Luchtvervuiling is één van ‘s werelds grootste gezondheidsrisico’s

Onderzoekers berekenen dat de effecten van luchtvervuiling de levens van mensen over de hele wereld met gemiddeld bijna drie jaar verkorten

Vervuilde lucht is een gevaar voor de volksgezondheid dat niet kan worden ontweken. Het is algemeen bekend dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Chemie en het Universitair Medisch Centrum Mainz berekenden nu in een nieuwe studie dat het wereldwijde, publieke verlies aan levensverwachting door luchtvervuiling groter is dan veel andere risicofactoren zoals roken, infectieziekten of geweld.

Luchtvervuiling veroorzaakte in 2015 wereldwijd 8,8 miljoen voortijdige sterfgevallen. Dit komt overeen met een gemiddelde vermindering van de levensverwachting per hoofd van de bevolking met 2,9 jaar. Ter vergelijking: tabaksrook vermindert de levensverwachting met gemiddeld 2,2 jaar (7,2 miljoen sterfgevallen), HIV / AIDS met 0,7 jaar (1 miljoen sterfgevallen), parasitaire en vector-overdraagbare aandoeningen zoals malaria – met 0,6 jaar (600.000 sterfgevallen) .

“Luchtvervuiling overtreft malaria als een oorzaak van voortijdige sterfte met een factor 19; het overtreft geweld met een factor 17 en hiv / aids met een factor 9. Gezien de enorme impact op de volksgezondheid en de wereldbevolking, zou je kunnen zeggen dat onze resultaten wijzen op een pandemie op luchtvervuiling ”, zei Jos Lelieveld, directeur van Max Planck Instituut voor Chemie en eerste auteur van de studie.

Deze studie is de eerste die de wereldwijde impact van luchtvervuiling op de menselijke gezondheid onderzoekt in vergelijking met andere risicofactoren wereldwijd. “Onze vergelijking van verschillende wereldwijde risicofactoren toont aan dat luchtvervuiling een belangrijke oorzaak is van vroegtijdige sterfte en verlies van levensverwachting, met name door hart- en vaatziekten”, zegt Thomas Münzel, directeur van het Cardiologiecentrum van het Universitair Medisch Centrum in Mainz en co-auteur van het papier.

De wetenschappers onderzochten het verband tussen blootstelling aan verontreinigende stoffen en het optreden van ziekten. Om de wereldwijde blootstelling aan verontreinigende stoffen, waaronder voornamelijk fijne deeltjes en ozon, te berekenen, gebruikten de onderzoekers een atmosferische chemische modus.

Vervolgens combineerden ze de blootstellingsgegevens met het Global Exposure – Mortality Model dat is afgeleid van vele epidemiologische cohortstudies. Met behulp van deze hulpmiddelen en gegevens onderzochten wetenschappers de effecten van verschillende bronnen van vervuiling, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen natuurlijke (bosbranden, eolisch stof) en antropogene emissies, inclusief het gebruik van fossiele brandstoffen. Op basis van hun resultaten konden ze de ziektespecifieke oversterfte en verlies van levensverwachting (LLE) in alle landen wereldwijd schatten.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de sterfte door luchtvervuiling het hoogst is in Oost-Azië (35%) en Zuid-Azië (32%), gevolgd door Afrika (11%), Europa (9%) en Noord- en Zuid-Amerika (6 %). Laagste sterftecijfers zijn te vinden in Australië (1,5%) geassocieerd met de strengste luchtkwaliteitsnormen van alle landen.

“We begrijpen steeds meer dat fijne deeltjes vooral de voorkeur geven aan vasculaire schade en dus aan ziekten zoals een hartaanval, beroerte, hartritmestoornissen en hartfalen. Het is van het grootste belang dat luchtvervuiling wordt aangenomen als een cardiovasculaire risicofactor en dat dit duidelijk wordt vermeld in de ESC / AHA-richtlijnen voor preventie, acute en coronaire syndromen en hartfalen ”, vervolgde Münzel.

Volgens de bevindingen van het onderzoek is bijna tweederde van de sterfgevallen veroorzaakt door luchtvervuiling, namelijk ongeveer 5,5 miljoen per jaar, te vermijden, en de meerderheid van de vervuilde lucht komt van het gebruik van fossiele brandstoffen. De onderzoekers schatten dat de gemiddelde levensverwachting wereldwijd met meer dan een jaar zou stijgen als de uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen zou worden geëlimineerd.

Het team van het Universitair Medisch Centrum Mainz en Max Planck Instituut voor Chemie publiceerde vorig jaar een soortgelijk artikel over de gevolgen van luchtvervuiling in Europa. Volgens het eerdere onderzoek sterven elk jaar bijna 800.000 Europeanen vroegtijdig door ziekten veroorzaakt door luchtvervuiling. Vervuilde lucht verkort de levensduur van Europeanen met meer dan twee jaar.