Zit er genetisch gemodificeerd lijnzaad in Nederlands brood? En waarom doet de Voedsel en Warenautoriteit geen onderzoek?

Link


Greenpeace vindt illegaal gentechlijnzaad in Nederlandse supermarkten

Zaterdag maakte Greenpeace in het radioprogramma voor onderzoeksjournalistiek Argos bekend dat er illegaal genetisch gemanipuleerd lijnzaad (ofwel vlas) in de supermarkten ligt. Het gaat om gentechlijnzaad dat in Koopmans Waldkorn broodmix, parkietenvoer en afbakbrood ‘Kampioentjes’ van Plus is aangetroffen. Gentechlijnzaad is in Europa niet toegestaan.

Link


Petitie tegen genetisch gemodificeerde gewassen!!!

Binnenkort zullen er in de Europese Unie cruciale besluiten genomen worden over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen, besluiten met belangrijke gevolgen voor de toekomst van ons voedsel, onze gezondheid en het milieu. De Europese Commissie had voorgesteld Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk en Griekenland te dwingen de teeltbeperkingen van deze landen op de Monsanto mais MON 810, het enige gg-gewas dat momenteel geteelt mag worden in de EU, op te heffen. Maak kenbaar dat u hier bezorgd over bent.

TEKEN DE PETITIE
Link

Met dank aan: www.wacholland.org

Geert


You're Eating What? Stop Eating Genetically Engineered Foods


Unnatural Selection

"How industry manipulation and political collusion, not sound science, allow dangerous genetically engineered food into your daily diet."


Vandana Shiva: The Future of Food (Industrial vs Organic Farming)

Interview with Dr. Vandana Shiva, ecologist and author, about the future of food and food production, the importance of organic farming over industrial farming, the devastating non-sustainable effects of Monsanto's monopolising practices on the health and lives of animals and plants and farmers' livelihoods, and about the goal of seed patenting and genetic engineering to control food production and supply in the hands of a few people such as Monsanto. This contentious, revolutionary, profound, and important discussion on organic vs industrial farming is more than just about the safety of biotechnology; it's about the ability of all of us to have a choice of the foods that we eat, and for our farmers to be able to freely use their own seeds, and grow food in the manner that they choose.

Deel 2

Deel 3


Modified Wheat (Jeolotts Hill)


EU laat genmaïs toe

De EU zal een genetisch gemodificeerde maïssoort toelaten. Het gaat om de variëteit MIR604 van het bedrijf Syngenta. Tijdens een bijeenkomst van de EU-landbouwministers in Brussel staakten de stemmen hierover. Daardoor mag de Europese Commissie het licht voor de genmaïs, die eerder door het Europees agentschap voor voedselveiligheid EFSA als veilig werd beoordeeld,  op groen zetten.

Link

Geert


NOVA/Frontline Harvest of Fear

In "Harvest of Fear," FRONTLINE and NOVA explore the intensifying debate over genetically-modified (gm) food crops. Interviewing scientists, farmers, biotech and food industry representatives, government regulators, and critics of biotechnology, this two-hour report presents both sides of the debate, exploring the risks and benefits, the hopes and fears, of this new technology.


Monsanto Segment from "Food Inc."

Food Inc. is a documentary about the food industry...its roots, and who controls the most powerful commodity on Earth. This segment is about Monsanto in particular, and the strangle hold it has on our farmers, and food production.


Genetic engineering: The world's greatest scam?

Genetic engineering is a threat to food security, especially in a changing climate. The introduction of genetically manipulated organisms by choice or by accident grossly undermines sustainable agriculture and in so doing, severely limits the choice of food we can eat. Once GE plants are released into the environment, they are out of control. If anything goes wrong - they are impossible to recall. GE contamination threatens biodiversity respected as the global heritage of humankind, and one of our world's fundamental keys to survival.

Geert


Scientists under Attack - Science in the magnetic field of money

The language of attack on scientists who raise questions about genetic engineering is clearly intended to exclude the offending scientists from the category of those capable of impartial and rational assessment of scientific evidence, and to relocate them in the category of pseudo-science and irrational opposition. This serves both to scapegoat the scientists concerned and to remove the need to deal with them and their findings on equal terms. From Prof Guy Cooks book Genetically Modified Language.


