Broeikasgassen ten onrechte aangemerkt als bedreiging

SCDGC dient petitie in bij de EPA

Het Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change (SCDGC)heeft een petitie ingediend bij de EPA (United States Environmental Protection Agency. In die petitie wordt de EPA gevraagd haar ‘Endangerment Finding’ voor broeikasgassen in te trekken.

De EPA heeft deze ‘finding’ meer dan 10 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen is veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de potentiële effecten van de stijgende hoeveelheid broeikasgassen op de mens en natuur.

De recente data en kennis uit dit onderzoek laten duidelijk zien dat de EPA de stijging van de hoeveelheid broeikasgassen ten onrechte heeft aangemerkt als een huidige of toekomstige bedreiging voor het algemeen welzijn.

Volgens de voorzitter van de SCDGC en hoofdauteur van de petitie, dr. Craig Idso, en ook de hoofdauteur van het verzoekschrift, “logenstraffen meerdere waarnemingen uit het afgelopen decennium de veronderstelde risico’s en nadelige gevolgen van de toename van broeikasgassen. De waarheid is – in schril contrast met de conclusies uit de ‘finding’ – dat CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen tijdens het moderne tijdperk juist een positief effect hebben gehad op het leven en de levensstandaard. En dat zal waarschijnlijk ook het geval blijven als er meer fossiele brandstoffen worden gebruikt”.

De petitie van 139 pagina’s belicht meerdere peer-reviewed wetenschappelijke studies ter ondersteuning (van het verzoek). Zo toont de petitie het volgende aan.

(1) Er is niets ongewoons of onnatuurlijks aan de huidige temperatuur en de toename daarvan.
(2) De historische en recente gegevens over CO2-gehalte en temperatuur zijn in strijd met gevestigde causaliteitsbeginselen.
(3) De modellen overdrijven temperatuurprojecties met een factor drie in vergelijking met de waarnemingen.
Dat maakt die modellen en de daaruit voortvloeiende gevolgtrekkingen ongeldig.
(4) De aangekondigde nadelige effecten van opwarming door broeikasgassen zoals extreem weer, door temperatuurstijging veroorzaakte sterfte en stijging van de zeespiegel doen zich niet voor.

De petitie presenteert ook overtuigend bewijs dat CO2-uitstoot en gebruik van fossiele energie cruciale voordelen bieden die de gezondheid en het welzijn van de mensheid en de natuurlijke wereld verbeteren.

Dr. Idso: “Zonder het ruime, goedkope energieaanbod afkomstig van fossiele brandstoffen hadden geen of weinig technologische doorbraken en innovaties plaatsgevonden die het menselijk leven hebben verbeterd en verlengd. Bovendien zou zonder de toenemende uitstoot van CO2 in de afgelopen twee eeuwen de biosfeer nu beduidend minder uitbundig en productief zijn. Zowel beheerde als onbeheerde ecosystemen zouden immers verstoken zijn geweest van de groeibevorderende, waterbesparende en stres verlichtende eigenschappen (van CO2)”.

De aantoonbare feiten uit de petitie bewijzen dat de Endangerment Finding van de EPA uit 2009 wetenschappelijk gebrekkig is. Bijgevolg roept het SCDGC de EPA op om zijn Endangerment Finding uit 2009 nietig te verklaren.

Dick Schrauwen (vertaling van https://tinyurl.com/u5urvw3)

Opmerking (DS)
Aan het `Center` kleeft een beetje de geur van olie. Het weigert hun ‘funding’ – op grond van een flauwe motivatie – te melden. Ook Wikipedia en Greenpeace zijn niet erg lovend.

Zie:

http://www.co2science.org//subject/questions/1998/funding.php
https://tinyurl.com/zls3vk4
https://tinyurl.com/yxyb6hbf