Relatie consumptie alcohol en kanker en sterfte

Een nieuwe studie toont aan dat consumptie van alcohol garant staat voor een behoorlijk deel van de kankergevallen en sterfte in alle 50 staten van de VS, en het District of Columbia. Het artikel, dat gepubliceerd is in Cancer Epidemiology, stelt dat de hoeveelheid kankerdiagnoses, die kan worden toegeschreven aan consumptie van alcohol, uiteenloopt van een hoge 6,7 % in Delaware tot een lage 2,9 % in Utah. Ook had Delaware het grootste aandeel aan alcohol gerelateerde kankerdoden (4,5%), en Utah het laagste (1,9%).

Deze studie, uitgevoerd bij Farhad Islami, MD, PhD, en collega’s aan de American Cancer Society, is de eerste die een schatting maakt van de huidige verhoudingen en aantallen van aan alcohol toe te schrijven kanker diagnoses en sterfte in alle staten. Gegevens laten zien dat de getallen over het algemeen hoger waren in New England en westerse staten, en lager in staten in het midden westen en het zuiden.

“Deze informatie is belangrijk om prioriteit te geven aan inspanningen vanuit de overheid met betrekking tot preventie van kanker en het terugbrengen van alcoholconsumptie en de last van  aan alcohol gerelateerde kankergevallen”, aldus dr. Islami.

Het aandeel  van aan alcohol gerelateerde kanker was voor sommige soorten kanker veel groter. Bijvoorbeeld bij mondholte/ keelholte kanker liep dit uiteen van 36% in Utah tot 62,5 % in Delaware en was deze soort het geval in 45% of meer, in 45 staten en Het District of Columbia. Qua geslacht, was aan alcohol gerelateerde kanker, bij de meeste geëvalueerde kankersoorten, hoger onder mannen, hetgeen deels een reflectie is van meer alcoholgebruik onder mannen.

In de V.S. werd gemiddeld 4,8% van de kankergevallen (75.200) en 3,2 % van de sterftegevallen door kanker (18.950), veroorzaakt door alcoholconsumptie tussen 2013 en 2016.

Als toevoeging zeggen de auteurs: “Zorgmedewerkers en gezondheidswerkers kunnen de bevolking voorlichten en zo het huidig gelimiteerde bewustzijn van de risico’s van de relatie tussen kanker en alcohol, vergroten. De richtlijn van de American Cancer Society for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention stelt dat het het beste is om geen alcohol te drinken. Degenen die wel alcohol drinken zouden, voor vrouwen maximaal één en voor mannen maximaal twee alcoholische drankjes per dag moeten drinken.

Vertaling Arnoud