Letsel door nieuw type e-sigaret beschreven in CMAJ

Een onderzoeksrapport dat longbeschadiging beschrijft met betrekking tot het gebruik van e-sigaretten bij een 17-jarige Canadees is het eerste gedocumenteerd geval van een nieuwe vorm van schade door verdampingsproducten. Het artikel, gepubliceerd in CMAJ (Canadian Medical Association Journal) toont bewijs van letsel aan de longen door vapen.

Onlangs zijn verschillende gevallen beschreven van “e-sigaret of vapen geassocieerd met longletsels”(EVALI). Deze patiënt vertoonde echter een nieuw type verwonding door vapen die vergelijkbaar is met “popcornlong”, een aandoening die voorkomt bij werknemers die worden blootgesteld aan de chemische stof aromatisch diacetyl, een ingrediënt dat wordt gebruikt in popcorn in de magnetron. Bij inademing veroorzaakt de chemische stof bronchiolitis die wordt gekenmerkt door ontsteking en blokkering van de longblaasjes.

Een team van auteurs van het Lawson Health Research Institute in Londen, Ontario, en University Health Network (UHN) in Toronto, die allemaal betrokken waren bij de zorg voor de patiënt, rapporteren over het geval van levensbedreigende bronchiolitis. Het artikel beschrijft een eerder gezonde 17-jarige die last had van aanhoudende en hardnekkige hoest en uiteindelijk werd opgenomen in het ziekenhuis op intensieve zorg. Na het uitsluiten van andere oorzaken stelden de auteurs gearomatiseerde e-liquids als vermoedelijke oorzaak. De huisgenoten wisten te zeggen dat hij dagelijks een verscheidenheid gearomatiseerde cartridges rookte en tetrahydrocannabinol (THC) regelmatig gebruikte.

“Dit nieuw ziektepatroon van luchtwegletsel geassocieerd met vapen, wat leidt tot chronische obstructie, lijkt te verschillen van de alveolaire letsels kenmerkend voor de EVALI-gevallen die onlangs in de VS zijn gemeld en de 7 bevestigde of waarschijnlijke gevallen in Canada, waaruit de noodzaak blijkt voor verder onderzoek en om regulering op e-sigaretten in te voeren,” schrijft hoofdauteur Dr. Karen Bosma, Associate Scientist bij Lawson en Interniest aan het London Health Sciences Center (LHSC).

De CMAJ-case study biedt gedetailleerde medische informatie over de omvang en type letsel evenals de behandeling, terwijl de Middlesex-Londen Health Unit eerder dit najaar in zijn rapport over de toestand van de jeugd een vroege waarschuwing voor de risico’s van vapen hernieuwde.

“Dit geval van levensbedreigende acute bronchiolitis stelde ons voor een diagnose en therapeutische uitdaging,” schrijven de auteurs.” Gegeven dat de patiënt door intens vapen zich blootstelt aan gearomatiseerde e-vloeistoffen en de negatieve werking voor andere oorzaken van bronchiolitis, vermoeden we dat bronchiolitis obliterans zich mogelijk ontwikkeld heeft bij deze patiënt zoals bij de magnetron werknemers in popcorn fabrieken die worden blootgesteld aan beroepsinademing van diacetyl.”

De auteurs verwezen de patiënt voor verdere evaluatie naar een centrum voor longtransplantatie en rapporteerden de zaak aan de autoriteiten (Government of Canada’s consumer product incident report) als bijwerking van de e-sigaret. Ze drongen ook aan bij Health Canada op verder onderzoek.

De jongen ontkwam ternauwernood aan de noodzaak van een dubbele longtransplantatie, maar heeft wel aanwijzingen voor chronische schade aan de luchtwegen. Hij is nog steeds herstellend van zijn langdurig verblijf op intensive care, en onthoudt zich van e-sigaretten, marihuana en tabak.

Uit nieuwe rapporten blijkt dat e-sigaretten verschillende longziekten en verwondingen kunnen veroorzaken. Volgens een rapport uit 2017 zijn e-sigaretten de meest gebruikte nicotineproducten onder Canadese jongeren, met naar schatting 272.000 Canadezen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. “Deze zaak is mogelijk het eerste directe bewijs van longziekte als gevolg van het gebruik van e-sigaretten,” schrijft Dr. Matthew Stanbrook, adjunct-redacteur, CMAJ.

Stanbrook dringt er bij de federale overheid op aan om deze schadelijke stoffen te verbieden en negeert het angstgevoelen van de tabaksindustrie dat mensen teruggaan naar het roken van sigaretten.

“Vanaf het begin heeft CMAJ opgeroepen tot een verbod op smaakstoffen in e-liquids en beperkingen op reclame voor e-sigaretten zoals voor tabak producten en een effectieve norm voor kwaliteit en veiligheid die moet worden opgelegd op elk verkocht e-sigaretproduct. We hernieuwen hiermee onze oproep,” schrijft Dr. Stanbrook.

Vertaling Andre Teirlinck