Roken vergroot de kans op een Covid19-infectie

Roken stimuleert de Sars-Cov-2 receptoren in de longen waardoor het coronavirus zich sneller bindt aan longcellen.

Nieuw onderzoek suggereert dat sigarettenrook de longen stimuleert om meer ACE2 (angiotensine-converterend enzym 2) aan te maken. ACE2 is het eiwit dat het coronavirus gebruikt om cellen binnen te dringen. De bevindingen van de studie kunnen verklaren waarom rokers bijzonder kwetsbaar zijn voor ernstige infecties. Uit de studie blijkt ook dat de verandering omkeerbaar is: stoppen met roken vermindert het risico op een ernstige Covid-19-infectien.

Vanaf het begin van de pandemie kwamen dramatische verschillen aan het licht in het verloop van een corona-infectie. De meeste mensen reageren op een infectie met geen of milde klachten. Bij anderen verloopt de ziekte ernstig waardoor ze intensieve zorg nodig hebben. Drie groepen vallen op: de ziekte ontwikkelt zich ernstiger bij mannen, ouderen en rokers.

De onderzoekers bekeken eerder gepubliceerde gegevens om mogelijke verklaringen te vinden voor de verschillen in het verloop van de infectie. Ze waren benieuwd of de kwetsbare groepen een belangrijk kenmerk gemeen hebben. Ze keken daarbij vooral naar de eiwitten die toegang bieden aan het coronavirus.

Onderzoeker Sheltzer: “We zijn begonnen met het verzamelen van alle vindbare gegevens. We hebben eerst gekeken naar de genactiviteit in de longen afhankelijk van leeftijd, geslacht en rookgedrag. Toen we begonnen met het analyseren van de data zagen we dat blootstelling aan tabaksrook zowel bij laboratoriummuizen als bij mensen samengaat met een grotere ACE2-productie.

De onderzoekers vonden een verband tussen leeftijd en geslacht en de ACE2-niveaus in de longen. Maar de invloed van roken bleekt verrassend sterk. De verandering lijkt echter tijdelijk: uit de gegevens bleek dat het ACE2-gehalte in de longen van mensen die waren gestopt met roken vergelijkbaar was met dat van niet-rokers.

Ook ontdekten de onderzoekers dat bekercellen, slijm producerende longcellen, het meeste ACE2 produceren. Van roken is bekend dat het de prevalentie van dergelijke cellen verhoogt omdat die cellen de longen beschermen tegen irriterende stoffen. Maar meer ACE2 in de longen kan ook de kwetsbaarheid voor SARS-CoV-2 vergroten.

Dick Schrauwen (bewerking van https://tinyurl.com/yc6r9ej9)

Artikel: Smith, J. C. and Sheltzer, J. M. “Cigarette smoke triggers the expansion of a subpopulation of respiratory epithelial cells that express the SARS-CoV-2 receptor ACE2,” Developmental Cell, May 16, 2020. Beide auteurs zijn werkzaam bij het Cold Spring Harbor Laboratorium in de staat New York (VS).

==

De bevindingen, gerapporteerd op 16 mei 2020 in het tijdschrift Developmental Cell, kunnen ver

Met de meeste laboratoriumexperimenten in de wacht vanwege de pandemie, wendden CSHL-fellow Jason Sheltzer en Joan Smith, een ingenieur bij Google, zich tot eerder gepubliceerde