Muziek vermindert delirium bij beademing

Het is gebruikelijk dat ernstig zieke patiënten met levensondersteuning delier ontwikkelen, een vorm van acuut hersenfalen waarvoor geen effectieve behandeling bekend is. Een onderzoek van onderzoekers van de Indiana University School of Medicine en het Regenstrief Institute meldt dat muziek het delier lijkt te verminderen bij patiënten op mechanische beademingsapparaten op de intensive care-afdeling (ICU). In het onderzoek hadden ernstig zieke mensen die luisterden naar langzame, ontspannende muziek (60 tot 80 slagen per minuut) minder behoefte aan sedativa, minder dagen delirium en waren ze meer wakker, waardoor ze eerder fysiotherapie konden krijgen. Deze resultaten zijn bemoedigend en er loopt momenteel een grotere klinische proef.

Music shows promise in decreasing delirium in critically ill patients