Luchtvervuilingsdeeltjes en metalen gevonden in de placenta

De studie, gefinancierd door Barts Charity en gepubliceerd in het tijdschrift Science of The Total Environment, toont aan dat ingeademde deeltjes door luchtverontreiniging van de longen naar verre organen kunnen gaan en dat het wordt opgenomen door bepaalde cellen in de menselijke placenta, en mogelijk de foetus. De onderzoekers zeggen dat verder onderzoek nodig is om het directe effect van vervuilingsdeeltjes op de zich ontwikkelende foetus volledig te definiëren.

Hoofdauteur professor Jonathan Grigg van de Queen Mary University in Londen zei: “Onze studie toont voor het eerst aan dat ingeademde koolstofdeeltjes in luchtverontreiniging in de bloedstroom reizen en worden opgenomen door belangrijke cellen in de placenta. We hopen dat deze informatie beleidsmakers zal aanmoedigen om de uitstoot van het wegverkeer in deze periode na de blokkering te verminderen. ”

Dr. Norrice Liu van de Queen Mary University of London voegde toe: “De vervuilingsniveaus in Londen overschrijden vaak de jaarlijkse limieten en we weten dat er een verband bestaat tussen de blootstelling van de moeder aan hoge vervuilingsniveaus en problemen met de foetus, inclusief het risico op een laag geboortegewicht. Tot nu toe hadden we echter beperkt inzicht in hoe dat in het lichaam zou kunnen gebeuren. ”

Placenta’s van 15 instemmende gezonde vrouwen werden aan de studie geschonken na de geboorte van hun kinderen in het Royal London Hospital. Blootstelling aan vervuiling werd vastgesteld bij 13 van de vrouwen, die allemaal een blootstelling hadden boven de jaargemiddelde WHO-limiet voor fijn stof. De cellen in de placenta’s werden geanalyseerd met behulp van een reeks technieken, waaronder licht- en elektronenmicroscopie, röntgenstraling en magnetische analyses.

Bij alle vijftien vrouwen werden in de placentacellen zwarte deeltjes aangetroffen die sterk leken op door vervuiling veroorzaakte deeltjes en deze kwamen voor in gemiddeld 1 procent van de cellen die werden geanalyseerd.

De meeste deeltjes die in de placentacellen werden aangetroffen, waren op koolstof gebaseerd, maar onderzoekers vonden ook sporen van metalen, waaronder silica, fosfor, calcium, ijzer en chroom, en zeldzamer titanium, kobalt, zink en cerium.

Analyse van deze nanodeeltjes suggereert sterk dat ze voornamelijk afkomstig waren uit verkeersgerelateerde bronnen. Veel van deze metalen worden in verband gebracht met de verbranding van fossiele brandstoffen, als gevolg van brandstof- en olieadditieven en remslijtage van voertuigen.

Dr. Lisa Miyashita van de Queen Mary University in Londen zei: “We hebben een tijdje gedacht dat inademing van de moeder er mogelijk toe kan leiden dat vervuilingsdeeltjes naar de placenta gaan als ze eenmaal zijn ingeademd. Er zijn echter veel afweermechanismen in de longen die verhinderen dat vreemde deeltjes naar elders reizen, dus het was verrassend om deze deeltjes in de placentacellen van alle 15 onze deelnemers te identificeren. ”

Fiona Miller Smith, Chief Executive van Barts Charity zei: “Dit is een ongelooflijk belangrijke studie en enorm relevant voor toekomstige moeders in onze lokale gemeenschap, zelfs in elke stedelijke gemeenschap waar ook ter wereld.

“In het huidige klimaat kan het moeilijk zijn om verder te kijken dan COVID en daarom zijn we bijzonder trots dat we dit essentiële werk hebben gefinancierd en hopen we echt dat het zal leiden tot een groter bewustzijn van de risico’s van vervuiling voor het ongeboren kind.”

Bij het onderzoek waren onderzoekers betrokken van de University of Lancaster, Barts Health NHS Trust, University of Manchester, Central Manchester University Hospital NHS Foundation Trust, King’s College London, University of Birmingham, University of Oxford en University of Leeds.

Links

https://www.qmul.ac.uk/

https://www.qmul.ac.uk/blizard/staff/centre-for-genomics-and-child-health/staff/jonathan-grigg.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720357648?via%3Dihub

https://bartscharity.org.uk/