Mentholsigaretten zijn verboden in de EU en UK

Sinds woensdag 20 mei 2020 geldt er in de Europese Unie een verbod op tabaksartikelen met een mentholaroma. De nieuwe wetgeving vloeit voort uit een EU-tabaksrichtlijn die al in 2014 was overeengekomen. Ook de UK heeft de nieuwe wetgeving ingevoerd die ook na Brexit van kracht blijft.

De tabakssector heeft geklaagd over de korte overgangsperiode, maar het verbod op de ‘menthol-flavoring’ van tabaksproducten werd al in 2017 aangekondigd. Het mentholverbod is nieuwe stap in de tabaksontmoediging-strategie van de Engelse regering.

Het verbod op tabak met mentholsmaak is bedoeld is om het roken onder jongeren en moeders te ontmoedigen en verminderen. Het verbod maakt onderdeel uit van het ‘Engeland rookvrij 2030 project’. Het verbod is gestoeld op de kwalijke kenmerken van ‘menthol-flavoring’.

– Menthol-sigarettengebruik komt significant vaker voor bij nieuwe, jonge rokers.
– Menthol-starters hebben een groter risico op progressie naar regelmatig roken en nicotineverslaving dan gewone starters.
– Mentholrook ademt makkelijker en dieper in en wakkert daardoor nicotineverslaving aan.
– Mentholsigaretten nodigen uit tot experimenteren met roken.
– Mentholrokers roken meer dan ‘gewone rokers’.
– Sommige jongeren roken mentholproducten omdat ze denken dat ze minder schadelijk zijn.
– Er zijn aanwijzingen dat het verbieden van de verkoop van mentholtabak effectief kan zijn bij het verminderen van het aantal starters en vergroten de slaagkans van stoppers.

Dick Schrauwen (samenvatting van https://tinyurl.com/ycwozxbv)
Big Tobacco
De industrie heeft een verleden van liegen en bedriegen (zie bijvoorbeeld https://tinyurl.com/yd7ze6t9). Ook in de mentholkwestie werden miljarden uitgegeven aan het frustreren (denk lobby, pseudo actiegroepen en desinformatie) van het naderende verbod. Verder zijn er sterke aanwijzingen – zoals emails en verklaringen van hooggeplaatste insiders – dat de industrie menthol doelbewust heeft ingezet om het beginnen met roken door jongeren te stimuleren. Zo verklaarde een insider: “Jongeren kennen en zijn gewend aan de mentholsmaak en menthol maakt het inademen van tabaksrook door beginners gemakkelijker”.