Everything You have to know about dangerous genetically modified foods

Everything You HAVE TO KNOW about Dangerous Genetically Modified Foods from Jeffrey Smith on Vimeo.


Strijd tegen Mon 810 Genmaïs

verburg.jpg (28595 bytes)

Minister Gerda Verburg heeft weer vóór de invoering van genmaïs gestemd. Het EU beraad Landbouw wil drie nieuwe varianten genetisch aangepaste maïssoorten van Monsanto en Bayer toelaten. Zowel de voor- als de tegenstanders bereikten geen meerderheid. De EC mag nu de knoop doorhakken. Allerhoogste tijd dat het volk ook een knoop doorhakt. Onze zeldzaam domme, hardleerse en door Monsanto gemodificeerde minister, dient uit de politiek te verdwijnen.

Rob Greuter

 

GM schandaal: wat zijn eigenlijk de effecten op lange termijn van genetisch gemanipuleerd voedsel?

Wetenschappelijke onderzoeken moeten eerst door de corporaties die de genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen verkopen en produceren zelf zijn goedgekeurd, voordat zij gepubliceerd mogen worden. Een van de grootste mysteries die optreedt rondom genetisch gemanipuleerd voedsel, is de afwezigheid van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke lange termijn effecten ervan.

Link

Geert


Everything You HAVE TO KNOW about Dangerous Genetically Modified Foods

Everything You HAVE TO KNOW about Dangerous Genetically Modified Foods from Jeffrey Smith on Vimeo.


Niaba (o.a. Monsanto) is actief betrokken bij besluiten van het ministerie van VROM.

Link

Blz. 13 Het afgelopen jaar waren er weer veel ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau.Zo heeft het ministerie van VROM de in 2005 gedane voorstellen voor vereenvoudiging van het Besluit GGO praktisch uitgewerkt. Niaba is hier actief bij betrokken. fragment Link

Uit Jaarverslag 2007 blz.4 Voor Niaba bleef de lobby voor een beter life sciencesklimaat ook in 2007 prioriteit. Met dit doel werkte Niaba onder andere mee aan de ambtelijke voorbereiding van plannen
en voorstellen. Ook adviseerde Niaba Tweede Kamerleden over de relevante dossiers. In het jaarverslag van 1999 - 2007 staan de namen van verschillende ambtenaren van LNV, EZ, VROM en mensen van Rikilt en Cogem, die aangeduid zijn als “waarnemers”.  PS: Onlangs schreef zij dus als woordvoerster van the European GMO-free Citizens een bezwaarschrift tegen een gentech anjer met veranderde bloemkleur, de zg. Moonaqua TM van Florigene, aan het ministerie van VROM. Men vroeg haar dat in het Engels te vertalen. Van het één kwam het ander. Daarna liet ze een korte tekst over de gentech anjer vertalen in het Portugees, Duits, Italiaans en Frans. Veel mensen uit Portugal reageerden op haar oproep, die op haar site staat om de petition(=bezwaarschrift) te ondertekenen. Nu blijkt de anjer het nationale symbool van de Portugese Anjerrevolutie uit 1974 te zijn. Binnen de kortste keren kon zij 20 Portugese sites vinden waarin aandacht geschonken werd aan uma petição sobre cravos OGM com a cor alterada (vert. een bezwaarschrift tegen gentech anjers met veranderde kleur). Zie ook het Jornal de Notícias.

Er kwamen verder reacties uit Brazilië, Mauritius, Nieuw Zeeland, USA, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Cyprus, de Philippines, UK, Schotland, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden, Polen en Nederland. Ook mensen, zoals dr. Mae-Wan Ho (UK, zij zette een oproep op de site van ISIS , ) en Prof. R. Cummins (Canada) van ISIS, Institute of Science in Society ondertekenden het bezwaarschrift. Net als de Poolse Jadwiga Lopata, winnares van de Goldman Prize (ecologische Nobelprijs) en vice president ICPPC , en Sir Julian Rose president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside. Verder tekenden o.a. Le Centre d'Information sur l'Environnement Frankrijk; Scarborough Against Genetic Engineering (SAGE) ; Ludovic Desbrus président de AgriBioArdèche (Ardèche France); Sebastian Mezger von RAPUNZEL NATURKOST AG; de OGM dangers organisatie uit Frankrijk: en la Confédération Paysanne, sa commission OGM ; en Union of International Associations uit Brussel . Er tekenden verschillende Nederlandse stichtingen, zoals Stichting VoMiGEN, Stichting Natuurwetmoeders en Stichting EKO-park, die geen subsidie krijgen en dus onafhankelijk zijn.

Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens, Lelystad


De mythe van biotechnologie, of: wat is er eigenlijk mis met de natuur?

Terwijl de twintigste eeuw vooral in het teken stond van spectaculaire doorbraken in de natuur- en scheikunde, wordt de eenentwintigste eeuw nu al de eeuw van de biotechnologie genoemd. Genetisch gemanipuleerde gewassen, bacteriën die menselijke hormonen aanmaken, gekloonde organen en planten die plastics recyclen, zijn nog maar het begin van de vele toepassingen van de moderne gentechnologie. Deze ontwikkeling - zo vermoeden, vrezen en hopen velen -  zal de samenleving in korte tijd dramatischer veranderen dan alle andere  ontwikkelingen van de afgelopen duizend jaar bij elkaar.

Link

Geert


Ministerie moet locatie proefveld bekend maken

De ministeries van VROM en Landbouw moeten onder meer in Werkendam de locaties van proefvelden met genetisch gemodificeerde aardappelen openbaar maken. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Link

GdJ


Duitsland heeft nieuw logo Gentechvrij en wij willen er ook een!

De Duitse overheid wil dat consumenten gemakkelijker kunnen beoordelen of voor levensmiddelen genetisch gemodiceerde organismen (gmo's) zijn gebruikt. Daarom wordt een nieuw 'Ohne Gentechnik'-logo geïntroduceerd.

Link

Rob Greuter


Supermarkets pave way for introduction of GM food to UK

Some of the biggest supermarkets have held secret talks to consider the best way to introduce more GM food to Britain as the price of stocks 'untainted' by genetic modification rises.

Link

Leendert


Monsanto GMOs - The Truth


Monsanto en DuPont drijven tweestrijd op de spits

Hugh Grant, de topman van de Amerikaanse zaadreus Monsanto, heeft deze week een boze brief gestuurd naar voorzitter Charles Holliday van het chemieconcern DuPont, het moederbedrijf van het
veredelingsbedrijf Pioneer Hi-Bred. Monsanto beschuldigt DuPont ervan dat het de elementaire regels op het vlak van bedrijfsethiek met de voeten treedt.

Link

DvH

--

Heel grappig, dat juist een bedrijf als Monsanto dit zegt, de pot verwijt de ketel......

Ron


Moet Europa bang zijn voor gengewassen?

Franse journaliste waarschuwt tegen machtspraktijken Monsanto. Het Amerikaanse agroconcern Monsanto bouwde met omstreden producten als genetisch gemodificeerde gewassen een enorme, welhaast wereldwijde macht op. En snoert critici de mond.

Link


Kwekers vrezen octrooi op zaden

Nederlandse zaadbedrijven vrezen gebrek aan voedsel als biotechmultinationals via octrooien hun greep op de land- en tuinbouw versterken. Zulke monopolies zouden de noodzakelijke vernieuwing van gewassen belemmeren.

Link

Geert


Seeds of Discontent - Australia

The GM scientists thought they had the food industry cornered for the next century, but the public backlash is sending them into turmoil.

Link


Poison on the Platter

Renowned filmmaker and social activist Mahesh Bhatt today launched a scathing attack on biotech multinational companies and their nexus with regulatory bodies for unleashing what he describes as 'bio-terrorism' in the country. Speaking at a function organized to launch his new film, 'Poison on the Platter', directed by Ajay Kanchan, Bhatt said, "in their mad rush to capture the multi-billion dollar Indian agricultural and food industry, the biotech MNCs are bulldozing warnings by scientists about the adverse impact of GM foods on health and environment, and hurtling the mankind toward a disaster, which will be far more destructive than anything the world has seen so far, simply because it will affect every single person living on this planet".

