Kleinste beetje luchtverontreiniging maakt COVID-19 dodelijker

Een kleine toename van de langdurige blootstelling aan PM2,5 leidt tot een grote toename van COVID-19 sterftecijfer, met een toename van 20 keer qua sterfte. Deze studieresultaten onderstrepen het belang van handhaving van het bestaande luchtverontreinigingsvoorschriften ter bescherming van de menselijke gezondheid zowel tijdens als na de COVID-19-crisis. De gegevens en code zijn openbaar beschikbaar.

Link