Gifstoffen op het werk zijn ook een risico voor eigen gezin

Werknemers in veel industrieën brengen onbedoeld giftige verontreinigingen mee naar huis en brengen de gezondheid van hun gezin in gevaar. Degenen die het grootste risico lopen, profiteren het minst van de huidige regelgeving.

Een nieuw onderzoek door de Boston University School of Public Health (BUSPH) en de Harvard T.H. Chan School of Public Health roept op tot het erkennen van blootstellingen aan giftige verontreinigingen die onbedoeld meer naar huis zijn gekomen vanuit het werk van een familielid – als een gevaar voor de volksgezondheid. De resultaten zijn gepubliceerd in het Annals of Work Exposures and Health.

“Hoewel OSHA [Occupational Safety and Health Administration] wel enkele belangrijke blootstellingen op de werkplek regelt die blootstelling aan huis kunnen worden, zoals asbest, lood en pesticiden, zijn de voorschriften vaak niet actueel of verplicht genoeg om de gezondheid te beschermen bij de gezinsniveau, “zegt ze.

Ceballos zegt dat gevallen die verband houden met blootstelling aan huis, maar al te vaak voorkomen. Toen ze industrieel hygiënist was bij het Centre for Disease Control and Prevention (CDC), werkte ze aan verschillende van dergelijke gevallen, waaronder een waarin twee jonge kinderen waren vergiftigd door lood van het werk van hun vader in een recyclingfaciliteit voor elektronica.

Door het loodglas van kathodestraalbuizen te malen, werd de vader niet blootgesteld aan voldoende lood om de gezondheid van een volwassen man onmiddellijk te beïnvloeden, maar het loodstof dat met hem op zijn lichaam en kleding thuiskwam, beïnvloedde snel de gezondheid van zijn jonge dochter en zoon. “De vader had slechts ongeveer een jaar in deze faciliteit gewerkt toen de arts van zijn kinderen ontdekte dat ze vergiftigd waren”, zegt Ceballos. “Binnen slechts een paar jaar vertoonden de kinderen leerboekeffecten van lood, waaronder gedrags-, ontwikkelings- en leerproblemen.”

In hun beoordeling van onderzoek met betrekking tot blootstelling thuis nemen Ceballos en haar collega’s aan dat het probleem niet alleen een kwestie is van onzorgvuldigheid van de werknemer, een mening die is geuit met de simplistische – en dehumaniserende – uitdrukking “vervuilen” eigen nest. ” In plaats daarvan stellen ze dat blootstelling aan huis deel uitmaakt van veel grotere en complexere systemische problemen, waarbij werknemers en hun gezinnen voor talloze uitdagingen staan ​​voor hun gezondheid en veiligheid op het werk en thuis.

De auteurs schrijven dat werknemers die het meest waarschijnlijk naar huis gaan, vaak – en in toenemende mate – niet alleen een laag inkomen hebben, maar ook in precaire werksituaties, zoals aannemers in de bouw en immigranten zonder papieren. Deze werknemers profiteren zelden van veiligheidsvoorschriften of bescherming van de werkgelegenheid, en kunnen gemakkelijk hun baan verliezen (en zelfs worden uitgezet) als zij bezorgdheid uiten over hun arbeidsomstandigheden.

Vanwege economische ongelijkheid, racistische huisvestingspraktijken en andere systemische factoren, schrijven de auteurs, worden de gezondheidsrisico’s die deze kwetsbare werknemers en gezinnen lopen door blootstellingen op de werkplek ook verergerd door een grotere kans om in onveilige en besmette huizen te leven, en in gemeenschappen die geconfronteerd worden met breder milieu-onrecht. Een kind mag niet worden blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van een giftige verontreiniging van de werkplek van een ouder, van hun huis of van hun buurt, maar de lage niveaus van blootstelling van twee of drie van deze bronnen samen kunnen voldoende zijn om hun ontwikkeling te schaden, de auteurs opmerking.

“Om chronische, laag niveau, thuisblootstellingen te voorkomen die bijzonder schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, is een meerlagige interventiemethode nodig, inclusief interventies op de werkplek, thuis en op gemeenschapsniveau”, zegt Ceballos.

Persbericht Boston University School of Public Health