Bhatt's film makes a mockery of Government of India's claim of not allowing import of any GM foods in the country as it conclusively demonstrates that supermarkets in India are flooded with harmful food stuff and biotech MNCs are cashing on the ignorance of unsuspecting consumers in India. "Indians are unfortunately kept in dark, and the corporations are hatching strategies to cash in on their ignorance. Poison on the Platter is, therefore, an attempt to generate awareness among consumers and kick start an informed debate on the issue", said Bhatt.


David Versus Monsanto - 52min documentary

Voorbeeld van een boer die gemangeld werd door Monsanto

Download rechtbankverslag


Monsanto & GMOs - The Truth


Genetically Modified Crops in Australia

Julie Newman, from http://www.non-gm-farmers.com/ a Fair Dinkum Aussie, gives us the real run down, on the Genetically Modified Food (if you can call it food), that our Government and companies like, Monsanto, are trying to cram down our throats. Julie lays out the ludicrous guidelines that Non-GMO Farmers will face, such as if you grow next door to a GMO farm, you might have to have, up to a 3 kilometre buffer zone, to claim GMO free!! She exposes the lies about crop yields. She exposes the lies of those who are supposed to be protecting our Farmers. She exposes the problems with cropping on land, after you have planted GMO. She exposes the lies upon lies, about these Frankenstein foods. To the Aussie who brought us this footage, a big, THANKS MATE!! Id like to add, in my opinion, this also exposes our Government, their Scientist Whores and the BIG Agri-Businesses, for what they are, a pack of parasites or, for a farming analogy, the Government and their Whores, are a 2000 kilogram tick, on a 1000 kilogram bull.


Bezwaarschrift Gentech Anjer

Ik stuur jullie mijn voorbeeldbezwaarschrift tegen de gentech anjer Moonaqua in Word en in deze e-mail, dat kunnen jullie het aanpassen als je wilt meedoen. Ook kun je het bezwaarschrift, dat ik ook in deze e-mail heb gezet, ingevuld aan mij terugsturen, dan verzamel ik de namen en zet ze op een lijst die naar VROM zal gaan. Je e-mail adres is dan je handtekening. Deadline is 1 september a.s. Bedankt voor het mee doen!

Het bezwaarschrift is ook te vinden op Link

Meer info over de gentech anjer is te vinden op de VROM site Link

Vriendelijke groet,

Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens
www.gentechvrij.nl
http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html
www.miepbos.nl


Percy Schmeiser in Salzburg, Austria


Monsanto Harassing and Sueing Farmers Over Seed Patents


De wereld volgens Monsanto op Radio 1


Percy Schmeiser - David Gegen Monsanto


Monsanto: Studien widerlegen Unbedenklichkeit von Roundup

"Roundup ist der Weltmarktführer unter den Pflanzenschutzmitteln und gilt als unbedenklich. Doch neue Studien legen den Verdacht nahe, dass bislang unerkannte Gefahren von dem Mittel ausgehen könnten. Die Behörden allerdings reagieren unzureichend."


The Omen (movie connection) - You've Got Monsanto In Your Food


Monsanto is killing our bee population with pesticides


A Silent Forest

The Growing Threat Genetically Engineered Trees - Award winning documentary film explores the growing global threat of genetically engineered trees to our environment and to human health. The film features renowned geneticist and host of PBS' The Nature of Things David Suzuki, who explores the unknown and possibly disastrous consequences of improperly tested GE methods.


Lili Eijsten, tegenstandster gentech gewassen met herbiciden

Beste mensen,

Lili Eijsten, fotografe, beschermster van de soorten, een rots van een vrouw, is vanmiddag rustig, om tien voor half 6 in Amsterdam in het Flevohuis overleden. Zij zorgde er samen met Han van der Meulen voor, door het schrijven van talrijke zeer wetenschappelijk onderbouwde bezwaarschriften aan VROM en daarna aan de Raad van State dat de eerste gentechproefvelden in Nederland in de negentiger jaren niet mochten worden aangelegd. Zij zorgden er verder voor, dat de antibioticiaresistentiegenen verboden werden in de gentechgewassen, de EU heeft dit zelfs wettelijk vastgelegd. Zij schreven minister Pronk etttelijke brieven, met hun grote bezorgdheid daarin uitgedrukt. Minister Pronk heeft daarop alle proefvelden in Nederland tijdens zijn rministerschap verboden. Lili en Han waren een grote vraagbaak voor ieder die geinteresseerd is in gentechnologie. Ik heb veel van hen geleerd. Greenpeace en verschillende politici waren kind aan huis. Wij zijn Lili en Han grote erkentelijkheid verschuldigd. Pas na een aantal jaren, zal blijken, dat deze mensen helden zijn. Dat zij ruste in vrede.

