Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Onzekerheid m.b.t. de effecten van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen

Moleculen van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen kunnen zich ophopen in het menselijk spijsverteringskanaal en zijn in staat om de lichaamscellen binnen te dringen. Wetenschappers hebben onderzocht welke mechanismen hieraan te grondslag zouden kunnen liggen.

Een internationale groep toxicologen, met onder meer wetenschappers van de Far Eastern Federal University (FEFU), is al een tijd doende om de potentiele risico’s van genetisch gemanipuleerde (GM) producten in kaart te brengen. De wetenschappers hebben een metastudie gedaan van de gedragingen van het DNA van GM voeding en diervoeders in mens en dier. Dit onderzoek werd gepubliceerd in The Journal of Food and Chemical Toxicology.

Uit deze metastudie blijkt dat het DNA van GM producten zowel de verwerking tot voedingsmiddel als de verteringsprocessen in ons maag/darmkanaal kan overleven. Dit DNA kan vervolgens worden opgenomen in het menselijk lichaam en daar verbindingen aangaan met het DNA van bacteriën in het spijsverteringsstelsel. Wetenschappers hebben de aanwezigheid van dit DNA aangetoond in het bloed en weefsel van zowel mensen als dieren.

Dr. Muhammad Amjad Nawaz, gast wetenschapper aan het "Nanotechnology" Research and Education Center (REC), deel van het FEFU, zegt naar aanleiding van de uitkomsten van de studie het volgende: “Voor het hierboven beschreven proces is nog niet veel bewijs gevonden, mede omdat op dit gebied nog niet veel onderzoek is verricht. Er is nog geen bewijs gevonden over mogelijke effecten op het menselijk genoom als gevolg van het binnendringen van DNA afkomstig van GM producten. Toch kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat micro-ribonucleďnezuur (een van de belangrijkste molecuulsoorten in de cellen van levende organismen, samen met DNA en eiwitten) van plantmateriaal dat is behandeld met insecticiden en virus bestrijdende sprays, het lichaam van de consument van GM voeding kan binnendringen en invloed kan hebben op genetische processen. Dit is een thema dat het waard is om verder te onderzoeken.“

Dr. Amjad Nawaz gaat verder met het onderzoek naar de effecten van GM producten op de gezondheid van mens en dier, samen met een groep collega’s van het FEFU en andere Russische maar ook buitenlandse universiteiten. De groep staat onder leiding van een niet Russisch lid van de Russische Academie van Wetenschappen, hoofdonderzoeker Nanotechnologie REC Aristides M. Tsatsakis.

Voor dit onderzoek zijn wetenschappers nagegaan op welke manier lichaamsvreemd DNA in het spijsverteringskanaal kan overleven en kan binnendringen in de lichaamscellen. Wetenschappers zijn vooral geďnteresseerd in hoe het spijsverteringskanaal horizontale gen overdracht van het DNA van GM voedingsmiddelen naar de darmbacteriën mogelijk maakt. Een dergelijke overdracht kan mogelijk leiden tot een dysbiose in de darm en een slechte gezondheid, maar ook tot hieruit voortkomende mutaties.

Wetenschappers zijn erg geďnteresseerd in de mogelijke effecten van de aanwezigheid van DNA van voedingsmiddelen in het bloed en de organen van consumenten. Maar het lukt hen nog niet om de effecten op het menselijk lichaam te bewijzen. Ook zijn zij geďnteresseerd in de mogelijkheid van het samengaan van verschillende genomen en de invloed van lichaamsvreemd DNA op de weefsels van de consument. In het kort: onderzoekers bekijken de mogelijkheid dat micro-RNA van GM plantaardige voeding doordringt tot de lichaamscellen van het menselijk lichaam.

In 2017 publiceerde dezelfde groep onderzoekers 2 metastudies over GM akkerbouw en de invloed ervan op het milieu, ons ecosysteem, de diversiteit en de gezondheid van mens en dier.

In 2016 werd de wereldwijde productie van genetisch gemodificeerde voeding en diervoeders geschat op 185.1 miljoen hectare, met een winst van ongeveer 150 miljard US dollar. Met zulke grote getallen blijft onderzoek naar de mogelijke impact van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen op de menselijke gezondheid relevant, zowel voor nu als voor de toekomst.

Vertaling door:
Brigitte Boxstart
Natuur Werkt!
www.natuurwerkt.nl

 


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.