Met extra bomen in de stad kun je zomersterfte verlagen

Meer dan 4% van de zomersterfte in Europese steden is toe te schrijven aan stedelijke hitte-eilanden

Een nieuwe studie uitgevoerd met gegevens van 93 Europese steden schat dat een derde van de sterfgevallen als gevolg van hitte-eilanden vermeden zou kunnen worden als bomen 30% van de stedelijke ruimte zouden bedekken

Meer dan vier procent van de sterfgevallen in steden tijdens de zomermaanden is te wijten aan stedelijke hitte-eilanden, en een derde van deze sterfgevallen zou kunnen worden voorkomen door een boombedekking van 30% te bereiken, volgens een modelstudie gepubliceerd in The Lancet en geleid door de Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), een instelling ondersteund door “la Caixa” Foundation. De studieresultaten, verkregen met gegevens van 93 Europese steden, benadrukken de substantiële voordelen van het planten van meer bomen in steden om de impact van klimaatverandering te verzachten.

Blootstelling aan hitte is in verband gebracht met voortijdige sterfte, cardiorespiratoire aandoeningen en ziekenhuisopnames. Dit geldt met name voor hittegolven, maar komt ook voor bij matig hoge temperaturen in de zomer. Vooral steden zijn kwetsbaar voor hogere temperaturen. Minder begroeiing, hogere bevolkingsdichtheid en ondoorlatende oppervlakken voor gebouwen en wegen, waaronder asfalt, leiden tot een temperatuurverschil tussen de stad en de omliggende gebieden – een fenomeen dat stedelijk hitte-eiland wordt genoemd. Gezien de aanhoudende opwarming van de aarde en stedelijke groei, wordt verwacht dat dit effect de komende decennia zal verergeren.

“Voorspellingen op basis van de huidige emissies laten zien dat hittegerelateerde ziekten en sterfgevallen de komende decennia een grotere last zullen worden voor onze gezondheidsdiensten”, zegt ISGlobal-onderzoeker Tamara Iungman, eerste auteur van het onderzoek.

Een internationaal team onder leiding van Mark Nieuwenhuijsen, directeur van het Urban Planning, Environment and Health Initiative bij ISGlobal, schatte de sterftecijfers van inwoners ouder dan 20 jaar in 93 Europese steden (in totaal 57 miljoen inwoners), tussen juni en augustus 2015, en verzamelde gegevens over dagelijkse landelijke en stedelijke temperaturen voor elke stad. De analyses werden uitgevoerd op een hoog resolutieniveau (gebieden van 250m x 250m). Eerst schatten ze de voortijdige sterfte door een hypothetisch scenario zonder stedelijk hitte-eiland te simuleren. Ten tweede schatten ze de temperatuurverlaging die zou worden bereikt door het boomareaal tot 30% te verhogen en de daarmee gepaard gaande sterfte die zou kunnen worden vermeden.

“Ons doel is om lokale besluitvormers te informeren over de voordelen van het integreren van groene gebieden in alle buurten om duurzamere, veerkrachtigere en gezondere stedelijke omgevingen te bevorderen”, legt Nieuwenhuijsen uit.

De beschermende werking van bomen

Uit de resultaten blijkt dat steden van juni tot augustus 2015 gemiddeld 1,5oC warmer waren dan het omliggende platteland. In totaal zouden 6.700 voortijdige sterfgevallen kunnen worden toegeschreven aan hogere stadstemperaturen, wat neerkomt op 4,3% van de totale sterfte tijdens de zomermaanden en 1,8% van de sterfte het hele jaar door. Een derde van deze sterfgevallen (2.644) had voorkomen kunnen worden door de boombedekking tot 30% te vergroten, waardoor de temperatuur zou dalen. Over het algemeen bevonden de steden met de hoogste sterftecijfers door oververhitting zich in Zuid- en Oost-Europa, waarbij deze steden het meest profiteerden van een toename van het aantal bomen.

De studie benadrukt de substantiële voordelen van het planten van meer bomen in steden, hoewel de auteurs erkennen dat dit in sommige steden een uitdaging kan zijn vanwege hun ontwerp, en dat het planten van bomen moet worden gecombineerd met andere ingrepen zoals groene daken of andere temperatuurverlagende alternatieven. .

“Onze resultaten tonen ook de noodzaak aan om de bomen die we al hebben te behouden omdat ze een waardevolle hulpbron zijn en het lang duurt om nieuwe bomen te laten groeien. Het gaat niet alleen om het vermeerderen van het aantal bomen in de stad, het gaat ook om hoe ze worden verdeeld”, zegt Nieuwenhuijsen.

De analyses zijn uitgevoerd voor 2015 omdat er geen bevolkingsgegevens beschikbaar waren voor latere jaren, maar, zoals Iungman opmerkt levert de studie levert waardevolle informatie op om onze steden aan te passen en ze weerbaarder te maken tegen de gezondheidseffecten van klimaatverandering. “Hier hebben we alleen gekeken naar het verkoelende effect van bomen, maar het groener maken van steden heeft veel andere gezondheidsvoordelen, waaronder een langere levensverwachting, minder psychische problemen en een beter cognitief functioneren”, voegt ze eraan toe.

“Kwetsbaarheid voor hitte verandert van stad tot stad, afhankelijk van verschillende factoren. Inzicht in de voordelen van beleid, zoals het vergroten van het aantal bomen, kan helpen bij het nemen van maatregelen om risico’s te verminderen en vermijdbare sterfgevallen te voorkomen, vooral met klimaatverandering”, zegt Antonio Gasparrini, hoogleraar biostatistiek en epidemiologie aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) en een van de auteurs van het onderzoek.

https://infogram.com/urban-heat-island-effect-in-europe-1hmr6g7rrvreo6n?live

Reference

Iungman T, Cirach M, Marando F., Pereira-Barboza E., Khomenko S., Masselot P., Quijal-Zamorano M., Mueller N., Gasparrini A., Urquiza J., Heri M., Thondoo M., Nieuwenhuijsen M. Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. The Lancet, published online January 31, 2023 2023. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02585-5

Vertaling: Andre Teirlinck