Vriendelijke groet,

Miep Bos

Links
http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/glyfosaat_vervolg.htm
http://www.ravagedigitaal.org/archief_1999/8599ar09.htm


Duits overheidsrapport over de gevaren van gentech gewassen

Schädlingsresistente Kulturen können direkte Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt haben, wenn sie über die Schädlinge hinaus weitere Organismengruppen beeinträchtigen („non target“ oder Nichtziel-Effekte). Unter Umständen werden solche schädlichen Effekte erst langfristig sichtbar, etwa über allmähliche Anreicherungen im Boden oder durch schleichende Abnahmen von Populationsgrößen. Die negativen Auswirkungen von Bt-Mais werden in Europa und den USA kontrovers diskutiert. So ist die Spezifität der Bt-Toxine im Hinblick auf den Maisschädling (wie z. B. den Maiszünsler oder den Maiswurzelbohrer) im Vergleich zum Einsatz eines Breitband-Pestizids positiv zu bewerten. Im Vergleich zu integrierten und nachhaltigen Bekämpfungsstrategien ist aber der während einer gesamten Vegetationsperiode wirkende Einsatz eines Toxins negativ zu bewerten. Die Resistenzentwicklung, die z.B. durch die hohen Generationswechsel in den Tropen noch beschleunigt wird, kann zu einem schnellen Verlust des Bekämpfungserfolges führen. Gleichzeitig wird Bt-haltiger Pollen auch in benachbarte Ökosysteme ausgetragen und kann dort u.a. auch geschützte Insektenarten gefährden. Neue Untersuchungen aus den USA (ROSI-MARSHALL et al. 2007) zeigen, dass z.B. Köcherfliegen in Gewässern, die transgenem Bt-Toxin ausgesetzt sind, geschädigt werden können (d.h. geringere Wachstums- und höhere Mortalitätsraten aufwiesen).

Download dit rapport

--

Wie kan dit stukje voor ons vertalen?


Studie door de Oostenrijkse overheid bevestigd dat genetisch gemanipuleerd mais van Monsanto de menselijke gezondheid en vruchtbaarheid bedreigt

Austrian Government Study Confirms Genetically Modified (GM) Crops Threaten Human Fertility and Health Safety

Advocates Call for Immediate Ban of All GM Foods and GM Crops

A long-term feeding study commissioned by the Austrian Agency for Health and Food Safety, managed by the Austrian Federal Ministry of Health, Family and Youth, and carried out by Veterinary University Vienna, confirms genetically modified (GM) corn seriously affects reproductive health in mice. Non-GMO advocates, who have warned about this infertility link along with other health risks, now seek an immediate ban of all GM foods and GM crops to protect the health of humankind and the fertility of women around the world.

Feeding mice with genetically modified corn developed by the US-based Monsanto Corporation led to lower fertility and body weight, according to the study conducted by the University of Veterinary Medicine in Vienna. Lead author of the study Professor Zentek said, there was a direct link between the decrease in fertility and the GM diet, and that mice fed with non-GE corn reproduced more efficiently.

In the study, Austrian scientists performed several long-term feeding trials over 20 weeks with laboratory mice fed a diet containing 33% of a GM variety (NK 603 x MON 810), or a closely related non-GE variety used in many countries. Statistically significant litter size and pup weight decreases were found in the third and fourth litters in the GM-fed mice, compared to the control group.

The corn is genetically modified with genes that produce a pesticidal toxin, as well as genes that allow it to survive applications of Monsanto’s herbicide Roundup.

Lees verder

Bekijk de studieGreenpeace over GMO / Monsanto

Wat is gentech nou eigenlijk precies? Waar vind je het? En waarom is Greenpeace er eigenlijk tegen? Als gast komt van Greaanpeace Dhr. Herman van Bekkem milieu / landbouw specialist. Onderwerpen GMO zaden - pesticiden - duurzame landbouw.

