Luchtvervuiling veroorzaakt depressieve symptomen bij adolescenten

Blootstelling aan ozon door luchtvervuiling wordt nu in verband gebracht met een toename van depressieve symptomen bij adolescenten in de loop van de tijd, zelfs in buurten die voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen volgens nieuw onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association.

Ozon is een gas dat wordt geproduceerd wanneer verschillende verontreinigende stoffen uit uitlaatgassen van motorvoertuigen, elektriciteitscentrales en andere bronnen reageren op zonlicht. Hogere ozonniveaus zijn in verband gebracht met verschillende lichamelijke aandoeningen, waaronder astma, respiratoire virussen en vroegtijdige sterfte door respiratoire oorzaken. Deze studie is de eerste die ozonniveaus koppelt aan de ontwikkeling van symptomen van depressiesymptomen bij adolescenten in de loop van de tijd. Die symptomen kunnen zijn: aanhoudende gevoelens van droefheid of hopeloosheid, moeite met concentreren, slaapstoornissen en zelfmoordgedachten.

“Ik denk dat onze bevindingen echt spreken over het belang om naast de fysieke gezondheid ook rekening te houden met de impact van luchtvervuiling op de geestelijke gezondheid”, zegt hoofdonderzoeker Erika Manczak, PhD, een assistent-professor psychologie aan de Universiteit van Denver.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit een eerdere studie over stress in het vroege leven met 213 adolescente deelnemers (van 9 tot 13 jaar oud) in de San Francisco Bay area. De onderzoekers vergeleken gegevens over de geestelijke gezondheid van de adolescenten over een periode van vier jaar met Census-traktaten voor hun thuisadressen en luchtkwaliteitsgegevens voor die traktaten van de California Environmental Protection Agency.

Adolescenten die in gebieden met relatief hogere ozonniveaus woonden, vertoonden in de loop van de tijd een significante toename van depressieve symptomen, hoewel de ozonniveaus in hun buurten niet hoger waren dan de nationale of nationale luchtkwaliteitsnormen. De bevindingen werden niet beïnvloed door het geslacht, de leeftijd, het ras, het gezinsinkomen, de opleiding van de ouders of de sociaaleconomische kenmerken van hun buurten. Het onderzoek is online gepubliceerd in Developmental Psychology.

“Het was verrassend dat het gemiddelde ozonniveau vrij laag was, zelfs in de gemeenschappen met een relatief hogere blootstelling aan ozon”, zei Manczak. “Dit onderstreept echt het feit dat zelfs lage niveaus van blootstelling aan ozon potentieel schadelijke effecten hebben.”

Ozon en andere componenten van luchtvervuiling kunnen bijdragen aan hoge niveaus van ontstekingen in het lichaam, die in verband zijn gebracht met het ontstaan ​​en de ontwikkeling van depressie. Vooral adolescenten kunnen gevoelig zijn voor deze effecten omdat ze meer tijd buitenshuis doorbrengen.

De studie omvatte een relatief kleine steekproefomvang uit een deel van de Verenigde Staten. De bevindingen zijn correlatief, dus het kan niet worden bewezen dat ozonniveaus een toename van depressieve symptomen veroorzaakten, alleen dat er een verband tussen is. Het is ook mogelijk dat naast ozon andere componenten van luchtvervuiling een factor kunnen zijn.

Omdat luchtvervuiling onevenredig veel invloed heeft op gemarginaliseerde gemeenschappen, kunnen ozonniveaus bijdragen aan gezondheidsverschillen, zei Manczak. Gemeenschappen moeten ook nadenken over manieren om de blootstelling aan ozon te verminderen, zoals het binnen houden van sportevenementen voor jongeren wanneer dat nodig is en het beperken van autorijden tijdens piekuren van waarschuwingen voor luchtverontreiniging. Investeringen in schone en hernieuwbare energiebronnen die de luchtvervuiling verminderen, kunnen ook nuttig zijn.

“Ik ben van mening dat de staats- en federale luchtkwaliteitsnormen strenger moeten zijn en dat we strengere regels moeten hebben voor industrieën die bijdragen aan vervuiling”, zei Manczak. “Onze bevindingen en andere onderzoeken suggereren dat zelfs lage niveaus van blootstelling aan ozon potentieel ernstige risico’s kunnen vormen voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.”