Psychotherapieën scoren slecht bij militair gerelateerde PTSS

Een evaluatie van recente klinische proeven schetst een ontnuchterend beeld van het nut van eerstelijns psychotherapieën bij de behandeling van militair personeel in actieve dienst en veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Onder leiding van onderzoekers van de NYU Grossman School of Medicine en onlangs gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) Insights, vat het artikel de bevindingen samen van recent uitgevoerde klinische onderzoeken met twee gevestigde, eerstelijns cognitieve gedragstherapie – langdurige blootstellingstherapie (PE) en cognitieve verwerkingstherapie (CPT) – om PTSS te behandelen.

De onderzoekers concluderen dat klinische proeven met deze behandelingsmodaliteiten een beperkte effectiviteit tonen voor de behandeling van PTSS bij militair personeel en veteranen in actieve dienst.

De beoordeling meldt ook dat voor PTSS die verband houden met de militaire dienst, meer emotioneel veeleisende therapieën zoals PE en CPT, die herhaaldelijk herinneringen aan traumatische ervaringen activeren en verwerken, niet voordeliger waren dan interventies waarbij patiënten zich niet op hun traumatische gebeurtenissen hoeven te concentreren. Deze interventies omvatten een ondersteunende, probleemoplossende behandeling, huidige-gecentreerde therapie, transcendentale meditatie en biologische behandelingen zoals antidepressiva.

“De beperkte waarde van cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van PTSS in verband met militaire diensten suggereert de noodzaak om verder te gaan dan de standaardaanpak die in de meeste instellingen voor veteranenzaken en het ministerie van Defensie wordt geïntroduceerd en de behandeling te personaliseren, rekening houdend met kwetsbaarheden voorafgaand aan de dienst en complexe, herhaalde blootstellingen aan stress in oorlogsgebieden ”, zegt senior auteur Charles R. Marmar, MD, professor Lucius Littauer en voorzitter van de afdeling Psychiatrie van NYU Langone Health.

Hoofdauteur Maria M. Steenkamp, ​​PhD, klinisch universitair docent psychiatrie aan NYU Langone, wijst er ook op dat meer aandacht moet worden besteed aan het beheer van non-respons op behandeling. “Onderzoek op dit gebied moet verschuiven van bevestigende proeven naar studies die meer flexibele, veelzijdige en langetermijnbehandelingen onderzoeken, inclusief biologische therapieën,” zegt ze.

Deze retrospectieve beoordeling komt slechts enkele maanden na de publicatie van een baanbrekend onderzoek – geleid door onderzoekers van Stanford University en gepubliceerd in april 2019 in Science Translational Medicine – van burgers met PTSS en waarom een ​​subgroep niet reageerde op langdurige blootstellingstherapie. De Stanford-studie, met behulp van functionele hersenbeeldvorming, ontdekte dat civiele PTSS-patiënten met veranderde neurale circuitactiviteit in het ventrale aandachtsnetwerk (VAN) in de hersenen slechte resultaten hadden bij langdurige blootstellingstherapie. Of dit patroon van hersencircuitafwijkingen oververtegenwoordigd is bij mensen die lijden aan PTSS in verband met militaire dienst, moet nog worden onderzocht.

“Ondertussen suggereren de huidige klinische onderzoeken sterk dat de behandeling van militair gerelateerde PTSS een aanzienlijke klinische complexiteit en heterogeniteit inhoudt. Voor velen die in het leger hebben gediend, is een cursus van gestandaardiseerde, op trauma gerichte cognitieve gedragstherapie voor PTSS emotioneel veeleisend en zal waarschijnlijk resulteren in slechts bescheiden klinische verbetering, “concludeert Dr. Marmar.

Naast Dr. Marmar en Dr. Steenkamp is de andere co-auteur van de door NYU Langone geleide recensie Brett T. Litz, PhD, van het VA Boston Healthcare System, Massachusetts Veterans Epidemiology Research and Information Center (MAVERIC), en Boston University School of Medicine.