Het zwarte stof in IJmond deel 2

Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Daarbij zal de gezondheid van de bewoners in de IJmond volop de aandacht vragen. En terecht natuurlijk. Tata Steel stoot al jaren grote hoeveelheden verontreinigende stoffen als zware metalen en PAK’s uit en de gezondheid van omwonenden heeft daar duidelijk onder te leiden. Het aantal gezondheidsklachten in de regio IJmond is zorgwekkend hoog. De rapporten van het RIVM spreken hierover duidelijke taal.

Maar er is veel meer aan de hand. Het zwarte stof van Tata Steel schaadt niet alleen de gezondheid van mensen, maar ook de dieren in de natuur rondom Tata Steel lijden er onder. Dieren als konijn, veldmuis of huismus komen dagelijks in aanraking met de gifstoffen. Om nog maar te zwijgen van de gifstoffen die zich ophopen in de bodem en daar het bodemleven verzieken.

Tata Steel is door het gebruik van steenkool voor de productie van staal ook de grote uitstoter van CO2 en stikstof. Met een uitstoot van 6,2 miljoen ton CO 2 en 5,7 miljoen ton NOx per jaar is Tata Steel de kampioen luchtvervuiler in Nederland. De voetafdruk van Tata Steel op de klimaat verandering en de vermesting van de natuur is gigantisch.

Voor Stichting Duinbehoud is de vergroening van de staalproductie bij Tata Steel een harde noodzaak voor mens en dier. En het kan ook een grote bijdrage leveren aan het stikstofdebat. De omschakeling van steenkool naar groene waterstof bij de productie van staal scheelt op termijn de uitkoop van zo’n 500 agrarische bedrijven. Een eerste slag die op korte termijn kan worden gemaakt, is het installeren van een denox-installatie. Een wasinstallatie om de stikstof uitstoot drastisch te verminderen.

Marc Janssen
directeur Stichting Duinbehoud