Ozonlaag vervuilers kunnen helft van de opwarming Noordpool verklaren

De stoffen die verantwoordelijk zijn voor het maken van een enorm gat in de ozonlaag van de aarde, kunnen volgens een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit van Toronto bijna de helft van de opwarming van de Noordpool gedurende een periode van 50 jaar voor hun rekening nemen.

Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Climate Change, benadrukt hoe ozonafbrekende stoffen (ODS) een belangrijke en niet-erkende bron zijn van de klimaatverandering in de 20e eeuw in het Noordpoolgebied. “Ozonafbrekende stoffen hebben in veel opzichten een ondergewaardeerde bijdrage geleverd aan de klimaatverandering,” zegt Karen Smith, universitair docent, onderwijsstroom, op de afdeling fysische en milieuwetenschappen aan de U van T Scarborough en een van de auteurs van de studie.

“Dit zijn krachtige broeikasgassen die lang in de atmosfeer blijven, en er is nog veel dat we niet weten over hun bredere impact op het klimaat.” De verbindingen in kwestie eten weg van de beschermende ozonlaag in de bovenste atmosfeer van de aarde. Ze werden vaak gebruikt gedurende het grootste deel van de 20e eeuw in koelmiddelen, oplosmiddelen en drijfgassen zoals die gevonden in haarlak.

Smith heeft samen met collega’s van Columbia University, waaronder hoofdauteur Lorenzo Polvani, een klimaatmodel gebruikt om te schatten welke hoeveelheid opwarming kan worden toegeschreven aan ODS. Ze hebben twee afzonderlijke simulaties uitgevoerd – een met natuurlijke en menselijke emissies gemeten van 1955 tot 2005, en een andere met ODS en hun ozoneffecten verwijderd.

“We ontdekten dat ODS in die periode ongeveer de helft van de opwarming van de Noordpool en het verlies van zee-ijs heeft veroorzaakt,” zegt Smith, wiens onderzoek zich richt op klimaatvariabiliteit in de poolgebieden.

Van de vier belangrijkste bronnen van door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen – kooldioxide, stikstofoxide, methaan en ODS – staat ODS op de tweede plaats na alleen kooldioxide wat betreft zijn bijdrage aan de klimaatverandering gedurende de periode van 50 jaar. ODS-emissies zijn drastisch verminderd dankzij het Montreal Protocol van 1987 dat het gebruik ervan verbiedt, en als gevolg daarvan herstelt de ozonlaag langzaam.

Hoewel angsten over ozonafbraak aanvankelijk in verband werden gebracht met mogelijke toename van huidkanker en andere biologische effecten, zegt Smith dat er sindsdien ontdekkingen zijn over hoe deze stoffen bijdragen aan klimaatverandering.

Smith, die een subsidie ​​ontving van de National Science Foundation (NSF) voor haar onderzoek, zegt dat een belangrijke volgende stap is het onderzoeken van de mechanismen achter hoe ODS de opwarming van de Noordpool versterkt, ondanks hun zeer lage atmosferische concentraties in vergelijking met andere broeikasgassen.

“De focus van broeikasgasemissies en hun bijdrage aan klimaatverandering is op koolstofdioxide gericht, en terecht op basis van concentratie,” zegt Smith, die de directeur is van de master in de effecten van de klimaatverandering op en het aanpassingsprogramma voor klimaatverandering.

“In termen van het wereldgemiddelde speelt ODS niet zo’n grote rol als koolstofdioxide bij het veroorzaken van opwarming van de aarde, maar in Arctische regio’s zien we ongeveer het dubbele van de opwarming.”

Als er een zilveren voering is, zegt Smiths dat de daling van ODS een goed nieuwsverhaal kan zijn voor klimaatverandering.

“Dankzij het Montreal Protocol zijn de ODS-emissies drastisch verminderd en nemen hun atmosferische concentraties af, dus de geleidelijke afschaffing van deze chemicaliën zal de toekomstige opwarming van de Noordpool en het verlies van zee-ijs helpen verminderen.”