Glyfosaat, zware metalen en de ziekte van Alzheimer

De Amerikaanse wetenschapper Anthony Samsel bespreekt een andere vervelende kant van glyfosaat die buiten de publieke kennis is gebleven omdat niemand anders dit heeft onderzocht. Hij beschikte over gegevens en het bewijs dat met glyfosaat behandelde gewassen meer van de giftige zware metalen zoals lood en cadmium, evenals giftige niet-metalen zoals arseen en antimoon, uit dezelfde grond halen, vergeleken met hoe weinig het gewas zou hebben geplukt omhoog als het niet werd behandeld met glyfosaat.