Kortademigheid bij patiënten met langdurige COVID kan duiden op hartproblemen

Een kleine studie heeft gesuggereerd dat COVID-19-patiënten die een jaar na het herstellen van de infectie nog steeds kortademig zijn tijdens lichamelijke activiteit, mogelijk hartschade hebben opgelopen. Het onderzoek wordt vandaag gepresenteerd op EuroEcho 2021, een wetenschappelijk congres van de European Society of Cardiology (ESC).1

“De bevindingen zouden kunnen helpen verklaren waarom sommige patiënten met langdurige COVID een jaar later nog steeds kortademigheid ervaren en erop wijzen dat dit mogelijk verband houdt met een afname van de hartprestaties”, zei studieauteur Dr. Maria-Luiza Luchian van het Universitair Ziekenhuis Brussel, België.

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor cardiovasculaire complicaties als gevolg van COVID-19 en van langdurige symptomen zoals dyspnoe (kortademigheid), ook wel bekend als langdurige COVID.2,3 In dit onderzoek werd onderzocht of subklinische hartafwijkingen vaker voorkwamen bij langdurige COVID-patiënten met dyspneu – waardoor mogelijk de reden voor hun symptomen wordt verklaard.

De studie omvatte 66 patiënten zonder eerdere hart- of longziekte die tussen maart en april 2020 met COVID-19 in het Universitair Ziekenhuis Brussel werden opgenomen. Een jaar na ontslag uit het ziekenhuis werd spirometrie samen met thorax-computertomografie gebruikt om de longfunctie en mogelijke gevolgen van COVID-19 te beoordelen. Cardiale echografie werd uitgevoerd om de hartfunctie te onderzoeken en omvatte een nieuwe beeldvormingstechniek, myocardiaal werk genaamd, die nauwkeurigere informatie over de hartfunctie geeft dan eerdere methoden.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 50 jaar en 67% was man. Na een jaar hadden 23 patiënten (35%) kortademigheid tijdens inspanning.

De onderzoekers onderzochten de associatie tussen beeldvormende metingen van hartfunctie en kortademigheid een jaar na correctie voor leeftijd en geslacht. Uit de analyse bleek dat een abnormale hartfunctie onafhankelijk en significant geassocieerd was met aanhoudende dyspneu. Cardiale beeldvorming onthulde slechtere hartprestaties bij patiënten met versus zonder dyspneu een jaar na ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19.

Dr. Luchian zei: “Onze studie toont aan dat meer dan een derde van de COVID-19-patiënten zonder voorgeschiedenis van hart- of longaandoeningen een jaar na ontslag uit het ziekenhuis aanhoudende dyspneu had bij inspanning. Toen we in detail naar de hartfunctie keken door middel van cardiale echografie, zagen we subtiele afwijkingen die de aanhoudende kortademigheid zouden kunnen verklaren.”

Ze concludeerde: “Myocardonderzoek zou een nieuw echocardiografisch hulpmiddel kunnen zijn voor vroege identificatie van hartfunctieafwijkingen bij patiënten met langdurige COVID-19, die mogelijk vaker en langduriger hartbewaking nodig hebben. Toekomstige studies, waaronder verschillende COVID-19-varianten en de impact van vaccinatie, zijn nodig om onze resultaten over de langetermijnevolutie en mogelijke cardiale gevolgen van deze ziekte te bevestigen.”

1The abstract ‘Persistent dyspnea 1 year after COVID-19 infection in apparently healthy subjects: a potential indicator of subclinical cardiac dysfunction’ will be presented during the session ‘More insights from imaging into outcome after COVID-19 infection’ which takes place on 9 December at 16:00 CET in Live discussion room 1.

2Maestrini V, Birtolo LI, Francone M, et al. Cardiac involvement in consecutive unselected hospitalized COVID-19 population: In-hospital evaluation and one-year follow-up. Int J Cardiol. 2021;339:235–242.

3
Varghese J, Sandmann S, Ochs K, et al. Persistent symptoms and lab abnormalities in patients who recovered from COVID-19. Sci Rep. 2021;11:12775.