Download mp3 file


Gemanipuleerde gewassen zullen de wereld niet voeden zegt een nieuw rapport

Voorstanders en critici van gentechnologie in de landbouw zijn het meestal over een ding eens: De technologie is indrukwekkend, of het nu goed of slecht is. Vandaag heeft de Unie van Bezorgde Wetenschappers de gelederen verbroken en beweerden dat de genetische manipulatie gewoon ineffectief is, althans in toenemende gewasopbrengsten.

Lees verder

Jochem


Duitsland doet MON-810 genmais in de ban

Duitsland gaat het gebruik en de verkoop van genetisch gemodificeerde mais verbieden. Dat heeft minister van Landbouw Ilse Aigner dinsdag gezegd.

Lees verder

Rob Greuter

--

Nog wat info mbt dit mais, ik heb zo'n vermoeden dat dit mais ook op de proefvelden in Drenthe is gebruikt. En ja hoor, ik vond dit document van de provincie Drenthe:

In 2007 is in Drenthe genetisch gemodificeerde maïs (Mais MON 810-6) verbouwd op twee plaatsen, te weten Markiezenplaatsen (Borger-Odoom) en Tweede Exloërmond.

Link

---

Effecten MON810-mais op afweersysteem muizen

Recent Italiaans laboratoriumonderzoek heeft veranderingen in het afweersystem van kwetsbare (jonge en oude) muizen aangetoond in reactie op het voeren met de Bt-mais MON810. De onderzoekers vonden veranderingen in aantallen witte bloedlichaampjes in darmen, milt en bloed. Ook was er een toename van afweereiwitten in het bloed, die duiden op afweerreacties in het lichaam van de proefdieren. MON810-mais is het enige gentechgewas dat in Europa geteeld mag worden. Het wordt tevens geïmporteerd en gebruikt in veevoer.

Link

--

Frans moratorium op gentechmais

Frankrijk heeft op zaterdag 9 februari officieel een verbod ingesteld op de teelt van de bt-mais MON810. Met het verbod op de mais van VS-agrogigant Monsanto sluit Frankrijk zich aan bij Oostenrijk, Polen, Hongarije en Griekenland. Milieuorganisaties en kritische boeren zijn blij, gangbare maistelers en Monsanto boos.

Link


Seeds of deception

The explosive exposé Seeds of Deception reveals how industry manipulation and political collusion-not sound science-allow dangerous genetically engineered food into your daily diet. Company research is rigged, alarming evidence of health dangers is covered up, and intense political pressure applied. Read the actual internal memos by FDA scientists, warning of toxins, allergies, and new diseases-all ignored by their superiors, including a former attorney for Monsanto. Discover how industry studies are designed to avoid finding problems. Learn why the FDA withheld information from Congress after a genetically modified supplement killed nearly a hundred people and disabled thousands.

Lees verder


Toxic L-tryptophan: Shedding Light on a Mysterious Epidemic

Knowing my long-standing interest in food purity issues, a friend in California suggested in 1996 that I look into the cause of the tragic eosinophilia-myalgia syndrome (EMS) epidemic that had struck seven years earlier. The outbreak was traced to consumption of L-tryptophan food supplements produced by a Japanese company using genetically engineered (GE) bacteria. Exactly what role biotechnology played in the contamination of the supplement was hotly debated. After thousands of hours of self-sponsored research, I believe I can shed some light on that issue.

Lees verder


Our Side Just Won Big

France has bent a vigorous battle ground against genetically modified (GM) foods. The international peasants' organization, "La Via Campensina" (literally, "Peasant Life") has been fighting GM crops vigorously in France and elsewhere. They have gone to jail for burning GM crops in France , organized marches, informed the public and brought court actions.

