Invloed gewicht moeder op toekomstige vruchtbaarheid kinderen

Een recente studie gepubliceerd in Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica toonde aan dat zonen van moeders die binnen het bereik van overgewicht vielen, meer kans hadden op onvruchtbaarheid op volwassen leeftijd dan zonen van moeders met een normaal gewicht. Bij dochters werd geen verband gezien tussen het gewicht van de moeder en onvruchtbaarheid.

In het Deense onderzoek onder 9.232 volwassen zonen en dochters was 9,4% van de deelnemers onvruchtbaar. De auteurs corrigeerden voor verschillende mogelijke verstorende factoren en ontdekten dat zonen van wie de moeders vóór de zwangerschap een body mass index hadden van meer dan 25 kg / m2, een 1,4 keer hogere kans op onvruchtbaarheid hadden dan zonen van wie de moeder een body mass index van 18,5 tot 24,9 kg / m2 had. .

Ongeveer 12,5% van de paren lijdt aan onvruchtbaarheid, wat vaak wordt gedefinieerd als een mislukte poging om gedurende een jaar of langer zwanger te worden. Over het algemeen wordt een derde van de onvruchtbaarheidsgevallen van paren veroorzaakt door mannelijke reproductieve problemen, een derde door vrouwelijke reproductieve problemen, en een derde is een combinatie of te wijten aan onbekende factoren.

“Onvruchtbaarheid is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid, en het is belangrijk dat het onderzoek zich richt op het aanpakken van risicofactoren”, zegt hoofdauteur Linn Arendt, MD, PhD, een postdoc aan de Universiteit van Aarhus en het Universitair Ziekenhuis van Aarhus. “We weten dat kinderen van moeders met overgewicht of obesitas een hoger risico lopen op verschillende nadelige gevolgen, zowel op korte als op lange termijn. Deze bevindingen vormen een aanvulling op het bewijs dat gewicht tijdens de zwangerschap ook de toekomstige reproductieve gezondheid van mannen kan beïnvloeden; de bevindingen moeten worden bevestigd in toekomstige studies. ”

Links

http://dx.doi.org/10.1111/aogs.14045