Ontstekingsdieet oorzaak van tekort aan testosteron

Het consumeren van een dieet dat rijk is aan ontstekingsbevorderende voedingsmiddelen die geraffineerde koolhydraten en suiker bevatten, evenals meervoudig onverzadigde vetten, geeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van een tekort aan testosteron bij mannen, suggereert een onderzoek in The Journal of Urology ®, Publicatieblad van de American Urological Association (AUA). Het tijdschrift wordt door Wolters Kluwer in de Lippincott-portfolio gepubliceerd.

Volgens een nieuw onderzoek door Qiu Shi, MD, Zhang Chichen, MD, en collega’s uit West-China. Ziekenhuis, Sichuan University, Chengdu, provincie Sichuan, China, is het risico op testosterondeficiëntie het grootst bij mannen die zwaarlijvig zijn en een verfijnd dieet volgen dat hoog scoort op de voedingsontstekingsindex (DII), “Hoewel deze bevindingen geen oorzakelijk verband bewijzen, ondersteunen ze eerder onderzoek dat suggereert dat een pro-inflammatoir dieet kan bijdragen tot een tekort aan testosteron, naast andere potentieel invaliderende gezondheidsproblemen”, aldus Drs. Qiu en Zhang.

Heeft voeding invloed op de testosteronniveaus? Nieuwe studie ontdekt verband.

Testosteron is een mannelijk geslachtshormoon dat een belangrijke rol speelt bij de voortplanting en de seksuele functie. 20 tot 50 procent van de Amerikaanse mannen heeft echter een tekort aan testosteron – een testosteronniveau van minder dan 300 ng dL (nanogram per deciliter). Symptomen van een tekort aan testosteron zijn onder meer een laag libido, verminderde energie, slechte concentratie en depressie. Een tekort aan testosteron wordt ook in verband gebracht met chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten en obesitas.

Studies bij mensen en dieren hebben een tekort aan testosteron in verband gebracht met verhoogde ontstekingsniveaus in het lichaam. Mannen met een laag testosteron hebben hogere niveaus van pro-inflammatoire cytokines: kleine eiwitten die vrijkomen door cellen tijdens verwonding, infectie of als reactie op ontstekingsfactoren. De DII is naar voren gekomen als een hulpmiddel om het ontstekingspotentieel van iemands dieet te beoordelen, vooral in relatie tot andere gezondheidskenmerken.

De onderzoekers bestudeerden het verband tussen de DII en testosterondeficiëntie bij 4.151 mannen van de National Health and Nutrition Examination Survey, die allemaal een 24-uurs voedingsinterview voltooiden en een geslachtshormoontest ondergingen. De DII van elke deelnemer werd berekend op basis van het voedingsgeschiedenis interview.

Berekende DII-scores varieerden van +5,05 (meest ontstekingsremmend) tot +5,48 (meest pro-inflammatoir). De gemiddelde totale testosteronspiegel was 410,42 ng/dL bij mannen met het meest ontstekingsbevorderende dieet versus 422,71 ng/dL bij mannen met het meest ontstekingsremmende dieet. In totaal had ongeveer 26 procent van de mannen een tekort aan testosteron.

Voor mannen met het meest ontstekingsbevorderend dieet was de kans op een tekort aan testosteron ongeveer 30 procent hoger dan bij mannen met het meest ontstekingsremmend dieet. De associaties bleven significant na correctie voor andere kenmerken, waaronder body mass index en roken.

In een volledig aangepaste analyse was het risico op testosterondeficiëntie het grootst bij mannen die zwaarlijvig waren en een hogere DII hadden. Voor deze groep was de kans op een tekort aan testosteron bijna 60 procent hoger dan bij mannen met obesitas die een lagere DII hadden. Drs. Qiu, Zhang en co-auteurs merken enkele belangrijke beperkingen van hun studie op, waaronder het feit dat de DII werd berekend op basis van een beperkt aantal ontstekingsremmende en pro-inflammatoire voedselparameters.

“Onze resultaten suggereren dat mannen die een ontstekingsbevorderend dieet volgen, vooral degenen die zwaarlijvig zijn, meer kans hebben op een tekort aan testosteron”, aldus Drs. Qiu en Zhang reageren. “Aangezien mannen met obesitas waarschijnlijk al last hebben van chronische ontstekingen, moeten artsen zich bewust zijn van bijdragende factoren, zoals voeding, die deze ontsteking waarschijnlijk kunnen verergeren en bijdragen aan het risico op andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes en hartaandoeningen.”

Drs. Qiu en Zhang en collega’s pleiten voor verdere studies om het oorzakelijk verband tussen DII en testosterondeficiëntie te verifiëren. Ze suggereren ook dat het consumeren van een meer ontstekingsremmend dieet “een haalbare methode zou kunnen zijn om de opgehoopte ontstekingsbelasting te verminderen, [mogelijk] leidend tot een verhoogde testosteronspiegel.”

Vertaling: Andre Teirlinck