Lees verder


Monsanto has to Accept Full Responsibility for Genetic Contamination

On 19 March 2008 Monsanto accepted their responsibility for the genetic contamination of Schmeiser’s canola fields in an out of court settlement between Percy Schmeiser and Monsanto. In an earlier trial the Canadian Supreme Court had recognized the legality of the patent protection to Monsanto’s Transgene, but at the same time this court had transferred the question about the legality of a patent about life and forms of life to the Canadian Parliament for re-evaluation. In accordance with earlier legal norms the owner of a patent on a certain gene is also the owner of the respective harvest. This question is still pending and has to be re-assessed by the Canadian Parliament. Since Schmeiser could prove that he had never used Monsanto’s genetically modified seeds nor the total-herbicide Roundup Ready going with the Monsanto GM seeds, and that he had indeed no advantage from the pollution and contamination of his harvest, he was acquitted of Monsanto’s compensation demands. In 2005 Schmeiser again found Monsanto GM Rap plants on his fields. He informed Monsanto and demanded that the company remove the plants. Monsanto confirmed to Schmeiser that the plants were Roundup-Ready raps and therefore property of Monsanto. Referring to the existing judgement that the owner of a plant is also liable for plant contamination damages, Schmeiser had the plants removed professionally and forwarded the removal cost invoice to Monsanto.

Lees verder


U.S. shift to GM crops hits home / Trading houses struggle to buy soybeans that don't alarm consumers

Japanese foodmakers are struggling to secure enough ordinary soybeans as food prices soar and U.S. farmers increasingly turn to GM soybeans. The surging prices enable farmers to rake in profits even with GM soybeans, which used to be less profitable than non-GM soybeans.

Lees verder


Eating GM foods is a health risk

JOHN Brumby's announcement to allow genetically modified (GM) foods to grow in Victoria threatens more than just the income of Australia's farmers and food companies. There is irrefutable evidence that GM foods are unsafe to eat.

Lees verder


Defender of the seeds - Q&A with Claire Hope Cummings, author of “Uncertain Peril”

Because GMOs (genetically modified organisms) don’t seem like an immediate personal threat, their risks to our health and the environment are fairly subtle. They’re real; they’re just not the kind you see on the evening news. There’s a lot of information about those risks already available. I

Lees verder


Claire Hope Cummings

There are five solid reasons that genetic engineering is not right for agriculture. One: it's bad science. It was developed on the basis of flawed assumptions, which have since been discredited by the scientific community. Two: it's bad biology. It was deployed without regard for its potential for genetic contamination and its risks to human health. Three: it's bad social policy. It puts control over seeds and the fundamentals of our food and farms into the hands of a few corporations who have their own, not our, best interests in mind. Four: it's bad economics. After billions of dollars and thirty years, only a few products have been commercialized, and they offer nothing new. No one asked for genetically modified organisms (GMOs), and given a choice, consumers would reject them. Five: it's bad farming. GMOs don't address the real issues plaguing agriculture; they're designed to substitute for or increase the use of proprietary weed and pest control chemicals. Patented and genetically altered seeds perpetuate the very worst problems of the industrial food system, and they are undermining the autonomy of the farmers who use them.

Lees verder


EU caught in quandary over GMO animal feed imports

Europe faces a stark choice between empty supermarket shelves or feeding its animals so long as it keeps up a slow rate of approving new genetically modified (GMO) crops suitable for feed use, industry sources warn.

Lees verder


Author Claire Hope Cummings dishes the dirt on genetically modified food

The right to good, clean, and fair food, to borrow Slow Food's shorthand, seems to unite people who'd never otherwise find themselves chatting at the same party: Home schoolers and dreadlocked hippies, libertarian DIYers and heartland moms.

Lees verder


The Threat of Genetically Modified Organisms

Cancer is a degenerative disease caused by a lack of vitamins and poisoning from chemical substances present in food. One can estimate the number of vitamins andpro-vitamin substances present in natural plants commonly used as food by humans, as more than 15,000 to 30,000. The introduction into modern agriculture of Genetically Modified Organisms (GMOs) is an unjustified and dangerous alteration of what Evolution has produced in plants over hundreds of millions of years: plants on which the subsequent biochemical evolution of superior complex animal organisms has been based, culminating with the advent of mammals in the last 65 million years and then with the arrival of Man.

Lees verder


First documented case of pest resistance to biotech cotton

A pest insect known as bollworm, or Helicoverpa zea, is the first to evolve resistance in the field to plants modified to produce an insecticide called Bt, according to a new research report. University of Arizona entomologists discovered the existence of Bt-resistant populations of bollworm in Mississippi and Arkansas by analyzing published data from monitoring studies of six major caterpillar pests of Bt crops in Australia, China, Spain and the US.

Lees verder


 

 

 


View My Stats