Heeft de grootte van de deeltjes bij luchtverontreiniging invloed?

Wonen in gebieden met een hogere luchtvervuiling gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden in het ziekenhuis door een beroerte, en het risico varieert afhankelijk van de grootte van de luchtvervuiling deeltjes, volgens een nieuwe studie gepubliceerd op 25 mei 2022. online uitgave van Neurology®, het medisch tijdschrift van de American Academy of Neurology. De studie keek naar drie maten van fijnstof in de luchtvervuiling.

Fijnstof bestaat uit vloeistoffen of vaste stoffen die in de lucht zweven. Submicron fijnstof, PM1, heeft een diameter van minder dan één micron en omvat roet en smog. Fijnstof, PM2,5, heeft een diameter van minder dan 2,5 micron en omvat vliegas afkomstig van de verbranding van kolen. Inadembaar fijnstof, PM10, heeft een diameter van minder dan 10 micron en omvat cementstof. “Luchtvervuiling is eerder in verband gebracht met een groter risico op een beroerte, en een beroerte is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak”, zegt studieauteur Hualiang Lin, PhD, van de Sun Yat-sen University in Guangzhou, China. “Wat minder bekend is, is hoe de verschillende maten fijnstof dat risico beïnvloeden.

Uit ons onderzoek bleek dat de grootte van de deeltjes het risico van een persoon om te overlijden aan een beroerte kan beïnvloeden.” Voor de studie onderzochten de wetenschappers elektronische medische dossiers in China om meer dan 3,1 miljoen ziekenhuisopnames voor een beroerte te identificeren, zowel ischemische beroerte veroorzaakt door een bloedstolsel als hemorragische beroerte veroorzaakt door bloedingen in de hersenen. De deelnemers waren gemiddeld 67 jaar oud.

Van deze groep stierven 32.140 mensen, oftewel 1%, tijdens opname in het ziekenhuis aan een beroerte. Onderzoekers identificeerden individuele niveaus van blootstelling aan luchtvervuiling voor elke deelnemer door gebruik te maken van hun thuisadres en een bron die dagelijkse concentraties van verschillende soorten fijnstof registreert. Onderzoekers berekenden vervolgens de zevendaagse blootstelling aan luchtverontreiniging vlak voor ziekenhuisopname voor een beroerte, die 31,38 microgram per kubieke meter (µg/m3) PM1, 45,43 µg/m3 PM2,5 en 78,75 µg/m3 PM10 bedroeg.

Ze berekenden ook de gemiddelde dagelijkse blootstelling van een persoon aan vervuilende deeltjes in het jaar vóór de ziekenhuisopname, namelijk 32,98 µg/m3 PM1, 49,08 µg/m3 PM2,5 en 87,32 µg/m3 PM10. Na correctie voor factoren als leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, diabetes en hoge bloeddruk, ontdekten de onderzoekers dat elke 10 µg/m3 toename van de jaarlijkse gemiddelde blootstelling aan fijnstof geassocieerd was met een verhoogd risico op overlijden aan een beroerte tijdens ziekenhuisopname, met een 24% groter risico voor blootstelling aan PM1, een 11% groter risico voor blootstelling aan PM2,5 en een 9% groter risico voor blootstelling aan PM10.

De zevendaagse gemiddelde blootstelling aan fijnstof omvatte een 6% verhoogd risico op blootstelling aan PM1, een 4% verhoogd risico op blootstelling aan PM2,5 en een 3% verhoogd risico op blootstelling aan PM10. De risico’s waren sterker bij mensen met een ischemische beroerte dan bij mensen met een hemorragische beroerte. Het grootste risico op overlijden door een beroerte was bij mensen met ischemische beroerte en blootstelling aan de kleinste luchtverontreinigende deeltjes, PM1.

Maar onderzoekers ontdekten ook dat een verlaging van PM10 de grootste impact zou hebben op het verminderen van het totale aantal sterfgevallen als gevolg van een beroerte, waardoor het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen met 10% zou afnemen voor kortdurende blootstelling en 21% voor langdurige blootstelling.

Lin zei dat het belangrijk is op te merken dat de onderzoeksresultaten niet bewijzen dat luchtvervuiling sterfgevallen door beroertes veroorzaakt, ze laten alleen een verband zien. “Onze studie omvat metingen van PM1, die klein genoeg kunnen zijn om diep in de longen te worden ingeademd, door longweefsel te gaan en in de bloedbaan te circuleren”, zei Lin. “Het verkrijgen van een beter begrip van de risicofactoren van alle deeltjesgroottes en de omvang van hun mogelijke effecten kan helpen het aantal sterfgevallen te verminderen en de resultaten voor mensen met een beroerte te verbeteren.”

Een beperking van de studie was dat de resultaten niet werden aangepast voor iemands rookstatus of de ernst van een beroerte. Onderzoekers onderzochten ook de blootstelling aan luchtverontreiniging alleen in de huidige woning van een persoon en niet in eerdere woningen. Lees meer over beroerte op BrainandLife.org, de thuisbasis van het gratis tijdschrift voor patiënten en zorgverleners van de American Academy of Neurology, gericht op het snijvlak van neurologische aandoeningen en hersengezondheid.

Vertaling: Andre Teirlinck