Moedermelk helpt tegen sepsis bij te vroeggeboren baby’s

Een eiwit in moedermelk kan bij premature baby’s helpen voorkomen dat ze sepsis (bloedvergiftiging) krijgen. Sepsis is een door infectie veroorzaakte, snel voortschrijdende en levensbedreigende aandoening. In pasgeboren babymuizen zagen de onderzoekers dat de stof EGF (epidermale groeifactor) die in moedermelk zit gevaarlijke darmbacteriën kan weerhouden om in de bloedsomloop terecht te komen. Als dat wel gebeurt, kan dat leiden tot bloedvergiftiging. Vroege moedermelk (eerste dagen van lactatie) met veel EGF bleek het meest effectief in het stoppen van de gevaarlijke bacteriën.

Professor in de geneeskunde aan de WUSM Rodney Newberry: “Laat intredende (tussen de 72 uur en 60 dagen na de geboorte) sepsis is een groot probleem bij te vroeg geborenen. Onze bevindingen bieden een beter begrip van de scenario’s die sepsis veroorzaken en een nieuw hulpmiddel tegen de aandoening”.

Sepsis is verantwoordelijk voor 26% van de overlijdensgevallen van te vroeg geborenen. Ongeveer 10% van premature baby’s krijgt laat intredende sepsis. En van die tien procent overlijdt 30 tot 50%. De focus op het voorkomen van sepsis richt zich op hygiënische maatregelen zoals het bacterievrij houden van de babyhuid en intraveneuze en andere levensreddende toedieningsleidingen.

Newberry: “Aanvankelijk was de gedachte dat gevaarlijke bacteriën via de babyhuid en diverse toedieningsleidingen in de bloedsomloop terecht kwamen. In sommige – maar niet alle – gevallen klopt dat. Ondanks de getroffen sterilisatiemaatregelen blijven zich bloedbaaninfecties voordoen”.

Newberry en zijn toenmalige assistent, Dr. Kathryn Knoop waren nieuwsgierig of darmbacteriën wellicht een rol zouden kunnen spelen. Hun team kwam erachter dat de (slechte) darmbacteriën door falende bekercellen (https://tinyurl.com/tdyl2az) in de bloedsomloop terechtkomen. Die cellen helpen goede bacteriën door de darmwand heen en blokkeren schadelijke bacteriën. Doordat de darmwand bij vroeg geborenen onvolgroeid is, werkt de verdediging tegen de slechte bacteriën door de bekercellen onvoldoende.

De studie suggereert dat moedermelk van de eigen moeder een effectieve manier is om de infecties af te weren. Pasgeboren muizen kregen een oplossing met – uit de bloedbaan van mensen met sepsis onttrokken – E.Coli -bacteriën. De muizen werden gezoogd door of hun eigen moeder of door een moeder die eerder was bevallen en die daardoor minder EGF in haar melk had.

Alleen muizenbaby’s die door de moeders met weinig EGF werden gezoogd kregen bloedinfecties. De implicatie daarvan is dat niet alle moedermelk beschermt maar alleen moedermelk met veel EGF.

Newberry zegt dat EGF aan donormelk – veelal afkomstig van vrouwen in de laatste fase van de lactatie – zou kunnen worden toegevoegd om de beschermingskracht tegen scepsis ervan te vergroten. Dat is betere aanpak tegen scepsis dan het gebruik van antibiotica die ook de goede bacteriën doodt. Die aanpak kan scepsis niet genezen maar biedt wel een goede preventie tegen de potentieel dodelijke bloedinfectie.

Dick Schrauwen

Samenvatting van een persbericht afkomstig van WUSM (zie: https://tinyurl.com/wq2q6r7 en https://tinyurl.com/vsqzyou )